Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2019

Työhyvinvointi ja tasa-arvo 2019

Työtyytyväisyys on Ylessä varsin hyvällä tasolla.

Vuosittain tehtävässä Hyvä työpäivä Ylessä -kyselyssä yhtiö sai kokonaisarvosanaksi 3,7 asteikolla 1–5 eli saman kuin edellisvuonna.

Tulosten mukaan yleläiset ovat pääosin erittäin tyytyväisiä oman lähiesimiehensä työskentelyyn, ja luottamus yhtiön johtoon kasvoi edelleen.

Yleläinen työpisteellään Ylen Urheilussa.
Kuva: Eleni Paspatis / Yle
kuvaaja ja toimittaja juttelevat
Kuva: Marja Väänänen / Yle
Yleläisiä lähetysstudiossa
Kuva: Ilmari Fabritius

Aktiivinen tasa-arvotyö on tuottanut tulosta

Sukupuolten tasa-arvo toteutuu Ylessä varsin hyvin. Sukupuolijakauma Ylessä on tasainen, mutta jotkut pienimmät ammattiryhmät ovat nais- tai miesvaltaisia. Esimerkiksi teknisissä tehtävissä toimii edelleen lähinnä miehiä, hallinnon alalla naisia.

Tasa-arvo lukuina 2019

  • Vakituisista yleläisistä naisia oli tarkalleen puolet.

  • Toimittajista ja tuottajista naisia oli 56 %.

  • Ohjelmatyöntekijöiden tes-alueella, jolla työskentelee kaksi kolmasosaa yleläisistä, naisten keskipalkka oli 99,9 % miesten keskipalkasta.

  • Koko henkilöstön tasolla naisten keskipalkka oli 97,7 prosenttia.

Yle pyrkii edistämään henkilöstön monimuotoisuutta rekrytoimalla entistä monipuolisemmista taustoista tulevia työntekijöitä. Otamme vuosittain vähintään viisitoista harjoittelijaa erityisryhmistä, kuten henkilöitä, joilla on toimintarajoitteita tai maahanmuuttajatausta.

Sisältö muilla kielillä