Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2019

Henkilöstön avainluvut 2019

Avainlukuja (suluissa vuosi 2018)

2 847 vakituista yleläistä
vuoden lopussa (2 811)

49 vuotta
vakituisen henkilöstön keski-ikä (48)

3 304 htv
kaikissa työsuhteissa yhteensä (3 309)

2 847 kpl
vakituisia työsuhteita yhteensä (2 811)

146 uutta vakituista työsuhdetta
alkoi vuoden aikana (162)

77 % uusista työntekijöistä
suoraan sisältöihin liittyviin tehtäviin (69)

146 vakituista työsuhdetta päättyi
vuoden aikana (137), joista 59 eläkkeelle siirtymisen vuoksi (77)

4 319 eri henkilölle
freelancer-palkkioita vuoden aikana (5 005)

47 työtapaturmaa
vuoden aikana (86)

24 359 päivää
olimme sairaana (22 527)

7,5 pv/hlö
sairauspoissaolopäivää suhteutettuna henkilömäärään (7,34)

5,3 päivää
poissaolon keskimääräinen pituus (11,9)

50 % naisia
vakituisista yleläisistä (50)

naisten keskipalkka 99,9 %
miesten keskipalkasta ohjelmatyöntekijöiden tes-alueella, jolla työskentelee kaksi kolmasosaa yleläisistä (99,7)

naisten keskipalkka 97,7 %
miesten keskipalkasta koko Ylessä (98,0)

98 % vakituisista yleläisistä
työehtosopimuksen piirissä (99). Työehtosopimusten soveltamisalojen ulkopuolelle jää yhtiön johto.

Henkilöstön määrän kehitys 2010-2019

  1. Vakituinen, lkm
  2. Kaikki työsuhteet, htv
Vakituinen, lkm Kaikki työsuhteet, htv
Vuosi 2019 2847 3304
Vuosi 2018 2811 3309
Vuosi 2017 2786 3333
Vuosi 2016 2951 3490
Vuosi 2015 3043 3555
Vuosi 2014 3163 3695
Vuosi 2013 3173 3715
Vuosi 2012 3103 3656
Vuosi 2011 3092 3699
Vuosi 2010 3180 3837

Kuukausipalkkaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2019

Ylen kuukausipalkkaisen henkilöstön sukupuolijakauma on tasainen kaikissa ikäryhmissä. Eniten Ylessä työskentelee 35–54-vuotiaita.

Palkitseminen Ylessä

Palkitseminen on Ylen hallituksen hyväksymien palkitsemislinjausten sekä valtio-omistajan omistajapoliittisten linjausten mukaista.

Ylessä palkitsemisen lähtökohtina ovat avoimuus, kohtuullisuus ja tuloksellisuus.

Vuonna 2019 tulos- ja kannustepalkkioita maksettiin Ylessä yhteensä 2 373 283 euroa, mikä on 1,3 % yhtiön koko palkkasummasta.

Vuonna 2019 Yle maksoi tulospalkkioita vuoden 2018 asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella

  • johtoryhmälle 155 326 euroa

  • muille tuloskortin piirissä oleville 1 188 398 euroa.

Vuonna 2019 Yle maksoi kannustepalkkioita yhteensä 1 029 558 euroa.

Sisältö muilla kielillä