Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Maanteiden varsien niitot ovat alkaneet Itä-Suomessa

Niitoilla ja raivauksilla parannetaan liikenneturvallisuutta ja edistetään luonnon monimuotoisuutta. Arvokkaat luontokohteet huomioidaan niittojen ajoituksessa.

Pohjavesialueiden luokitteluun ja rajauksiin tehtiin muutoksia Kauhavalla ja Kurikassa

Ely-keskus on käynyt läpi Kauhavan ja Kurikan pohjavesialueista saamansa palautteet ja antanut niihin vastineensa. Kauhavalta poistettiin luokituksesta kahdeksan pohjavesialuetta. Kurikasta poistettiin niin ikään kahdeksan aluetta.

Kalastajat kantelivat Varsinais-Suomen ely-keskuksen hitaasta lupakäytännöstä – kantelu liittyy merimetsoihin

Kalastajat toivovat nopeampaa käsittelyä merimetson rauhoitusmääräyksien poikkeamislupiin.

Sinilevähavainnot vielä vähäisiä Kaakkois-Suomessa

Runsaita siitepölylauttoja sen sijaan kelluu vesissä sekä järvillä että merellä.

Haluatko valtatien Alajokimaisemaan? Kantatie 67:n linjaukseen saa nyt vaikuttaa

Seinäjoen ja Ilmajoen välisen noin 16 kilometrin pituisen tieosuuden parantamisen suunnittelu on käynnissä. Suunnitelmissa on osittain nelikaistainen tie nykyisen kahden kaistan sijaan. Vaihtoehtoja tielinjauksiin on useita. Yksi kulkee Alajokimaiseman peltoa pitkin ja yksi siirtäisi rautatietä.

Hämeessä etsitään uusia tapoja parantaa pelto- ja metsäojien vedenlaatua ja pienentää tulvariskejä

Laajoilla valuma-alueilla tehtävät kunnostustoimet voivat näkyä, vaikka mökkirannan parantuneena vedenlaatuna.

Yhteysalusten matkustajarajoituksia höllennetään asteittain – ensin helpotuksia ulkokansipaikoille

Edelleen tulee välttää tarpeetonta matkustamista yhteysaluksilla.

Varkauden Ämmäkoskeen suunnitellaan vaelluskaloja varten padon ohittavaa uomaa

Tavoitteena on parantaa lohikalojen menestymismahdollisuuksia Ämmäkoskessa ja turvata niiden kutumahdollisuudet sekä poikasvaiheen selviytyminen. Uoma toisi uusia mahdollisuuksia virkistyskalastuksen kehittämiseen.

Hirvensalmella alkuviikosta vesistöön valuneen polttoöljyn syy jäi tuntemattomaksi

Pelastuslaitokselle ei ole tullut enää yhteydenottoja asiasta.

Kruunupyyn Lentokentäntie muuttuu aiempaa turvallisemmaksi kevyen liikenteen väylän ansiosta

Valtatie kahdeksasta lentokentälle kääntyvä Lentokentäntie saa viereensä kevyen liikenteen väylän Kruunupyyssä. Reittiä parannetaan muutenkin liikenneturvallisuutta silmällä pitäen. Esimerkiksi tielinjauksia muutetaan.

Vesilahden Lammasniemen asemakaavasta tehty neljä valitusta – yksi valittajista on Pirkanmaan ELY-keskus

Kaava hyväksyttiin Vesilahden valtuustossa huhtikuun lopulla. Asemakaavassa ranta-alueille osoitetaan runsaasti pientalorakentamista.

Vedenkorkeus vaihtelee rajusti Kymijoella – toisaalla vettä piisaa, mutta osa laitureista jää kuivalle maalle

Tavallista suuremman vesimäärän takia Kymijoen virtausta joudutaan nostamaan. Sen seurauksena vesi on paikoin korkealla, paikoin matalalla.

Uusi Ahvenanmaan yhteysalusliikenteen laituri otetaan käyttöön Kustavissa

Vuosnaisten lauttasataman rakennustyöt valmistuvat tämän viikon aikana. Vanha laituri puretaan vielä loppukesällä.

Vedenjakelun turvaaminen häiriötilanteissa selvitetään Pirkanmaalla

Viat tai sääilmiöt voivat vahingoittaa käyttöveden jakelua. Silloin on selvittävä varajärjestelmillä.

Hämeen kuntien hiilinielut ja -varastot kartoitettiin

Hiilinielut ovat suhteellisesti suuria pienissä maaseutukunnissa. Hiilivarastot ovat taas suurimmillaan siellä, missä on paljon soita.

Tältä näyttää iso joki, jossa on tuplasti liikaa vettä – katso video voimiaan uhkuvasta Kymijoesta

Kymijoki virtaa tällä hetkellä poikkeuksellisen kovaa ja korkealla. Harvinainen vesitilanne voi aiheuttaa riskejä esimerkiksi Kimolan kanavaa veneileville, joiden määränpää on Kouvolan uusissa vierasvenesatamissa Voikkaalla.

Päijänteen ja Kymijoen vedenpinnat hipovat jo tulvakorkeuksia

Viime viikkojen runsaat sateet sekä runsasluminen talvi ovat aiheuttaneet vedenkorkeuden kohoamista vesistöissä.

Tiemerkintätyöt alkoivat Pohjois-Karjalan teillä – Itä-Suomessa tiemerkintöihin käytetään tänä vuonna lähes neljä miljoonaa euroa

Merkinnät on aloitettu alemman tieverkon keskiviivojen sekä suojateiden ylläpitotöillä. Tiemerkintöjen yhteydessä tehdään myös niin sanotut tärinäraidat. Täristäviä merkintöjä tehdään uudelleen päällystyskohteilla ennen uutta tiemerkintää. Uuden, vuonna 2020 voimaan tulleen tieliikennelain myötä aiemmin keltaisella tehdyt sulkuviivat ja -alueet korvautuvat valkoisella.

Valamoon pääsee kesällä julkisilla kulkuneuvoilla

Soisalon liikenne alkaa ajaa 11. kesäkuuta alkaen viikonloppuisin Valamon portille asti. Bussi kulkee perjantaisin ja sunnuntaisin.

Autoilijat häiriköivät ja soittavat suutaan pyöräilijöille suositulla maisemareitillä: "On ihan kolkattu autolla ojaan"

Taipalsaaren Vehkataipaleentie on kapea, mutkainen ja mäkinen. Tien ongelmat ovat ely-keskuksen tiedossa, mutta tien parantamiseen ei ole rahaa. Kyläyhdistys ja pyöräilijät toivovat, että autoilijat ottaisivat pyöräilijät huomioon.

Hailuodossa pesii avosettipari – havainto lajin pesinnästä on ensimmäinen Suomessa

Avosetti on suurikokoinen mustavalkoinen kahlaaja. Sen lähimmät pesimäalueet ovat aiemmin olleet Virossa ja Ruotsissa.

Kevättulvan huippu saavutettu Pohjois-Savon järvillä

Kallaveden pinnan korkeuden ei arvioida enää nousevan. Kallavedestä juoksutetaan vettä täysillä vielä parin viikon ajan. Ylä-Savossa järvien pinnat ovat vaihdelleet keväällä kylmän sään takia.

Kiintiöpakolaiset saapuvat Rautjärvelle aikaisintaan loppuvuonna – korona-aika on hidastanut valmisteluja lähtömaissa

Toistaiseksi Rautjärven kunta ei ole saanut Kaakkois-Suomen Ely-keskuksesta esitystä kiintiöpakolaisista.

Pirkanmaan työttömyys laski korona-aikaa edeltäneelle tasolle

Työttömiä työnhakijoita oli huhtikuussa lähes 12 000 vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020, eli nyt runsaat 28 000. Työttömyysaste oli 11,5 prosenttia.

Työttömyys on ollut hienoisessa laskussa koko alkuvuoden Pohjois-Pohjanmaalla – koronapandemiaa edeltäviin työllisyyslukuihin päästäneen syksyllä

Viime vuoden huhtikuun poikkeuksellisen korkeisiin lukuihin verrattuna työllisyys on parantunut rutkasti. Lomautettuja ja työttömiä oli huhtikuun lopussa yhteensä 9 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

TE-toimisto: Keski-Suomen työttömyydessä "hurjaa" laskua huhtikuussa

Keski-Suomessa oli huhtikuun lopussa 22 prosenttia vähemmän työttömiä työnhakijoita kuin vuotta aiemmin. Työttömyys väheni myös edelliseen kuukauteen eli maaliskuuhun verratuna.

Sotkamon ja Vuokatin välille paikallisliikennettä: osa lipuista maksuttomia

Liikenteen mahdollistaa kunta, ajatuksena on myydä edullisesti kausilippuja. Kunnanjohtaja kertoo, että osa lipuista voi olla jopa maksuttomia.

Lapuanjoen, Ähtävänjoen ja Perhonjoen toukokuiset tulvat jatkuvat, myös Lappajärven pinta noussut poikkeuksellisen paljon

Ensi viikolle ennustetut runsaat sateet uhkaavat nostaa vesiä jälleen pelloille. Tulovirtaumien johdosta Lappajärvenkin pinta on noussut peräti kolme senttiä, joka on tilastojen valossa ainutlaatuista toukokuun lopulle.

ELY-keskus: Stora Enson Oulun tehtaan hajuhaitat vähentyneet – jätevesienkäsittelystä aiheutuvat hajut tulee saada kuitenkin kuntoon kesäkuun aikana

Tehtaalla kevään aikana tehdyt korjaustoimenpiteet ovat vähentäneet hajuhaittoja ja tilanne on ELY-keskuksen havaintojen, Oulun ilmanlaadun mittaustulosten sekä yleisöpalautteiden perusteella jonkin verran kohentunut.

Kustavintiellä alennetaan nopeusrajoitusta Pyheen kyläkaupan kohdalla – taustalla uudistunut tieliikennelaki

Kyläkaupan kohdalla sijaitsee suojatie, jonka takia nopeusrajoitusta on alennettava. Varsinais-Suomen ely-keskus selvittää parhaillaan alueensa suojateitä, joissa nopeusrajoitus on yli 50 km/h.

Kittilässä on varauduttava nyt vahinkorajalle ulottuvaan kevättulvaan

Ounasjoen tulvakorkeuteen vaikuttavat lähipäivien sadetilanne ja lämpötila. Pelastuslaitos kehottaa asukkaita joka tapauksessa varautumaan ja suojaamaan omaisuutensa tulvavahingoilta.

Harvinaisia toukotulvia muun muassa Lapuanjoella ja Ähtävänjoella – jopa kaksimetriä noussut vesi jo pelloilla ainakin Kauhavan Liinamaassa

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen vesistöpäällikön mukaan vastaavat toukokuun loppupuolen tulvat ovat hyvin harvinaisia, jopa ainutlaatuisia. Meneillään olevan viikon runsaat sateet ovat syy jokien tulvimiseen.

Kuusamossa suljetun Liikasenvaarantien vaurioita tarkastellaan droonilla – nopeuttaa puutteiden löytämistä ja siten myös kunnostusta

Lapin ELY-keskus testaa nyt tievaurioiden etsimiseen minidroonia, jonka huippunopeus on 140 kilometriä tunnissa. Laitteen ohjaaja laittaa erikoislasit päähänsä ja näkee reaaliaikaisesti kaiken sen, mitä droonikin havaitsee.

Koillismaan soratiet poikkeuksellisen huonossa kunnossa

Osa Liikasenvaarantiestä Kuusamossa on jouduttu sulkemaan liikenteeltä. Teiden heikkoon kuntoon on vaikuttanut viime syksyn märät kelit.

Siikalatvan seudun ison tuulivoimahankkeen selvityssuunnitelmat eivät kelpaa ympäristöviranomaiselle

Piipsan tuulivoima Oy suunnittelee 53 tuulivoimalan aluetta Siikalatvalle ja Kärsämäelle. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma ei kuitenkaan kelpaa Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselle, joka edellyttää arviointisuunnitelmiin useita muutoksia.

Ohituskaistat sujuvoittavat lähivuosina valtatien kahdeksan liikennettä Kokkolan ja Vaasan välillä

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus on saanut eduskunnan lisätalousarviosta rahaa ohituskaistojen suunnitteluun alueellaan. Ely-keskuksesta on arvioitu, että kipeimmin ohituskaistoja tarvitaan Pedersöressä ja Uudessakaarlepyyssä.

Kemin vanhalle yhteiskoululle haetaan purkulupaa

Aiemmin rakennuksen hävittämiseen kielteisesti suhtautuneet Museovirasto ja ely-keskus eivät nekään enää varsinaisesti vastusta purkamista.

Utön yhteysalusreitille lisävuoroja voimakkaan kysynnän vuoksi

Lisävuoroja puoltaa myös se, että Pärnäisten ja Retaisten lauttarantojen rakentaminen on viivästynyt.

Särkiniemen entisellä kaivosalueella tehdään ympäristöselvitys

Kaivosalueelta valuu nikkeliä ja sulfaattia vesistöön. Valtio maksaa ympäristö- ja terveysriskien selvittämisen, koska alueella toimineet kaivosyhtiöt ovat konkurssissa.

Valkoposkihanhien karkottamisessa kokeillaan drooneja – Lajivahinkokoordinaattori Mika Pirinen: "Tässä on oltu tietynlaisia pellepelottomia"

Pohjois-Karjalan elykeskus testaa tällä viikolla kauko-ohjattavia pienoiskoptereita eli drooneja hanhien karkottamisessa. Viime viikolla Keski-Karjalassa otettiin käyttöön hanhille rauhoitetut levähtämispellot.

Stora Enso kitkee Oulun tehtaansa hajuhaittoja, mutta ongelmia on edelleen: ympäristöviranomainen pohtii jatkotoimia

Stora Enson Nuottasaaren tehtaan hajupäästöt on saatu pääosin kuriin, kertoo Oulun tehtaan johtaja Juha Mäkimattila. Hajupäästöjä aiheuttavista lähteistä kaksi on saatu korjattua, mutta yksi kohde aiheuttaa edelleen hajupäästöjä.

Kesäkausi Velssin asfalttiasemalla käynnistyi – Hämeenlinnalla käynnissä ympäristölupaprosessi toimintaan liittyen

Ympäristölupahakemukseen saatiin yli 60 muistutusta tai mielipidettä. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta on pyydetty lausuntoa asfalttiaseman mahdollisista terveydellisistä vaikutuksista.

Kemijoki Oy ja Lapin ely-keskus eri mieltä Kemijoen tilasta: jokiyhtiö vastustaa kalateiden rakentamista

Ely-keskus katsoo joen olevan tyydyttävässä tilassa, mutta Kemijoki Oy pitää tilaa hyvänä.

Koronan vaikutukset odotettua pienemmät – Etelä-Savon elinkeinoelämällä valoisa lähitulevaisuus

Ely-keskuksen selvityksen mukaan tulevan vuoden odotetaan kääntävän elinkeinoelämän tilanteen nousujohteiseksi. Esimerkiki teknolgoiateollisuudessa tilausmäärät ovat jo nousseet ja metsäsektorilla hakkuuaikomukset ovat nousussa.

Maakunnan historiallisten rakennusten hoitoon lähes 140 000 euron avustukset

Pohjois-Karjalassa avustusta sai yhteensä 26 rakennusta.

Kainuuseen tarvitaan 500 uutta ihmistä vuodessa

Viranomaiset ja aluekehittäjät ovat kurkistaneet yhdessä kristallipalloon ja tuottaneet Alueelliset kehitysnäkymät 2021 -raportin. Siinä kuvataan näkemys maakuntien ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Kainuun suurin haaste on saada väkeä työpaikkoihin.

Lapin ely-keskus: Ounaskosken entistä yläastetta ei suojella

Rakennusliike YIT on rakentamassa entisen koulun ja viereisen entisen kunnantalon tilalle kerrostaloja.

Punkit heräilevät Pohjois-Pohjanmaallakin – kausi käynnistyy, kun lämpötilat nousevat ja kosteus lisääntyy

Edes nyt koettu lumipyry ei vaikuta punkkien esiintymiseen tänä keväänä. Punkeille tärkeintä on kosteus ja se, ettei ole pakkasta, sanoo tutkija. Koiranomistajien kannattaa tehdä jo lenkin jälkeen karvakuonolle punkkitarkastus.

Kittilän Köngäs saa kävely- ja pyöräilytien

Hankkeen hinta on lähes puoli miljoonaa euroa.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle