Hyppää pääsisältöön

Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita koskeva tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Ylen viestinnän sähköpostilla lähettämien tiedotteiden yhteydessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä.

Yle on sitoutunut suojaamaan Ylen tiedotteita saavien henkilöiden tietoja ja noudattaa toiminnassaan tietosuojalainsäädäntöä ja hyviä tietosuojakäytäntöjä.

1. Rekisterinpitäjä
Yleisradio Oy
Uutiskatu 5, 00024, Yle
p. 09 14 801

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
tietosuoja@yle.fi

3. Rekisterin nimi
Ylen viestinnän rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja, kun viestimme Ylen sidosryhmille ja median edustajille Ylen toimintaa koskevista ajankohtaisista aiheista. Henkilötietojen käsittely on tarpeen ajankohtaistiedotteiden lähettämiseksi sidosryhmien edustajille, joille viestintä on heidän ammattinsa tai toimenkuvansa puolesta relevanttia.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste
Henkilötietojen käsittely on tarpeen Ylen (rekisterinpitäjän) oikeutetun edun toteuttamiseksi. Oikeutettu etu liittyy sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen, Ylen toimintaa ja sisältöjä koskevan viestinnän lähettämiseen relevanttien sidosryhmien edustajille. Toiminnan tarkoituksena on edistää Ylen läpinäkyvyyttä julkisen palvelun laitoksena.

Ylen sidosryhmillä on intressi saada Yleltä työtehtäviinsä suoraan liittyvää informaatiota ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Kun käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella, arvioimme tarkasti henkilötietojen käsittelyn tarpeellisuuden ja oikeasuhtaisuuden tasapainotestin avulla.

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät
Tietoja ei luovuteta Ylen ulkopuolelle.

7. Rekisterin tietosisältö
Ylen tiedotteita lähetetään median ja Ylen sidosryhmien edustajille. Tiedotteiden lähettäminen edellyttää yhteystietojen käsittelyä. Rekisteröidystä saatetaan tallentaa tapauksesta riippuen nimitiedot, sähköposti ja osoitetiedot.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä voi toimia käyttäjä itse. Ylen viestintä hyödyntää myös julkisesti saatavilla olevia tietolähteitä ylläpitääkseen media- ja sidosryhmien tietoja

9. Tietojen säilytysaika
Henkilön tiedot poistetaan jakelulistalta kun henkilö peruuttaa tilaukseen tai kun vastaanottava sähköposti ei ole enää toiminnassa. Sähköpostijakelusta voi poistua Ylen lähettämässä tiedotteessa olevan ohjeen mukaisesti: Jos et jatkossa halua vastaanottaa Ylen viestinnän lähettämiä tiedotteita, lähetä viesti osoitteeseen yleisradio@yle.fi.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta Ylen ulkopuolelle.

11. Tietojen siirrot EU:n ja ETA alueen ulkopuolelle
Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

12. Tietojen suojauksen periaatteet
Yle vastaa rekisterinpitäjänä, että tallennettuja tietoa käsitellään hyvien tietoturvakäytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Yle huolehtii tietojen teknisestä suojauksesta, johon kuuluvat esim. tietoturvapäivitykset ja varmuuskopiointi. Yle varmistaa, että tietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan ne Yle viestinnän henkilöt, jotka osallistuvat Ylen tiedotteiden lähettämiseen. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

13. Rekisteröityjen oikeudet ja niiden käyttäminen
Rekisteröidyllä on seuraavia tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia:

  • Pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto, käsitelläänkö hänen tietojaan. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteröityä koskevien virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista.
  • Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen tietojensa poistamista, ellei tietojen säilyttämiselle ole perustetta
  • Oikeus rajoittaa käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.
  • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikäli tähän on perusteet.
  • Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa koneellisesti luettavassa muodossa.
  • Oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: Jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa.
  • Oikeus valittaa valvovalle viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelyn epäkohdista rekisterinpitäjälle, henkilötietojen käsittelijälle tai valvovalle viranomaiselle.

Rekisteröity voi käyttää tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan lähettämällä pyynnön Ylen tietosuojasivuston kautta osoitteessa yle.fi/tietosuoja. Pyynnön lähettämisen yhteydessä pyynnön lähettäjä tunnistetaan vahvasti joko pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla.

14. Profilointiin ja päätöksentekoon käytetty automatiikka
Palvelussa ei käytetä automaattista päätöksentekoa.