Hyppää pääsisältöön

Ylen organisaatio

Ylen yksiköt

Ylen organisaatio on jaettu kuuteen yksikköön ja neljään tukipalveluista vastaavaan osastoon.

Ylen yksiköt ovat Strategia ja asiakkuus, Uutis- ja ajankohtaistoiminta, Urheilu ja tapahtumat, Luovat sisällöt ja media, ruotsinkielinen yksikkö Svenska Yle sekä teknologiayksikkö Teknologia ja kehitys.

Tukipalveluista vastaavat osastot Henkilöstö ja turvallisuus, Viestintä ja brändi, Talous sekä Laki.

Yksiköiden ja tukitoimintojen johtajat raportoivat yhtiön toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttilalle.

Yhtiön ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, jonka jäsenet valitsee eduskunta. Ylen hallituksen muodostavat yhtiön ulkopuoliset asiantuntijat. Johtoryhmä vastaa strategisesta johtamisesta ja valmistelee asiat hallitukselle.

Ylen organisaatio

Ota meihin yhteyttä

Verkossa lomakkeella
asiakaspalvelu.yle.fi

Sähköpostitse
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@yle.fi

Puhelimitse
Ylen vaihde:
09 14801
(rekisteriseloste)

Strategian ja asiakkuuden organisaatio

Strategia ja asiakkuus

Strategia ja asiakkuus -yksikkö vastaa yhtiön strategisesta suunnittelumallista sekä strategiaprosessista, sisältö-, media- ja palvelustrategioista, yhtiötasoisesta kokonaisasiakkuudesta ja asiakkuusanalyysista sekä yhteiskuntasuhteista.

Strategian ja asiakkuuden johtajana toimii Marit af Björkesten.

Strategia

Strategia-osasto vastaa yhdessä yhtiön johdon ja muiden yleläisten kanssa siitä, että Ylellä on oikea suunta ja oikea vauhti siihen suuntaan. Päällikkönä toimii Mika Rahkonen.

Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskuntasuhteet-osasto rakentaa ja ylläpitää Ylen sidosryhmäverkostoja, vastaa yhtiön mediapolitiikasta ja käy aktiivisesti vuoropuhelua Ylen yhteiskunnallisesta roolista. Päällikkönä toimii Johanna Tuuri.

Etiikkatoimisto

Etiikkatoimisto ohjeistaa ja kehittää journalistisen etiikan noudattamista sekä käy vuoropuhelua suomalaisten kanssa Ylen journalismista. Journalistisen etiikan päällikkönä toimii Timo Huovinen. Yleisövuorovaikutuksen päällikönä toimii Sami Koivisto.

Analytiikka ja tieto

Analytiikka ja tieto -osasto luo ymmärrystä siitä, mikä suomalaisille on tärkeää sekä vastaa, että ymmärrys muuttuu Ylessä sisältöjen ja palveluiden kautta merkitykselliseksi asiakaskokemukseksi. Päällikkönä toimii Jaakko Lempinen.

Pääpalveluiden johtaminen ja design

Pääpalveluiden johtaminen ja design -osasto ohjaa pääpalveluiden johtotiimiä. Osasto ohjaa pääpalveluiden digitaalisen asiakaskokemuksen, suunnittelun ja kehittämisen suuntaa. Päällikkönä toimii Annika Ruoranen.

Muutoksen muotoilu

Muutoksen muotoilu -osasto vastaa muutoksen johtamisesta muotoilun keinoin keskittyen erityisesti Ylen tarjontaan ja asiakaskokemukseen. Osasto suunnittelee strategisia muutoshankkeita ja toteuttaa niitä yhdessä sisältöyksiköiden kanssa. Päällikkönä toimii Cilla Lönnqvist.

Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan yksikkö

Uutis- ja ajankohtaistoiminta

Uutis- ja ajankohtaistoiminnan yksikkö vastaa Ylen suomenkielisten uutis- ja ajankohtais- ja aluesisällöistä kaikilla jakeluteillä. U&A:n vastuulla on myös tuottaa saamen-, englannin-, venäjän- ja viittomakielisiä sisältöjä.

Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajana toimii Jouko Jokinen.

Yksikön johtaja toimii myös yllä mainittujen sisältökokonaisuuksien vastaavana toimittajana kaikissa välineissä. Saamenkielisten sisältöjen vastaavana toimittajana toimii Yle Sápmin päällikkö.

Tutustu Uutis- ja ajankohtaistoiminnan yhteystietoihin täällä.

Uutis- ja ajankohtaistoimitus

Uutis- ja ajankohtaistoimitus vastaa mm. kotimaan valtakunnallisten ja kansainvälisten asioiden, politiikan, talouden, kulttuurin ja arkielämän aiheiden uutisoinnista sekä ajankohtaisjournalismista. Toimitus vastaa myös uutis- ja ajankohtaistoiminnan kokonaisuuden sisältösuunnittelusta ja operatiivisesta johtamisesta. Toimituksessa tuotetaan valtakunnalisia tapahtumalähetyksiä ja julkaistaan yksikön sisällöt radioon, televisioon ja verkkoon. Päätoimittaja on Riikka Räisänen.

Aluetoiminta

Aluetoiminta vastaa alueellisesta uutis- ja ajankohtaistoiminnasta. Aluetoiminnan päällikkö on Karri Lehtiö.

Studio ja kuva

Studio ja kuva -osasto vastaa kuvaamisesta, editoinnista ja grafiikasta sekä televisiolähetysten studio-operoinnista. Päällikkönä toimii Mika Lavonen.

Yle News Lab

News Lab vastaa uutis- ja ajankohtaistoiminnan sisältö- ja palvelukehityksestä. Sen sisällä toimivat tiimit: verkonkehitys, Asiakkuustutkimus, UA strateginen suunta, algoritminen vallankäyttö ja robojournalismi. Päällikkönä toimii Jukka Niva.

Yle.fi ja Yle-sovellus

Yle panostaa nopeasti reagoivaan journalismin ja tapahtumien digipalveluun, joka perustuu ajan tasalla pysymisen ja yhteisten elämysten tarpeeseen. Palvelu toimii selaimessa osoitteessa yle.fi ja sovelluskaupasta nimellä Yle. Päällikkönä toimii Elina Paasonen.

Urheilu ja tapahtumat -yksikkö

Urheilu ja tapahtumat

Urheilu ja tapahtumat -yksikkö vastaa Ylen urheilutapahtumista ja -uutisista sekä tuottaa tapahtumia ja kehittää tapahtumakonsepteja. Yksikkö vastaa myös Ylen tuotannosta ja designista sekä tuotantoresurssin suunnittelusta.

Urheilun ja tapahtumien johtajana toimii Panu Pokkinen.

Yksikön johtaja toimii myös urheilutapahtumien ja -uutisten sekä yksikön tuottamien tapahtumien vastaavana toimittajana kaikissa välineissä.

Design ja tuotanto

Design ja tuotanto tekee Ylen sisällöt eläväksi. DT on Ylen tuotantopalveluiden toteuttaja, tekijä ja ostaja. Päällikkönä toimii Ville Venell.

Urheilu

Yle Urheilu tarjoaa suomalaisille urheilun tapahtumalähetyksiä sekä urheilun päivittäistä uutistoimintaa. Päällikkönä toimii Joose Palonen.

Tapahtumat

Tapahtumat-osasto tuottaa vaikuttavia ja monimediallisia tapahtumia yhdessä eri Ylen yksiköiden kanssa. Lisäksi osasto kehittää yhtiön tapahtumakonsepteja luoden vuorovaikutusta yhdessä eri yleisöjen kanssa ja kokonaan myös uutta digitaalista läsnäoloa. Päällikkönä toimii Jyri Kataja-Rahko.

Suunnittelu

Suunnittelu tarjoaa sisällöntekijöille kumppanin tuotantojen suunnitteluun ja vastaa siitä, että tuotannon kokonaisresurssit käytetään Ylessä tehokkaasti ja vaikuttavasti. Päällikkönä toimii Lise-Lottie Ek.

Kehitys

Kehitysosasto auttaa yksikön uusien sisältöjen innovoinnissa ja vastaa tuotekehityksestä yhteistyössä Ylen muiden yksiköiden kanssa sekä kehittää uusia ilmaisumuotoja. Päällikkönä toimii Hanna Jussila.

Urheiluoikeuksista ja kumppanuuksista vastaava päällikkö on Riku Saaranluoma.

Vaikuttavuuspäällikkö on Alex Fager.

Luovat sisällöt ja media yksikkö

Luovat sisällöt ja media

Luovat sisällöt ja media -yksikkö vastaa seuraavista kotimaisista suomenkielisistä sisältökokonaisuuksista: asia, draama, kulttuuri, viihde sekä sisällöt lapsille ja nuorille. Yksikkö vastaa myös Ylen suomenkielisten kanavien ja Yle Areenan ohjelmistoista, palveluiden brändeistä, julkaisusuunnittelusta sekä verkkopalvelukehityksestä.

Yksikkö vastaa kotimaisten ja kansainvälisten sisältöjen hankinnasta, ohjelmien tekstityksestä ja muista lain edellyttämistä lisäpalveluista, arkistosta ja esitysoikeusvaraston hallinnasta sekä sisältöjen ja palveluiden markkinoinnista.

Yksikön johtajana toimii Ville Vilén.

Yksikön johtaja toimii myös suomenkielisten draama-, asia-, kulttuuri- ja viihdesisältöjen sekä lasten ja nuorten sisältöjen, radion kanavatoimitusten sekä Yle Areenan toimituksen, kv-, arkisto- ja markkinointisisältöjen vastaavana toimittajana kaikissa välineissä.

Strategia, suunnittelu ja kehitys

Yksikön Strategia, suunnittelu ja kehitys -osasto pitää huolen, että yksikön työntekijöillä on paras mahdollinen tieto ja ymmärrys erilaisten suomalaisten tarpeista sekä paras osaaminen luoda vahvoja sisältöjä kaikille kohderyhmille. Osastoa johtaa operatiivinen päällikkö Antti Hirvonen. Asiakkuudesta ja tutkimuksesta vastaa päällikkö Susanna Snell, tuotekehityksestä ja osaamisesta päällikkö Raimo Lång sekä yksikön suunnittelusta ja tuotannosta päällikkö Minna-Mari Parkkinen.

Kulttuuri- ja asiasisällöt

Kulttuuri ja asiasisällöt tuottaa kulttuuri- ja asiasisältöjä verkkoon, televisioon ja radioon. Osastolle kuuluvat mm. kulttuuri- ja musiikkisisällöt, elämäntapaan ja oppimiseen liittyvät sisällöt, tiede- ja ympäristösisällöt sekä osallistavat ja vuorovaikutteiset sisältöhankkeet. Osaston päällikkönä toimii Johanna Aho.

Lastensisällöt

Lastensisällöt tuottaa lastensisältöjä verkkoon, televisioon ja radioon. Ylen lastenohjelmia ovat Pikku Kakkonen ja Galaxi. Osasto vastaa lastenohjelmien kotimaisista ja ulkomaisista hankinnoista. Osa ohjelmista on kansainvälisiä yhteistuotantoja. Osaston päällikkönä toimii Markku Mastomäki.

Nuorten sisällöt ja viihde

Nuorten sisällöt ja viihde tuottaa nuorten ja nuorten aikuisten sisältöjä sekä Ylen omatuotantoisia viihdesisältöjä Yle Areenaan, yle.fi:hin, radioon, televisioon ja sosiaaliseen mediaan. Ylen nuorten ja nuorten aikuisten brändeihin kuuluvat Abitreenit, Docstop, Summeri, Yle Kioski ja YleX. Sisällöt kattavat nuorten draaman, dokumentit, pelisisällöt sekä asia- ja musiikkisisällöt. Viihdesisällöissä osastolla vastuu on Ylen omasta tuotannosta eli Uuden Musiikin Kilpailusta, Euroviisuista ja poliittisesta satiirista. Osaston päällikkönä toimii Minna Peltomäki.

Yle Draama

Yle Draama kehittää, tuottaa ja tilaa monimuotoista TV- ja audiodraamaa, podcasteja sekä ostaa kotimaisten fiktio- ja dokumenttielokuvien esitysoikeuksia. Päällikkönä toimii Jarmo Lampela.

RSO

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on Ylen orkesteri, jonka kautta yhtiö toteuttaa sivistys- ja kulttuuritehtäväänsä taidemusiikin kentällä. RSO:n ylikapellimestari on Nicholas Collon. RSO:n intendenttinä toimii Tuula Sarotie. Intendentti vastaa orkesterin toiminnasta kokonaisuudessaan, vastaa budjetista ja neuvottelee konsertti-, kiertue- ja levytystoiminnan edellyttämät sopimukset.

Hankinta

Hankinta-osasto vastaa kansainvälisestä sisältöhankinnasta ja osasta kotimaista hankintaa. Päällikkönä toimii Tarmo Kivikallio.

Oikeudet

Oikeudet-osasto vastaa yksikön kehittämien, tuottamien, hankkimien ja myymien sisältöjen esitysoikeuksien kokonaisuudesta. Päällikkönä toimii Saila Löfström.

Yle Myynti

Yle Myynti -osasto vastaa Ylen ohjelmien kansainvälisestä myynnistä. Päällikkönä toimii Jukka Kaivola.

Media

Media-osasto vastaa Ylen televisio- ja radiokanavien sekä Yle Areenan operatiivisesta suunnittelusta ja asiakasrajapinnan kehittämisestä, arkistosta, arkistojulkaisusta sekä kääntämisestä ja versioinnista. Päällikkönä toimii Petri Jauhiainen.

Markkinointi

Markkinointi-osasto vastaa sisältöjen markkinoinnista ja edistää sisältöjen ja palveluiden kohderyhmälähtöistä löydettävyyttä koko yhtiössä. Päällikkönä toimii Hannu Haapasalo.

Yksikön suunnittelun ja tuotannon päällikkönä toimii Minna-Mari Parkkinen.

Luova kehitys pitää huolen siitä, että yksikön tekijöillä on paras mahdollinen tieto ja ymmärrys erilaisten suomalaisten tarpeista sekä paras osaaminen luoda vahvoja sisältöjä kaikille kohderyhmille. Asiakkuudesta ja tutkimuksesta vastaa päällikkö Susanna Snell, tuotekehityksestä päällikkö Raimo Lång ja strategiasta päällikkö Antti Hirvonen.

Svenska Ylen yksikkö

Svenska Yle

Svenska Yle -yksikkö vastaa ruotsinkielisestä tarjonnasta kokonaisuudessaan, kaikilla jakeluteillä. Yksikkö vastaa ruotsinkielisestä julkaisusuunnittelusta, palveluista ja välineiden kaavio- ja kanavaprofiilien suunnittelusta, kanavien koostamisesta sekä kaavioiden toteutuksesta.

Svenska Ylen johtajana toimii Johanna Törn-Mangs.

Yksikön johtaja toimii myös ruotsinkielisten sisältöjen vastaavana toimittajana kaikissa välineissä.

Journalistiset ja luovat sisällöt

Journalististen ja luovien sisältöjen osasto vastaa Svenska Ylen uutis-, ajankohtais-, urheilu-, alue-, lasten ja nuorten, asia-, kulttuuri- sekä draama- ja viihdesisältöjen tuotannosta kaikilla jakeluteillä. Yhteiskunta-, ulkomaat-, urheilu-, kulttuuri-, fakta- sekä lasten ja nuorten sisältöjen toimituspäällikkönä toimii Anna Forth. Uutisdeskin ja aluetoimitusten toimituspäällikkönä toimii Charlotte Sundström. Kehityksen päällikkönä toimii Mattias Erkkilä.

Media ja tarjonta

Media ja tarjonta -osasto vastaa Svenska Ylen julkaisuista ja profiileista yksikön kanavilla ja alustoilla. Yksikkö vastaa brändeistä, sisältöjen ja palveluiden markkinoinnista sekä saavutettavuusasioista yhteistyössä yhtiötason vastuuhenkilöiden kanssa. Yksikkö vastaa kanavien ja kaavioiden suunnittelusta, koostamisesta ja toteutuksesta sekä julkaisusuunnittelusta, arkistosta ja esitysoikeusvaraston hallinnasta. Päällikkönä toimii Kaj Lindlöf.

Hankinnat ja yhteistyöt

Hankinnat ja yhteistyö vastaa yksikön ohjelmahankinnasta, yhteistuotannoista, tuotantoyhtiöiden kanssa tehtävästä kehitystyöstä sekä yhteistyöstä mediayhtiöiden, eri organisaatioiden, koulujen ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Päällikkö toimii myös Svenska Ylen tilaajana Nordvisionissa. Päällikkönä toimii Christoffer Forssell.

Mediatuotanto

Mediatuotanto-osasto vastaa ohjelmatuotannon ja tuotantoresurssien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tuotanto-osaamisen ja -välineiden kehittämisestä. Päällikkönä toimii Tommy Mård.

Hallintopäällikkönä toimii Peter Sjöholm.

Teknologia ja kehitys yksikkö

Teknologia ja kehitys

Teknologia ja kehitys -yksikkö vastaa Ylen teknologiajohtamisesta, tekniikasta, toimitiloista ja jakelusta. Yksikkö vastaa myös ICT- ja teknisten tuotanto- ja palvelualustojen kehittämisestä ja lähetysyksikön operoinnista.

Teknologian ja kehityksen johtajana toimii Janne Yli-Äyhö.

ICT & Data

ICT & Data vastaa operatiivisesti yhtiön ICT-teknologiasta. Päällikkönä toimii Vesa Aalto.

Mediateknologia

Mediateknologia vastaa operatiivisesti yhtiön tuotantoteknologioista ja jakelusta. Päällikkönä toimii Sanna Tornivaara.

Live- ja mediapalvelut

Live- ja mediapalvelut vastaa yhtiön lähetys- ja siirtotoiminnasta. Päällikkönä toimii Olli Sipilä.

yle.dev

Yle.dev vastaa data- ja ohjelmistokehityksen asiantuntijuudesta. Päällikkönä toimii Juha-Matti Perttunen.

Toimitilat

Toimitilat vastaa yhtiön toimitiloista ja niiden kehityksestä. Päällikkönä toimii Matti Uotinen.

Teknologialiiketoiminnan kehitys vastaa yksikön toiminnan suunnittelusta, kehitysportfoliosta, projekteista ja niiden kustannuksista. Päällikkönä toimii Juha Lehtosalo.

Innovaatiot vastaa yhtiön innovaatiotoiminnasta. Päällikkönä toimii Jari Lahti.

Yhteiset toiminnot

Yhteiset toiminnot

Yhtiön voimavarojen kehittämistä ja kokonaiskäyttöä suunnittelevat ja koordinoivat yhteiset toiminnot, joita ovat osastot Henkilöstö, Viestintä ja brändi, Talous sekä Laki.

Henkilöstö ja turvallisuus

Henkilöstö ja turvallisuus -osastoa johtaa Eija Hakakari ja se vastaa mm.:

  • yhtiön henkilöstöstrategiasta, työkulttuurin, johtamisen ja oppimisen kehittämisestä

  • strategisesta henkilöstösuunnittelusta, työsuhdeasioista, työhyvinvoinnin johtamisesta sekä työterveyshuollosta.

Viestintä ja brändi

Viestintä- ja brändiosastoa johtaa Jere Nurminen ja se vastaa mm.:

  • yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, mediasuhteista, yhtiön brändistä ja asiakaspalvelusta.

Talous

Talousosastoa johtaa Maisa Hyrkkänen ja se vastaa mm.:

  • ulkoisesta laskennasta ja sisäisistä talouspalveluista, controller-toiminnoista, hankintapalveluista sekä riskienhallinnasta ja turvallisuudesta.

Laki

Lakiosastoa johtaa Katri Olmo ja se vastaa mm.:

  • yhtiön lakiasioista, complience-toiminnosta sekä sisäisestä tarkastuksesta.

Sisältö muilla kielillä