Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2018

Vastuullisuuden painopisteet

Vastuullisuus kytkeytyy kaikkiin valintoihin ja päätöksiin, joita teemme mediayhtiönä, yhteiskunnallisena toimijana, työnantajana ja yhteistyökumppanina. Huomioimme toiminnassamme taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun.

Ylen arvot -kuvio, selitetty tekstissä

Vastuullisuus on Ylen julkisen palvelun tehtävän ja arvopohjaisen toiminnan ydintä.

Laki Yleisradio Oy:stä velvoittaa meitä edistämään kansalaisten tasavertaisuutta, oppimista ja sivistystä, kielten ja kulttuurien elinvoimaa, luomaan moniarvoista kuvaa Suomesta ja vahvistamaan demokratiaa. Noudatamme toimissamme Ylen toimintaperiaatteita, yhtiön eettistä ohjeistusta ja Journalistin ohjeita.

Lue lisää siitä, miten kannamme vastuuta.

Sosiaalisen vastuun kuvistuskuva, päitä ja puhekuplia
Kuva: Yle

Sosiaalinen vastuu

Vastuu henkilöstöstä

Kannamme vastuuta henkilöstöstämme ja kannustamme yleläisiä kehittämään omaa osaamistaan. Tasa-arvon ja monimuotoisuuden toteutuminen ovat meille tärkeitä arvoja. Ihmisten arvostaminen on yksi arvoistamme emmekä hyväksy syrjintää, häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista kohtelua. Tutustu yleläisten avainlukuihin.

Vastuu kumppaneiden kanssa toimittaessa

Toimimme yhteistyössä vain sellaisten tahojen kanssa, jotka sitoutuvat toimimaan Ylen yhteiskuntavastuun periaatteiden mukaisesti. Yhteistyökumppaneita valitessamme toimimme syrjimättömästi ja tasapuolisesti.

Vaalimme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta toiminnassamme ja edellytämme myös kumppaneiltamme arvoihin sitoutumista.

Vastuu suomalaisille

Palvelumme verkossa, televisiossa ja radiossa ovat tarjolla kaikille yhtäläisin ehdoin. Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan erityisenä tehtävänä on huomioida tarjonnassa myös erityisryhmien ja vähemmistöjen tarpeet.

Riippumattomuus on meille keskeinen arvo, jota vaalimme julkisen palvelun tehtävää täyttäessämme ja myös muussa toiminnassamme.

Olemme toteuttaneet isoja yhteiskunnallisia sisältöhankkeita, joissa yhteistyössä eri tahojen kanssa etsitään ratkaisuja ajankohtaisiin, polttaviin kysymyksiin suomalaisia osallistamalla. Teemme säännöllisesti yhteistyötä myös meille tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Taloudellisen vastuun kuvituskuva, seteleitä ja kolikoita
Kuva: Yle

Taloudellinen vastuu

Käytämme Yle-veroa tehokkaasti ja vastuullisesti. Verojalanjälkemme merkittävä osuus koostuu erilaisista henkilöstöön liittyvistä lakisääteisistä maksuista. Tutustu vuoden 2018 talouden lukuihin.

Toimintamme välilliset vaikutukset edistävät luovan alan elinvoimaa ja toimimme merkittävänä luovan alan työllistäjänä Suomessa. Muuttuvat toimintaympäristö ja teknologiat luovat riskejä ja mahdollisuuksia.

Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan Ylen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttaminen, toimintaa koskevan informaation luotettavuus, yhtiön tehokas johtaminen, voimavarojen taloudellinen ja tehokas käyttö sekä lakien, periaatteiden ja ohjeiden noudattaminen.

Ympäristövastuun kuvituskuva, auto, polkupyörä ja puun lehti.
Kuva: Yle

Ympäristövastuu

Olemme noudattaneet ympäristövastuuohjelmaa vuodesta 2009. Sen avulla edistämme ympäristöystävällisiä käytäntöjä, kuten energiankäytön tehostaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö ja kierrätys.

Huomioimme ympäristön mm. energiankulutuksessa, matkustamisessa, hankinnoissa ja jätteiden lajittelussa.