Hyppää pääsisältöön

Ylen strategia

Kaikille yhteinen, jokaiselle oma

Lukuaika 6 minuuttia | julkaistu 19.5.2020

Perinteinen media elää kohtalonhetkiään. Julkisen palvelun median perinteiset kulmakivet eivät pelkästään riitä, kun sekä tietoa, sivistystä että viihdettä on tarjolla määrättömästi. Median määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja ihmisten arvot, elämäntavat ja kulttuuri pirstaloituvat edelleen.

Merkityksellisenä pysyäkseen median pitää pystyä muuttumaan nopeasti ja määrätietoisesti. Uudistumisen paine on Yleisradiolle myös valtava mahdollisuus. Median käytettävissä on enemmän kuin koskaan keinoja ja mahdollisuuksia tuottaa arvoa ihmisille ja yhteiskunnalle.

Muutos kiihtyy jatkuvasti. Kansainväliset teknologiajätit levittäytyvät yhä laajemmalle.

Yleisradio täyttää 100 vuotta vuonna 2026. Tällä strategialla varmistetaan kansalaisia ja yhteiskuntaa parhaiten palveleva Yleisradio. Tämä on hyvinvoivan demokraattisen yhteiskunnan etu.

Ylen tarkoitus

Lisäämme ymmärrystä toisistamme ja maailmasta, vahvistamme suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Ylen arvot

Olemme luotettavia ja vastuullisia – toteutamme tehtäväämme riippumattomasti. Innostamme luovuuteen – annamme rohkeasti tilaa uusille ideoille. Arvostamme ihmistä – yhdessä saamme aikaiseksi parempaa.

Ylen suunta

Kohti julkisen palvelun median seuraavaa sataa vuotta: uudistuva Yleisradio on kaikille yhteinen ja jokaiselle oma – suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi.

Ylen isot teemat

Tehtävämme kannalta tärkeimmät onnistumisen edellytykset

Tarkoitus erottaa Ylen muista. Julkisen palvelun tehtävä on palvella kaikkia. Yle on kaikkien ulottuvilla, mutta näyttäytyy ihmisille eri tavoin.

Jotta Yle pystyy toteuttamaan tehtävänsä hyvin ja menestymään tulevaisuudessa, sen pitää onnistua kahdessa suuressa asiassa.

Yle tuottaa arvoa ihmisille ja yhteiskunnalle

Julkisen palvelun mediana Yleisradio on demokratian ja oikeusvaltion yksi osa ja ilmentymä. Yle puolustaa aina länsimaista demokratiaa, oikeusvaltion perusperiaatteita, sananvapautta ja ihmisarvoa.

Yle auttaa siinä, että ihmiset kokevat olevansa osa ympäröivää yhteiskuntaa.

Yle on läsnä koko Suomessa, ja se, mitä Yle tekee, on kaikkien käytettävissä ilman eri maksua.

Ylen arkistot ovat kansakunnan muisti. Avaamme sisällöissämme näkymiä tulevaisuuteen, autamme rakentamaan tulevaisuuden Suomea, luomme uskoa tulevaan.

Ylellä on erityinen rooli myös perusturvallisuuden ylläpitäjänä, muun muassa luotettavan tiedon välittämisessä. Tämä rooli korostuu silloin, kun yhteiskunnassa on häiriötilanteita tai poikkeusolot.

Palvelemme erityisryhmiä tavalla, jota muut eivät tee.

Tuotamme yhteistyön kautta arvoa myös luovalle alalle ja mediatoimialalle sekä laajalle kumppaniverkostolle.

Mittaamme onnistumistamme monella tavalla – emme pelkästään yleisöluvuilla – jotta voimme arvioida toimintamme vaikuttavuutta.

Vain luottamuksen arvoinen Yle pystyy toteuttamaan tehtävänsä ja olemaan koko kansan Yle

Ylen on oltava eri tavoin elävien ja ajattelevien luottamuksen arvoinen. Vain siten Yle pystyy toteuttamaan tehtäväänsä ja olemaan koko kansan Yle.

Luottamus on henkilökohtainen kokemus – tunne, joka syntyy rehellisyydestä, läsnäolosta ja kuulluksi tulemisen tunteesta.

Yle lisää vuoropuhelua suomalaisten kanssa ja tuo sisällöissään esille yhä enemmän erilaisia ihmisiä, ajatuksia ja elämiä. Suomi on moniäänisempi kuin ennen, joten Ylekin on.

Yle ei asetu journalismissaan osapuoleksi.

Jotta onnistumme, painotamme näitä kymmentä asiaa tulevina vuosina.

Ne ovat yhdistelmä Ylen perinteisiä vahvuuksia ja uudistumista.

1. Painotamme digitaalista julkaisemista jatkuvasti enemmän, kehitämme myös perinteisiä kanaviamme.

Digitaalisten palveluiden merkitys mediankäytössä kasvaa.

Yle satsaa sekä laadukkaaseen suoratoistopalveluun Yle Areenaan että nopeasti reagoivaan journalismin ja tapahtumien palveluun, joka perustuu ajan tasalla pysymisen ja yhteisten elämysten tarpeeseen.

Yle arvioi tv- ja radiokanaviensa sekä digipalveluidensa määrää ja laajuutta sitä mukaa, kun mediankäyttö ja toimintaympäristö muuttuvat. Tv- ja radiokanavat tulevat lähivuosina olemaan kuitenkin edelleen merkittäviä erityisesti varttuneessa aikuisväestössä.

Kun siirrymme kohti digitaalista tuotanto- ja julkaisuympäristöä, huolehdimme, että palvelemme muutoksen aikana ja sen jälkeenkin kaikkia suomalaisia. Tällä siirtymällä tarkoitetaan muun muassa sitä, että teemme yhä enemmän sisältöjämme julkaistavaksi nimenomaan Yle Areenassa ja mobiilipalveluissamme.

Yle julkaisee sisältönsä ensisijaisesti omilla alustoillaan. Kolmansien osapuolten alustoja voidaan käyttää harkiten silloin, jos tavoitamme sieltä yleisöjä, joita emme Ylen alustoilta tavoita.

2. Vahvistamme suhdettamme lapsiin ja nuoriin.

Ylen pitää palvella kaikenikäisiä suomalaisia. Tämä edellyttää eri-ikäisten yleisöjen mediankäytön ja elämän perusteellista ymmärrystä.

Mediayhtiöt kilpailevat jatkuvasti kovemmin nuorista yleisöistä ja lapsista.

Ylen perinteiset vahvuudet – mainoksettomuus, turvallisuus ja oma kieli – eivät tue enää Yleä niin kuin ennen. Meidän on hyödynnettävä näitä vahvuuksia, jotta tulevat sukupolvet eivät kasvaisi pelkästään globaalien mediajättien tarjonnan parissa, mutta tämä ei enää yksin riitä.

Annamme tilaa uusille tekijöille ja nuorten äänille ja ajatuksille sekä uudistamme nuorille suunnattua tarjontaa.

Yle pysyy rakastetuimpana lasten palveluna tarjoamalla kansainvälisen tason laatuohjelmistoa, pedagogisia sovelluksia ja ikimuistoisia kohtaamisia.

Vahvuudet

Näistä pidämme huolta ja näitä kehitämme

3. Tunnemme ja tavoitamme kaikki suomalaiset.

Haluamme tavoittaa kaikki suomalaiset jatkossakin. Keskustelemme yleisöjen kanssa, jotta ymmärrämme, mitä he meiltä toivovat ja mitä he meistä ajattelevat.

4. Pidämme huolta sisältöjemme ja palvelujemme luotettavuudesta.

Vaalimme tinkimättömästi luotettavuutta ja riippumattomuutta journalismissa, kulttuurissa, sivistyksessä ja kaikessa muussakin toiminnassamme. Kehitämme ääni- ja kuvailmaisua uudelle vuosikymmenelle ja teemme media-alan parhaita sisältöjä ja palveluita.

5. Näytämme yhä monipuolisemman kuvan Suomesta ja maailmalta.

Tuomme eri tavoin elävät ja ajattelevat ihmiset ja heidän tarinansa kaikkialta Suomesta ja maailmalta vahvemmin esille. Tuomme maailman lähelle menemällä tiedon lähteille. Lisäämme ihmisten välistä ymmärrystä ja annamme äänen myös heille, jotka eivät asemansa vuoksi ole muuten julkisuudessa.

Kansainvälisyys Ylen toiminnassa tarkoittaa Suomen ulkopuolelle ulottuvaa säännöllistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi kotimaiset kansainvälisen tason sisällöt ja palvelut tekevät Suomea tunnetuksi maailmalla.

6. Välitämme isot yhteiset hetket.

Teemme suurista yhteisistä hetkistä vieläkin vaikuttavampia. Pyrimme tulevaisuudessakin tuomaan suomalaisille isot urheilukilpailut, juhlat ja suurtapahtumat.

7. Palvelemme erityisryhmiä monipuolisesti.

Yle huolehtii palveluista erityisryhmille ja siitä, että erityisryhmät voivat myös osallistua Ylen sisältöjen ja palveluiden tekemiseen. Erityispalvelut ovat osa Ylen tarjonnan monimuotoisuutta. Teknologian avulla Yle voi parantaa esimerkiksi sisältöjen ja palvelujen saavutettavuutta.

Uudistuminen

Luomme uutta ja uudistamme mediaa

8. Olemme median digitaalisen kehityksen edelläkävijöitä.

Suunnittelemme digitaalisia sisältöjä ja palveluita uusilla tavoilla. Tiedämme aiempaa tarkemmin, mihin laitteisiin ja käyttötilanteisiin mitäkin sisältöä tehdään. Rakennamme mahdollisimman sujuvaa henkilökohtaista käyttökokemusta. Kehitämme ja kokeilemme seuraavien sukupolvien mediainnovaatioita. Haluamme olla edelläkävijöiden joukossa uuden teknologian soveltamisessa.

9. Olemme näkyvämmin läsnä suomalaisten parissa.

Luomme uusia tapoja lisätä ihmisten ymmärrystä olemalla läsnä ja vuorovaikutuksessa suomalaisten kanssa, sekä fyysisesti että digitaalisesti. Media on jo muutakin kuin perinteisiä sisältöjä – tapahtumista tulee aiempaa isompi asia Ylelle. Suorien lähetysten merkitys lisääntyy.

10. Luomme uudenlaisia kumppanuuksia kaikkien hyödyksi.

Kumppanuuksista yritysten tai muiden yhteiskunnan toimijoiden, kuten järjestöjen tai oppilaitosten, kanssa tulee yhä tärkeämpiä. Kumppanuuksia on toteutettava siten, että niistä on hyötyä kaikille osapuolille.

Etsimme uudenlaisia yhteistyön muotoja esimerkiksi tapahtumissa, urheilun esitysoikeuksissa ja mediakasvatuksessa. Teemme hankintoja kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä ja muilta toimijoilta sekä etsimme uusia yhteistyömuotoja kaupallisen median kanssa parlamentaarisen työryhmän esitysten (v. 2016) ja Yleisradiosta annetun lain mukaisesti.