Hyppää pääsisältöön

Toimintaperiaatteet

Ylen nettisisältöjä koskevat, ulkopuolelta tulevat poistovaatimukset

Yle ei poista julkaisemiaan nettisisältöjä ulkopuolisen tahon vaatimuksesta.

Vastaavat toimittajat ovat hyväksyneet ohjeen 25.8.2016.

EU-tuomioistuimen Google-tuomio velvoittaa hakukoneen poistamaan hakuparametrit nettisisällöstä. Google-tuomio ei kohdistu tiedotusvälineisiin eikä velvoita tiedotusvälineitä poistamaan sisältöjään. Mikäli henkilö haluaa käyttää Google-tuomion mukaista oikeutta tulla unohdetuksi, poistovaatimus tulee osoittaa hakukoneyhtiölle.

Mikäli nettisisällössä on asiavirhe, oikaisu merkitään näkyviin juttuun.

Ulkopuolelta tulleeseen, sisällön poistamista koskevaan vaatimukseen voidaan myöntyä seuraavissa poikkeustapauksissa. Vastaava toimittaja tai hänen valtuuttamansa tekee tällöin päätöksen sisällön poistamisesta.

Poisto tuomion velvoittamana:

  • Oikeus velvoittaa tuomiossa Ylen poistamaan lainvastaisen sisällön esim. kunnian tai yksityiselämä suojaa koskevassa oikeusprosessissa. Tässä tapauksessa Ylellä ei ole harkinnanvaraa, yhtiö on velvollinen poistamaan sisällön.

Juridinen riski:

  • Mikäli Ylen virheellisestä menettelystä seuraa oikeudenkäynnin ja vahingonkorvausvaatimuksen riski, sisältö voidaan poistaa oikeusprosessin välttämiseksi. Lisäedellytyksenä on se, että tämä oikeudenkäynnin tai vahingonkorvausvaatimuksen uhka on todellinen ja objektiivisesti perusteltu, eikä vaatimuksia ole tehty kiusaamistarkoituksessa.

Poikkeukselliset inhimilliset syyt, kuten:

  • Onnettomuuden tai rikoksen uhrien suojeleminen

  • Alaikäisen turvallisuuden tai kehityksen vaarantava tilanne

  • Poikkeuksellinen tapahtuman, kuten omaisen kuoleman aiheuttaman henkisen kärsimyksen lieventäminen (tulee kysymykseen sisällöissä, joiden säilyttäminen ei ole tiedonvälitystehtävän tai muiden journalisisten perusteiden vuoksi välttämätöntä)

  • Jutun tai jutun tiedon säilyttäminen Ylen palveluissa voi vaarantaa objektiivisesti arvioiden henkilön turvallisuuden

Päivitetty 29.10.2018. Vastaavien toimittajien kokouksessa 23.10.2018 ohjeen kohtaan “Juridinen riski” lisätty maininta lisäedellytyksistä. “Poikkeukselliset inhimilliset syyt” -kohtaan lisätty sana “kuten”. Kohtaan lisätty myös neljäs alakohta henkilön turvallisuuden vaarantumisesta.

Sisältö muilla kielillä