Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2019

Arvomme suomalaisille 2019

Vuonna 2019 Ylen saavutti kaikki pitkän aikavälin asiakkuustavoitteensa.

Ylen asiakkuustavoitteet 2019

  1. Tavoitamme kaikki suomalaiset (viikon aikana - tavoite 95 %) Tulos: 96 %
  2. Yle on henkilökohtaisesti tärkeä (tavoite 7,2/10) Tulos: 7,4
  3. Suomalaiset arvostavat Yleä (tavoite 8/10) Tulos: 8,3

Arvomme suomalaisille 2019

84 % suomalaisista pitää Ylen sisältöjä ja palveluja kiinnostavina

87 % suomalaisista luottaa Yle Uutisiin

54 % piti Yleä ykkösuutistoimijana Suomessa

67 % suomalaisista luottaa Yleen erittäin tai melko paljon
17 % luottaa erittäin paljon

74 % suomalaisista kokee saavansa vastinetta Yle-verolle
erittäin hyvin tai melko hyvin

arvosana 4,63 julkisen palvelun tehtävien hoidosta
asteikolla 1–5

arvosana 4,49 suomenruotsalaisilta Svenska Ylen julkisen palvelun tehtävien hoidosta
asteikolla 1–5

arvosana 3,72 luottamuksesta
asteikolla 1–5

Luotettava tieto ja kotimaiset sisällöt koetaan tärkeiksi

Ylen tehtävistä suomalaiset kokevat erityisen tärkeäksi luotettavan tiedon ja kotimaiset sisällöt, joita voi seurata omalla äidinkielellä. Tärkeänä pidetään myös sitä, että Ylen sisällöt ja palvelut löytyvät helposti. Suomalaiset pitivät myös tärkeinä:

  • Yle tarjoaa palveluja myös erityisryhmille

  • korkeatasoisia lastenohjelmia ja palveluja lapsille

  • auttaa ymmärtämään paremmin Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvia muutoksia

  • kohtaa monenlaisia näkemyksiä, maailmankuvia ja eri tavalla ajattelevia ihmisiä

  • oppii nykyaikana tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä voi kartuttaa yleissivistystä

  • merkityksellistä mediasisältöä ja mediapalveluita eri-ikäisille ihmisille.

Enemmistö suomalaisista pitää Yleä vastuullisena ja vähintäänkin melko avoimena. Lisätietoa vastaajat toivovat muun muassa Yle-veron käytöstä, yhtiön toiminnasta yleensä ja sisältöihin liittyvistä valinnoista.

Miten hyvin Yle on onnistunut kokonaisuutena julkisen palvelun tehtävässään 2018–2019

Suomalaisista 93 prosenttia oli sitä mieltä, että Yle onnistui julkisen palvelun tehtävässään vuonna 2019.

Suomalaisten luottamus Yleen vuosina 2018 ja 2019

Suomalaisten luottamus Yleen nousi vuosina 2018 ja 2019.

Lähteet:
KMK-tutkimus 2019, Taloustutkimus
Ylen arvo suomalaisille 2019, IRO Research Oy
Ylen arvo suomenruotsalaisille 2019, IRO Research Oy

Sisältö muilla kielillä