Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2019

Journalististen periaatteiden noudattaminen 2019

Ylen vastaavat toimittajat johtavat ja valvovat toimitustyötä. Heidän vastuunsa ja tehtävänsä on määritelty sananvapauslaissa.

Vastaavat toimittajat huolehtivat siitä, että Ylen sisällöntuotannossa ja julkaisutoiminnassa noudatetaan lakia, eettisiä ohjeita ja yhtiön toimintaa koskevia muita ohjeita.

Vuonna 2019 vastaavat toimittajat tarkensivat muun muassa Ylen verkkosisältöjen keskusteluohjeistusta, yhtiön some-ohjeistusta ja Ylen materiaalien linkityskäytäntöjä sosiaalisessa mediassa.

Ylen vastaavat toimittajat 2019

Jouko Jokisen potretti

Jouko Jokinen, johtaja, vastaava toimittaja, Uutis- ja ajankohtaistoiminta

 • suomenkieliset uutis-, ajankohtaissisällöt sekä alueelliset sisällöt kaikissa välineissä

 • englannin-, venäjän- ja viittomakieliset uutis- ja ajankohtaisohjelmat ja -sisällöt

Ville Vilénin potretti.

Ville Vilén, johtaja, vastaava toimittaja, Luovat sisällöt

 • suomenkieliset draama-, asia-, kulttuuri- ja viihdesisällöt kaikissa välineissä

 • lasten ja nuorten sisällöt kaikissa välineissä

 • RSO:n toiminta

Panu Pokkisen potretti-kuva.

Panu Pokkinen, johtaja, vastaava toimittaja, Urheilu ja tapahtumat

 • urheilutapahtumat ja -uutiset kaikissa välineissä

 • yksikön tuottamat tapahtumat kaikissa välineissä

Marit af Björkestenin potrettikuva.

Marit af Björkesten, johtaja, vastaava toimittaja, Svenska Yle

 • ruotsinkieliset sisällöt kaikissa välineissä

Ismo Silvo.

Ismo Silvo, johtaja, vastaava toimittaja, Julkaisut

 • julkaisuyksikön tuottamat sisällöt kaikissa välineissä

 • yksikön kansainvälinen ohjelmahankinta sekä arkistosisällöt kaikissa välineissä

Maiju Saijetsin potrettikuva.

Maiju Saijets, päällikkö, vastaava toimittaja, Yle Sápmi

 • saamenkieliset sisällöt kaikissa välineissä

Hartausohjelmien vastaavat toimittajat 2019

 • Suomenkieliset hartaudet: Kimmo Saares, Kirkon Tiedotuskeskus

 • Ruotsinkieliset hartaudet: Lucas Snellman, Kyrkans central för det svenska arbetet

 • Saamenkieliset hartaudet: Erva Niittyvuopio, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Ylen etiikkapäällikön katsaus vuoteen 2019

Ylen vuosi 2019 oli etiikkapäällikön näkökulmasta vauhdikas. Toimitukset jatkoivat työtä vahvan journalismin puolesta, ja erityisesti MOT:n ja Spotlightin tutkivan journalismin tiimit sekä Ylen uutistoiminta eri kielillä saivat selville tärkeitä uutisaiheita.

Ennen jutun tai ohjelman julkaisua se on käytävä läpi myös journalismin etiikan näkökulmasta.

Täyttyvätkö kaikki julkaisemisen edellytykset? Onko jutun kohteiden samanaikainen kuuleminen kunnossa? Miten juttua varten saadut tiedot hankitaan oikein ja kriittisesti? Missä tilanteessa jutun lähteelle on tarvetta antaa lähdesuoja? Pitääkö turvata jutun lähteiden tai kohteiden yksityisyydensuoja?

Näitä asioita käydään tarkkaan läpi Ylen toimituksissa ennen jutun julkaisua ja usein myös etiikkapäällikkö osallistuu pohdintoihin. Mitä kovempi juttu on kyseessä, sen enemmän sen sanamuotoja on pohdittu.

Yle tehtävänä on välittää suomalaisille tutkittua tietoa.

Noudatamme juttujen teossa journalistisia ohjeita ja toimintaperiaatteita. Virheitä on vältettävä loppuun asti, mutta kukaan meistä ei ole virheetön. Osa Ylen vastuullista toimintaa on virheiden tunnustaminen ja niiden korjaaminen.

Ylen sisältöjen tekijät ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tekemämme kyselyn mukaan Ylen toimittajat kohtaavat työssään häirintä- tai painostusyrityksiä ja vihapuheen määrä on lisääntynyt.

Sanalliset vihanilmaukset ovat sisällön tekijöiden yleisimmin kokema painostuksen muoto. Yli puolet vastaajista oli joutunut niiden kohteeksi ja ilmauksia säännöllisesti kokeneiden määrä oli viidennes vastaajista.

Asiallinen ja perusteltu palaute työstämme on aina paikallaan. Häirintää emme suvaitse. Vastuullisena työnantajana tuemme sisällöntekijöitä häirintätilanteissa ja varmistamme jokaiselle turvallisen työympäristön.

Riippumattomuuden puolesta työskentelemme päivittäin. Siksi laadimme mm. ohjeen turvallisemman vuorovaikutuksen tueksi, jotta vuoropuhelu yleläisten ja suomalaisten välillä olisi parempaa.

– Timo Huovinen, Ylen journalististen standardien ja etiikan päällikön

Sisältö muilla kielillä