Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2019

Talouden luvut 2019

Talouden tasapaino säilyi vakaana. Tulos oli 6,0 miljoonaa euroa voitollinen vuonna 2019.

Liikevaihto 478,0 miljoonaa €

Muutos edv. % 1,3

Kulut ja poistot 474,5 miljoonaa €

Muutos edv. % -1,5

Tilikauden voitto 6,0 miljoonaa €

Edv. tappiota -5,5 milj. €

Ylen hallintoneuvoston linjausten mukaisesti Ylen vuosittaisten tulosvaihteluiden tulee kattaa toisensa. Tulosvaihtelut johtuvat pääasiassa joka toinen vuosi säännöllisesti toistuvista suurista urheilutapahtumista.

Ylen kulurakenne 2019, yht. 474,5 miljoonaa euroa

 1. 79% Sisällöt ja palvelut (374,5 milj. €)
 2. 12% Teknologia ja infra (55,8 milj. €)
 3. 4% Yhteiset toiminnot (21,8 milj. €)
 4. 4% Poistot käyttöomaisuudesta (21,4 milj. €)
 5. 1% Myyntitoiminta (1,1 milj. €)

Sisällöt ja palvelut 2019, yht. 374,5 miljoona euroa

 1. 23% Kulttuuri ja viihde (87 milj. €)
 2. 18% Valtakunnalliset uutiset ja ajankohtaiset (67,1 milj. €)
 3. 15% Asia (55,8 milj €)
 4. 14% Alueelliset uutiset ja ajankohtaiset (51,5 milj. €)
 5. 13% Draama (49,4 milj. €)
 6. 10% Urheilu (37,1 milj. €)
 7. 7% Lapset ja nuoret (26,5 milj. €)

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

2019 2018 2017 2016 2015
Toiminnan laajuus (milj, €/%)
Liikevaihto 478,0 471,6 472,3 470,9 467,8
muutos % 1,3 -0,1 0,3 0,7 -1,1
Liiketoiminnan muut tuotot 2,7 2,7 2,7 2,3 4,2
muutos % -1,6 -0,4 18,2 -45,9 63,1
Kulut ja poistot 474,5 481,8 467,9 476,1 468,5
muutos % -1,5 3,0 -1,7 1,6 -2,4
Taseen loppusumma 308,7 315,4 296,4 286,1 290,5
Bruttoinvestoinnit, aineelliset ja aineettomat hyödykkeet * 20,7 17,7 19,8 25,6 21,7
% liikevaihdosta 4,3 3,7 4,2 5,4 4,6
Kannattavuus (milj, €/%)
Käyttökate 78,5 69,3 83,4 74,2 76,0
% liikevaihdosta 16,4 14,7 17,7 15,8 16,2
Liikevoitto/-tappio 6,1 -7,5 7,0 -2,9 3,6
% liikevaihdosta 1,3 -1,6 1,5 -0,6 0,8
Tilikauden voitto/tappio 6,0 -5,5 6,9 -2,9 1,3
% liikevaihdosta 1,3 -1,2 1,5 -0,6 0,3
Rahoitus ja taloudellinen asema
Quick ratio 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3
Omavaraisuusaste % 43,8 41,0 45,5 44,7 45,0
Korollinen vieras pääoma (milj. €) 61,2 48,8 41,2 50,2 55,9
Henkilöstö
Henkilötyövuosien (htv) määrä
keskimäärin vuoden aikana ** 3304 3309 3333 3490 3555
Palkat (milj. €) 171,4 167,8 166,6 171,5 173,3
Palkkiot (milj. €) 11,6 13,1 12,3 12,1 11,9
Palkat ja palkkiot yhteensä (milj. €) 182,9 180,9 178,9 183,7 185,2
* Poislukien esitysoikeushankinnat ** Sisältää vakituiset, määräaikaiset, tuntipalkkaiset ja suoriteperusteiset työsuhteet.

Ylen kulut 2019

Henkilöstökulut 2019, yhteensä 222,3 miljoonaa euroa

 1. 183,8 miljoonaa euroa: Vakituiset (2 650 htv)
 2. 20,6 miljoonaa euroa: Määräaikaiset (370 htv)
 3. 4,3 miljoonaa euroa: Tuntipalkkaiset (73 htv)
 4. 11,4 miljoonaa euroa: Työsuhteiset palkkiot (211 htv)
 5. 2,2 miljoonaa euroa: Ei-työsuhteiset palkkiot

Ylen verojalanjälki 2019, miljoonaa euroa

Yhteensä 86 miljoonaa euroa

Arvonlisäverot, netto 1,2 miljoonaa euroa

Kiinteistö- ja muut verot* 0,4 miljoonaa euroa

Ennakonpidätykset (työntekijöiltä ja yrityksiltä) 44,8 miljoonaa euroa

Henkilöstöön liittyvät lakisääteiset maksut (työnantajan osuus) 39,5 miljoonaa euroa

Sisältää maksuja

 • Eläkesäätiö
 • TYEL
 • Sairausvakuutusmaksu
 • Tapaturmavakuutusmaksu
 • Työttömyysvakuutusmaksu
 • Ryhmähenkivakuutus

Työtä luovalle alalle

Tuloslaskelman mukaan käytimme (suluissa vuosi 2018):

 • 29,6 miljoonaa euroa kotimaisiin hankintaohjelmiin eri välineissä (26,5)

 • 21,4 miljoonaa euroa urheiluun ja ulkomaisiin ohjelmiin (27,0)

 • 34,3 miljoonaa euroa musiikkiin ja radioon liittyviin esityskorvauksiin, esitysoikeuspalkkioihin, uusintakorvauksiin sekä muihin ohjelmiin liittyviin oikeusmaksuihin (33,8)

 • 20,7 miljoona euroa ohjelmatoiminnan muihin palveluihin (22,3)

 • 45,2 miljoonaa euroa teknologiakuluihin (43,8)

 • 25,6 miljoonaa euroa jakelukuluihin (25,8)

 • 22,1 miljoonaa euroa vuokra- ja kiinteistökuluihin (23,0).

Sisältö muilla kielillä