Hyppää pääsisältöön

Ylen vuosi 2019

Vastuu ympäristöstä 2019

 • Yle edistää tavoitteita, joilla Suomi pyrkii hiilineutraaliksi 2035 mennessä.

 • Yle vähentää jätteiden määrää, toimii energiatehokkaasti, pienentää liikenteen haittoja ja kehittää kiertotaloutta.

Ylellä on ollut ympäristövastuuohjelma vuodesta 2009 lähtien. Sen avulla edistämme ympäristöystävällisiä käytäntöjä, kuten energiankäytön tehostamista, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja kierrätystä.

Kannustamme henkilöstöä ympäristöystävällisiin valintoihin jokapäiväisessä työssä ja odotamme myös yhteistyökumppaneiden noudattavan ympäristöperiaatteita.

Yle noudattaa toimipisteissään WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmää, jonka tavoitteena on pienentää yhtiön hiilijalanjälkeä. Kuulumme myös Ilmastokumppanien verkostoon.

Ympäristötyön tukena toimii 2–4 kertaa vuodessa kokoontuva ympäristöohjausryhmä, johon kuuluu eri vastuualojen asiantuntijoita. Ylen johtoryhmää ympäristöohjausryhmässä edustaa yhtiön teknologiajohtaja.

Energiaohjausryhmä seuraa 2017 laaditun energiatehokkuussuunnitelman toimeenpanoa. Ryhmään osallistuu myös ulkopuolinen energia-asiantuntija.

Ympäristön tunnuslukuja

Ympäristötavoitteet 2017–2020:

 • Energia - vähennämme energiankulutusta 5 prosenttia Ylen omissa kiinteistöissä vuoden 2016 tasosta

 • Liikenne - vähennämme Ylen autojen määrää ja päästöjä 30 prosenttia vuoden 2016 tasosta

 • Jätemäärät - vähennämme Pasilan Yle-keskuksen jätteiden määrää 15 prosenttia vuoden 2016 tasosta

Silmäys Ylen ympäristötavoitteisiin 2019

Vuodesta 2016 olemme vähentäneet

 1. hiilidioksidipäästöjä 24 %
 2. vedenkulutusta Pasilassa 37 %
 3. matkustuksen päästöjä 18 %
 4. energiankulutusta kiinteistöissämme 17 %
 5. kopiopaperin kulutusta 47 %

Sähköisen median ympäristövaikutukset liittyvät ennen muuta kiinteistöjen ja ohjelmatoiminnassa tarvittavien teknisten järjestelmien ja laitteiden energiankulutukseen sekä henkilöstön työaikana tekemiin lento- ja automatkoihin.

Ympäristöhyötyjen ohella energiansäästö, resurssitehokkuus ja viisaat liikennevalinnat tuovat kustannussäästöjä.

Toimitilojen vähentäminen, tilankäytön tehostaminen ja talotekniset uudistukset ovat parantaneet energia- ja ympäristötehokkuutta Pasilassa, Tampereen Mediapoliksessa ja aluetoimituksissa, kuten Turussa ja Vaasassa.

Energiatehokkuus

Pasilassa tavoitteena on vähentää toimitiloja 40 prosentilla vuoteen 2022 mennessä, mikä edelleen pienentää energiankulutusta.

Energiankulutus kattaa Ylen omistamat kiinteistöt Pasilassa, Vaasassa ja Kuopiossa. Vuokratiloista kaikkia seurantatietoja ei ole saatavilla. Pasilan Yle-keskuksen osuus Ylen ympäristövaikutuksista on merkittävä, yli 90 prosenttia.

Energian ominaiskulutus Pasilassa, kWh/brm²

 1. Sähkö
 2. Lämpö (normitettu)
 3. Kaukojäähdytys
Sisältää myös maanalaisia tiloja, ei sisällä EBU-maa-asemaa eikä RTI:n ja Vision vuokratiloja.
Sähkö Lämpö (normitettu) Kaukojäähdytys
Vuosi 2019 117 106 38,89
Vuosi 2018 114,1 96,86 39,97
Vuosi 2017 108,4 87,33 40,94
Vuosi 2016 104,57 88,77 55,29
Vuosi 2015 106,63 106,1 45,47
Vuosi 2014 111,87 92,56 38,5
Vuosi 2013 112,02 95,42 38,58
Vuosi 2012 117,05 94,15 26,11
Vuosi 2011 121,86 89,63 0
Vuosi 2010 127,09 86,67 0

Ylen omistamien kiinteistöjen energiankulutus pieneni jonkin verran Pasilassa ja Vaasassa, mutta kasvoi hiukan Kuopiossa. Kuopion tiloissa ei ole Ylen omaa toimintaa.

Pasilassa kaikki rakennukset on liitetty ympäristöystävällisen kaukojäähdytyksen piiriin. Tilamuutosten yhteydessä muun muassa valaistusta ja talotekniikkaa on uusittu energiatehokkaammaksi.

LED-valojen käyttöä uusituissa monitilatoimistoissa, ulkotiloissa ja studioissa on mahdollisuuksien mukaan lisätty. Esimerkiksi Pasilan remontoiduissa Luovassa talossa ja Mediatalossa valaistusta ohjataan päivänvalo-, läsnäolo- ja liiketunnistimin, jotta valot eivät palaisi turhaan. Pysäköintiluola Myyrässä on otettu käyttöön 12 kappaletta sähköautojen latauspisteitä.

Kokonaissähkönkulutus vuodesta 2007 on ollut laskusuuntainen. Vuonna 2007 kulutus oli 34,6 miljoonaa kilowattituntia ja vuonna 2019 yhteensä 21 miljoonaa kWh.

Sähkönkulutus, MWh

 1. Pasila
 2. Mediapolis
 3. Vaasa
 4. Kuopio
 5. Inari
Ylen omistamat kiinteistöt Pasilassa, Vaasassa ja Kuopiossa. Yle on ollut vuoden 2012 lopusta vuokralaisena Tampereen Mediapoliksessa, jonka omistaa Technopolis Oy. Vuosien 2016-2018 sähkönkulutukseen Mediapoliksessa sisältyy päärakennuksen lisäksi myös kuvaushalli. Vuoden 2019 tietoja ei saatu Mediapoliksesta. Inarissa Yle on ollut vuokralaisena vuodesta 2017 lähtien.
Pasila, kWh Mediapolis, kWh Vaasa, kWh Kuopio, kWh Inari, kWh
Vuosi 2019 20723663 0 664552 46046 0
Vuosi 2018 21228370 2615910 676885 438509 0
Vuosi 2017 20182114 2622426 650751 422974 0
Vuosi 2016 21851295 2523030 656518 453170 342689
Vuosi 2015 23242552 2369990 682982 457577 498533
Vuosi 2014 24384984 2552822 712988 472522 431010
Vuosi 2013 24417014 3557138 729364 477350 448870
Vuosi 2012 25512809 3453100 743308 477199 514177
Vuosi 2011 26562340 3539674 762761 452502 462169
Vuosi 2010 27702848 4067556 781157 475787 512161

Vedenkulutus

Vedenkulutus Pasilassa oli vuonna 2019 yhteensä 24 025 litraa. Kulutus on hiukan suurempi kuin viime vuonna, mutta kokonaisuudessaan kulutus on puolittunut vuodesta 2015.

Vedenkulutus on vähentynyt muun muassa kaukojäähdytyksen ansiosta, joka on korvannut paljon vettä kuluttavan vanhan jäähdytysjärjestelmän.

Vedenkulutus Pasilassa, m³

Vuosi 2019 24025
Vuosi 2018 22853
Vuosi 2017 27025
Vuosi 2016 38296
Vuosi 2015 56578
Vuosi 2014 41414
Vuosi 2013 47689
Vuosi 2012 44552
Vuosi 2011 62204
Vuosi 2010 61280

Kopiopaperin kulutus

Kopiopaperin kulutus vuonna 2019 oli 5090 riisiä eli runsaat 2,5 miljoonaa arkkia. Kulutus on liki puolittunut vuodesta 2016.

Modernit työskentelytavat ja uudet työvälineet ovat vähentäneet paperin kulutusta merkittävästi.

Matkustaminen, liikenne ja ajoneuvot

Liikenteen päästöjä vähentääksemme otamme huomioon ympäristökriteerit ajoneuvohankinnoissa ja matkustuspolitiikassa.

Tavoitteenamme on muun muassa pienentää lentomatkojen päästöjä lisäämällä etäneuvotteluja ja suosimalla joukkoliikennettä, kun se työtehtävän puolesta on mahdollista. Uudet joustavan työn tavat, kuten etätyö, vähentävät matkustamisen tarvetta.

Vuoden 2019 lopussa Ylellä oli käytössään 253 ajoneuvoa, joista 194 henkilöautoja. Henkilöautojen keskimääräiset ominaispäästöt olivat 132,2 g/CO2/km, missä vähennystä edellisvuoteen on 5,4 prosenttia. Ajoneuvoista 33 on ympäristöystävällisiä hybridiautoja.

Lisäksi yleläisten käytössä on Pasilassa 20 turkoosia Yle-pyörää työajoon.

Työmatkalentojen kokonaispäästöt vähenivät edellisvuodesta 7 prosenttia. Taksien käyttö ja oman auton käyttö työajossa vähenivät 5,5 prosenttia.

Taksit ja omat autot, km

 1. Taksit
 2. Omat autot
Taksit Omat autot
Vuosi 2019 337349 603268
Vuosi 2018 369746 626017
Vuosi 2017 394119 599865
Vuosi 2016 411315 608395
Vuosi 2015 458968 690332
Vuosi 2014 482432 724356
Vuosi 2013 463397 727871
Vuosi 2012 558928 768889
Vuosi 2011 571329 773913
Vuosi 2010 581298 985327

Yleläiset matkustivat vuonna 2019 (suluissa vuosi 2018)

 • lentokoneella 11 miljoonaa kilometriä (12,5)

 • Ylen autoilla 2,6 miljoonaa kilometriä (2,6)

 • omalla autolla 603 tuhatta kilometriä (620 tuhatta)

 • taksilla kotimaassa ja ulkomailla yhteensä 337 tuhatta kilometriä (369 tuhatta)

 • junalla 2,3 miljoonaa kilometriä.

Lennot, km

km
Vuosi 2019 11434324
Vuosi 2018 12533207
Vuosi 2017 10406919
Vuosi 2016 10711350
Vuosi 2015 10577666
Vuosi 2014 9502112
Vuosi 2013 10140943
Vuosi 2012 8365787
Vuosi 2011 8521107
Vuosi 2010 7563699,6

Jätteet ja kierrätys

Olemme tehostaneet jätteiden lajittelua ja kierrätystä eri toimipisteissä.

Pasilan toimipisteessä jätettä syntyi 406 640 kiloa (2018: 544 550). Jätemäärän ja jätelajien vaihteluihin vaikuttavat Pasilan kampuksen meneillään olevat rakennustyöt. Remonttien vuoksi esimerkiksi rakennusjätettä ja energiakäyttöön menevää sekajätettä syntyy tavanomaista enemmän.

Laitteilla ja toimistokalusteilla on toimiva kierrätysjärjestelmä. Toimistotarvikkeista lähes puolet on ympäristömerkittyjä.

Kokonaispäästöt

Ylen kokonaispäästöt vuonna 2019 olivat 8 965 hiilidioksiditonnia (2018: 10 018).

Kokonaispäästöt, tCO₂ -ekv

 1. Yhteensä
 2. Energia
 3. Liikenne
Vuoden 2014-2015 luvut eivät sisällä Tampereen Mediapoliksen lämmönkulutusta eivätkä ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.
Yhteensä Energia Liikenne
Vuosi 2019 8713 7153 1560
Vuosi 2018 9895 8207 1688
Vuosi 2017 9739 7974 1765
Vuosi 2016 11571 9663 1908
Vuosi 2015 11960 9991 1969
Vuosi 2014 12450 10669 1871
Vuosi 2013 12871 11019 1852
Vuosi 2012 13770 11917 1853
Vuosi 2011 13071 11138 1933
Vuosi 2010 14737 12776 1961

Kasvihuonekaasupäästöt on kuviossa laskettu hiilidioksidiekvivalentteina (CO2/t-ekv). Päästölaskelma perustuu WWF Suomen ja sen yhteistyökumppaneiden kehittämään ilmastolaskuriin sekä GHG Protokollaan.

Laskelma sisältää Ylen omien kiinteistöjen (Pasila, Vaasa, Kuopio) energiankulutuksen, Mediapoliksen sähkönkulutuksen, lento- ja automatkat sekä Pasilan jätteet.

Sisältö muilla kielillä