Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Kaisu Nikula

Matkailijat eivät osaa aina käyttäytyä saamelaisalueella – sitä varten luotiin ohjeistus, jolle matkailuyrittäjän mielestä on tarvetta

Vastuullisen matkailijan ohjeistuksessa ohjeistetaan tekstien ja kuvien kautta, kuinka käyttäytyä saamelaisalueella ja saamelaisia kohtaan.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja pääministeri Sanna Marin tiedotustilaisuudessa

Valtion ja saamelaisten edustajat pohtivat vielä tällä viikolla totuus- ja sovintokomission jatkoa – saamelaisedustajien mielestä tarvitaan aikalisä

Yhden komissaarin irtisanoutuminen yllätti myös saamelaiskäräjien puheenjohtajan. Totuus- ja sovintokomission tilanne tulee selvittää perin pohjin, näkee Tuomas Aslak Juuso.

Anni-Kristiina Juuso

Saamelaisten totuuskomission puheenjohtajan eroilmoitus yllätti – sihteeristö allekirjoittaa huolet luottamuksen puutteesta

Tieto totuus- ja sovintokomission puheenjohtajan Miina Seurujärven erosta tuli odottamatta muille komission jäsenille. Komission pääsihteeri Anni-Kristiina Juuso ymmärtää hyvin, miksi Seurujärvi päätti lopettaa. 

Miina Seurujärvi istuu kokoushuonessa edessään mikrofoni ja läppäri.

Komissaari Miina Seurujärvi eroaa saamelaisten totuus- ja sovintokomissiosta: "Komissio tulisi keskeyttää nyt"

Miina Seurujärven mielestä totuus- ja sovintokomissio ei pysty toteuttamaan sille annettua vaativaa tehtävää. Hänen mielestään saamelaisten tulisi ottaa kantaa ja kertoa, miten komission kanssa tulisi edetä.

Saamelaiskäräjät

Saamelaiskäräjät nimesi edustajat hyvinvointialueen saamen kielen lautakuntaan

Saamelaiskäräjien mukaan valinnassa on painoettu erityisesti alueellista ja eri kieliryhmien edustusta.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kuvattu Venetsian taidebiennaalissa ihmisjoukon edessä poseeraten.

Sámediggelága ođasmahttin ádjána ain ráđđehusa bargonoađi geažil – Sámedikki ságadoalli: “Dál lea hui hoahppu juo”

Tuomas Aslak Juuso lohká, ahte Sámediggi livččii gearggus gieđahallat ášši, gohan dat fal ovdánivčče Suoma ráđđehusas. Riekteministtar Anna-Maja Henriksson čilge, ahte máilmmidilli lea váikkuhan maid dán ášši ádjáneapmái.

Henkilökuva

Hannele Pokka pyytää blogissaan työrauhaa saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle – toivoo valtion pidättäytyvän saamelaisia koskevista päätöksistä

Hannele Pokka toivoo henkilökohtaisessa blogissaan, että valtio pidättäytyisi päätöksistä, joita saamelaiset ovat avoimesti vastustaneet.

Suomen saamelaiskäräjät, saamelaiskulttuurikeskus Sajos

Sámedikki kulturlávdegoddi jugii dán jagi kulturdoarjagiid – geahča listtu

Sámedikki kulturlávdegoddi mieđihii oktiibuot 179 000 euro sámegielat kultuvrra ovddideapmái, davviriikkalaš sámeorganisašuvnnaid doarjumii ja Sámi girkostobuin fuolaheapmái.

Anni Koivisto

Sámediggi ii dohkket evttohusa Deanu bivdoráddjehusain – várreságadoalli: "Galggašii muitit, ahte sámiid guollebivddus lea vuođđolága suodji"

Sámedikki várreságadoalli Ánne Koivisto dadjá, ahte sámiid vuoigatvuođat ja luosa suodjaleapmi eai leat vuostálasat. Deanu čázádaga guolástanhálddahusa hoavda Hans-Erik Varsi lea duđavaš, ahte bivddu lihkostuvve rahpat oba juoga veardde.

Ryhmäkuva lapin aluevaltuutetuista

Perussuomalainen jäsen haastaa kielivaatimuksen aluevaltuuston saamen kielen lautakunnassa

Yrittäjä Juha-Pekka Mikkola sanoo olevansa kolttasaamelainen, mutta ei osaa saamen kieltä. Hyvinvointialueista säädetyn lain mukaan saamen kielen lautakunnan jäsenten on oltava saamenkielisiä.

Sámi álbmotbeaidoalut 6.2.2015

RKP saamen Klemetti Näkkäläjärvi arvostelee aluevaltuuston paikkajakoa

RKP saamen ainoa edustaja, Saamelaiskäräjiäkin johtanut varavaltuutettu, ei ole saamassa paikkaa hyvinvointialueen saamen kielen lautakuntaan. Hän on saamassa paikan tarkastuslautakuntaan.

Leo Aikio

Hálddahusriekti máhcaha golbma golledoidinlobi Avvila bálgosa guovllus ođđasit gieđahallamii: váikkuhusaid boazodollui galgá čielggadit

Avvila bálgosa geasseguohtuneatnamiin lahka Palsinoja háliidit doidit ain eambo golli. Sámediggi váiddii Tukes mieđihan lobiin hálddahusriektái. Sámedikkis illudit mearrádusas, muhto gollerogganfitnodat ii máhttán vuordit dakkár mearrádusa.

Tuomas Aslak Juuso

Saamelaiskäräjät kritisoi saamen kielen lautakunnan kokoonpanoa

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Markus Lohen mukaan valmistelutoimielin ei voi sopia paikkajaosta, koska siltä puuttuu poliittinen ohjaus.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp).

Saamelaiskäräjälain uudistus edennee eduskuntaan kevättalvella – oikeusministeri: "Vaaditaan poliittista tahtoa kaikilta hallituspuolueilta"

Tämänhetkisen tiedon mukaan saamelaiskäräjälain uudistus esitellään eduskunnassa maalis-huhtikuun taitteessa. Alun perin se oli määrä esitellä jo viime marraskuussa.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rkp).

Sámediggeláhka riikkabeivviide árvalusa mielde giđđadálvve – riekteministtar: Gáibiduvvo politihkalaš hállu buot ráđđehusbellodagain

Riekteministtar ja sisministtar guktot lohkaba, ahte láhkaođasmahttin lea ádjánan vuđolaš válmmaštallama geažil. Riekteministeriija plána mielde láhkaevttohus galggai addot riikkabeivviide juo mannan skábmamánus, muhto dan vurdet ain.

Ánneristen Juuso / Anni-Kristiina Juuso

Anni-Kristiina Juuso saamelaisten totuus- ja sovintokomission pääsihteeriksi: "Toivon, että tämä olisi saamelaisille hyvä matka"

Pääsihteeri osallistuu komissiotyöhön sihteeristössä ja toimii komission kokouksissa sihteerinä. Komission on määrä aloittaa saamelaisten kuulemistilaisuudet kevättalvella.

poroja erotuksessa

Saamelaisalueen paliskunnilta hätähuuto: edessä jälleen poikkeuksellinen lumitalvi, ja toissatalven korvaukset yhä saamatta

Saamelaiskäräjät toivoo maa- ja metsätalousministeriöltä pikaisesti ennaltaehkäiseviä toimia, jotta tulevan talven porotuhot vältettäisiin.

Kelan pääjohtaja Outi Antila ja Saamelaiskäräjien 1. varapuheenjohtaja Anni Koivisto

Kela ja sámediggi geahččalit ovttas ovddidit sámegielat bálvalusaid – Anni Koivisto: "Málle man, sáhtášii viidásabbotge doalvut"

Kela lea maŋimuš jagiid áigge ovddidan aktiivvalaččat sámegielat bálvalusaid, ovdamearkka dihtii sámegielat neahttasiidduid bokte.

Minna Näkkäläjärvi, jolla on yllään saamenpuku.

Käsivarren kaivoksia vastustava liike teki YK:lle ihmisoikeusvalituksen – Minna Näkkäläjärvi: "Tuntuu omituiselta ja pahalta"

Ei kaivoksia Suomen Käsivarteen -liikkeen edustaja Minna Näkkäläjärvi sanoo, että ihmisoikeuskomitea on rekisteröinyt valituksen, joka koski Käsivarteen tehtyä varausilmoitusta.

Poroja juoksee metikköön poroerottelun jälkeen.

Climate change worries Finland's young reindeer herders

Today one in five Finnish reindeer herders is under 25, with the share of women herders growing.

Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa ruudulla näkyy kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff. Paikalla ovat Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja pääministeri Sanna Marin.

Finland appoints Sámi reconciliation commission to investigate indigenous injustices

The commission will assess historical and current discrimination against the Sámi people, including the role of the Finnish state.

Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa ruudulla näkyy kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff. Paikalla ovat Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso ja pääministeri Sanna Marin.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio sai viimeisen sinetin – Sanna Marin: "Meidän pitää yhdessä käydä läpi vaikeatkin kysymykset"

Komissio selvittää, miten syrjintä, sulauttamispolitiikka ja oikeuksien loukkaukset vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisin. Komissioon nimettiin viisi jäsentä. Isolle urakalle annettiin aikaa kaksi vuotta.

Tuomas Aslak Juuso

Valtioneuvosto asettaa yleisistunnossa Saamelaisten totuus- ja sovintokomission

Komission tavoitteena on koota tietoa saamelaisten kokemuksista Suomen valtion ja eri viranomaisten taholta ja tehdä niitä näkyväksi.

Nuorat spellet Seppo-mobiilaspealu

Dihtosis-hanke sai rahoituksen neljännelle vuodelle

Tänä lukuvuonna hankkeessa toteutetaan myös valmiita video-oppitunteja saamelaisesta kulttuurista.

Savukoskelainen poromies Iida Wessman

Kun isä kuoli, 28-vuotias Ida Wessman otti perheen porokarjan hoitaakseen – porotalouden vaikeudet ja ulkopuolisten paine eivät aja nuoria alalta

Joka viides poronomistaja on alle 25-vuotias. Naisten määrä poronomistajissa lisääntyy, mutta suurin tasa-arvo puute on yhä se, että lapsen saamisen ja poronhoidon yhdistäminen on tehty vaikeaksi.

Saamelaiskäräjät rakentaa vastuullisen saamelaismatkailun yhteistyö- ja markkinointiverkoston

Matkailijoilla on vain vähän tietoa saamelaiskulttuurista, mikä vaikeuttaa aitojen saamelaismatkailutuotteiden tunnistamista.

poro

Kullankaivualueita perustetaan Saamenmaalle yksi kerrallaan, usein vieri viereen, eikä niiden kokonaisvaikutuksia saamelaiskäräjien mielestä nähdä

Korkein hallinto-oikeus ei antanut saamelaiskäräjille valituslupaa kullankaivusta metsänhakkuilta suojellulla alueella lähellä Sodankylän Vuotsoa. Kaivu tapahtuu Lapin paliskunnan alueella, jossa on ennestään muitakin kullankaivualueita. Niiden laajuus on yhteensä satoja hehtaareja.

Korkein hallinto-oikeus

KHO ei antanut saamelaiskäräjille valituslupaa Sodankylän kullankaivualueesta

Suojelumetsäalueella lähellä Sodankylän Vuotsoa saa kaivaa koneellisesti kultaa. Avi antoi luvan pienimuotoiseen kullankaivuuseen kesällä 2019 suojelualueesta huolimatta. Vaasan hallinto-oikeus ja KHO eivät nähneet syytä muuttaa päätöstä.

Saamelaiskäräjien ensimmäinen varapuheenjohtaja Anni Koivisto

Saamenkielisten oppimateriaalien tuotantotuki kaksinkertaistetaan miljoonaan euroon – tuen pysyvyys on yhä epävarma

Saamelaiskäräjien oppimateriaalityöhön myönnettiin valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä puoli miljoonaa euroa ja toiset puoli miljoonaa euroa on tarkoitus sovittaa vuoden 2021 neljänteen lisätalousarvioesitykseen. Tämä kaksinkertaistaa tuen edellisvuosiin nähden.

Heikki Paltto

Sámediggi válljii Heikki Paltto válgalávdegotti ságadoallin – Yle Sápmi čuovui

Yle Sápmi čuovui čoahkkima dán artihkkalis reálaáiggis. Sámedikki čoahkkin válljii láhkačálli virgái Kalle Varis ja dasa lassin 2023 válggaid várás válgalávdegotti.

Saamen lippu

Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaisnuoret vaativat ilmastonmuutoksen hillitsemistä – mutta ei hinnalla millä hyvänsä

Saamelaisnuoret kysyvät, miksi saamelaisten, joita on vain pikkuruinen osuus maailman väestöstä, tulisi luovuttaa maansa tuulivoimapuistoalueiksi, suojelemaan muita kansoja ilmastonmuutokselta.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Tatu Leppänen ojentaa kunniamitalin Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikiolle 9.9.2021.

Korkeimman oikeuden mitali saamelaiskäräjille työstä alkuperäiskansan kieltä ja kulttuuria koskevassa itsehallinnossa

Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen luovutti saamelaiskäräjille korkeimman oikeuden mitalin Rovaniemellä Pohjoismaiden hallinto-oikeuksien presidenttien tapaamisen yhteydessä.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Tatu Leppänen ojentaa kunniamitalin Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikiolle 9.9.2021.

Sámediggi lea ožžon alimus rievtti gudnemáinnašumi mávssolaš barggus sápmelaččaid eamiálbmot giela ja kultuvrra guoskevaš iešmearrideamis

Gudnemáinnašumi válddii vuostá Sámedikki nubbi várreságadoalli Leo Aikio Roavvenjárggas duorastaga.

Dihtosis-menetelmäpakka

Opettajia koulutetaan kohtaamaan saamelais- ja romaninuoria

Saamelaiskäräjät, Suomen Romaniyhdistys ja Nuorten Akatemia alkavat kouluttamaan opettajia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen. Koulutus alkaa syksyllä.

Koululainen tietokoneella.

Saamelaiskäräjät ja Rovaniemen kaupunki neuvottelevat saamen opetuksesta

Rovaniemen kaupungin saamen kielten opetusjärjestelyt huolestuttavat Saamelaiskäräjiä.

ministeri

Saamelaiskäräjät tapasi pääministeri Marinin – keskustelussa saamelaiskäräjälain uudistus sekä saamelaisten totuus- ja sovintokomission valmistelu

Tapaaminen järjestettiin Saamelaiskäräjien aloitteesta. Pääministeri Marin sai myös kutsun vierailla Saamenmaalla.

Telefon i handen

Saamen kielten etäopetuksen pilottihanke julkaisi uuden mobiilipelin

Pelillä on tarkoitus tukea saamen kielten käyttöä ja oppimista lasten vapaa-ajalla.

Anni Koivistolla on punainen paita ja hän nojaa puuhun.

Saamelaiskäräjät sai pyynnön hyvinvointialueen valmisteluun, mutta kutsua ei tullutkaan: selvisi, ettei asia kuulukaan käräjille

Saamelaiskäräjät oli jäädä pois Lapin maakunnan hyvinvointialueen suunnittelusta. Vaikka valmistelevaan työryhmään suositellaankin saamelaisten asiantuntijajäsentä, löytää oikeustieteiden tohtori Juha Guttorm useita saamelaisten oikeuksia rikkovia kohtia lain valmistelusta.

silkki ja sen solmut

Lappi sai yli puoli miljoonaa euroa avustuksia kulttuurimatkailun kehittämiseen

Avustukset myöntänyt tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen sanoo, että kulttuuripalveluilla voi olla tärkeä sija matkailun elpymisessä.

Sámedikki čoahkkin 19.6.2018

Bargiid veadjin ságastahtii Sámedikki dievasčoahkkimis – Ságadoalli mielde ii leat várra, ahte priváhtadieđut suđđet almmolašvuhtii

Sámediggeáirasat leat fuolas Sámedikki bargoveaga buohccanvuođaluomuid mearis. Hálddahushoavdda mielde sis oidnojit seamma hástalusat go muđuige Suomas. Ságadoalli mielas ii leat unohas hállat bargiid veadjimis dievasčoahkkimis.

Saamelaiskäräjien kokous Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa

Yle Sápmi čuovui Sámedikki čoahkkima: oassi áirasiin earenoamáš duđavaš sámediggeláhkaođastusa evttohussii – Magreta Sara: evttohusas báitá sámi vuoigŋa

Čoahkkin beasai álgit teknihkalaš váttisvuođaid maŋŋá diibmu 9.38 ja Yle Sápmi čuovui čoahkkima gitta eahkeda rádjái.

Lapin nuorin kaupunginvaltuutettu Iida Vahtola lähikuvassa

Nuoria on Lapin valtuustoissa vain muutama – 18-vuotias Iida Vahtola on nuorin valittu: "Nyt on pidettävä katse jyrkästi tulevaisuudessa"

Nuoret ovat heikosti edustettuina Lapin uusissa valtuustoissa. Parhaiten nuoret menestyivät Inarissa ja Rovaniemellä, joissa valtuustoihin nousee neljä alle 30-vuotiasta ehdokasta. Nuorin valtuustoon valittu on kemiläinen opiskelija Iida Vahtola.

samasteaddji, rintamerkki

Saamen kielen etäopetushanke sai jatkorahoituksen

Tällä hetkellä saamen opetusta saa hankkeen kautta 92 oppilasta ympäri Suomen.

poro

Government offers reindeer herders €6 million support

The herders say severe weather in the winter of 2019-2020 killed 15,000 reindeer, costing them €23 million in damages.

Tuomas Aslak Juuso, Kishor Sridhar, kollaasi

Saamelaissymbolein markkinoitu juoksutapahtuma järjestetään saamelaiskäräjien perumistoiveista huolimatta – mainostus kuitenkin lopetettiin

Sámi Finland Run -juoksutapahtuman mainokset poistettiin verkosta, mutta täysin siitä ei luovuttu. Saamelaiskäräjien puheenjohtajan Tuomas Aslak Juuson mielestä on harmillista, että saamelaissymboleja hyödynnetään taloudellisen voiton hankkimiseen.

Red line -protesti Vuotsossa 4.9.2018

Saamelaisten huoli vaihtui huojennukseen, kun Jäämeren rata päätettiin poistaa maakuntakaavasta: Arvokas päätös, mutta yhä pelottaa

Kiistelty Jäämeren ratahanke on nyt päätetty poistaa tulevasta Pohjois-Lapin maakuntakaavasta. Tulevaisuus näyttää valoisammalta monen saamelaisen silmissä.

Saamelaiskäräjien vaalikauden 2020–2023 jäsenet kuvattiin yhteiskuvaan järjestäytymiskokouksessa 27.2.2020.

Valtaosa saamelaiskäräjien jäsenistä tyytyväisiä saamelaiskäräjälain muutosehdotukseen, mutta "esitys ei ole täydellinen"

Saamelaiskäräjälain muutosehdotus annettiin tiistaina, ja se sisältää muutoksia muun muassa saamelaismääritelmään. Yle kysyi saamelaiskäräjien jäsenten mielipidettä tuoreeseen muutosehdotukseen.

saamenlippu ja suomenlippu

Saamelaiskäräjälain uudistus etenee: toimikunta esittää muutoksia muun muassa vaaliluetteloon merkitsemisen edellytyksiin

Oikeusministeriön asettama toimikunta esittää saamelaiskäräjälakiin muutoksia, joilla on tarkoitus edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista. Lakimuutosesitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle.

Saamelaiskäräjien kokous etänä

Hallitus lupasi lisää rahaa saamelaisten totuus- ja sovintotyöhön

Totuus- ja sovintokomissioon on lupailtu 1,5 miljoonaa euroa rahaa lisätalousarvioon.

Oula-Antti Labba

Juristi ei usko Suomen YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyteen, jos saamelaisten itsemääräämisoikeutta koskevia ihmisoikeusloukkauksia ei korjata

Korkein hallinto-oikeus on vuodesta 2011 lähtien hyväksynyt saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ihmisiä käräjien tahdon vastaisesti, viimeksi viime perjantaina. YK:n ihmisoikeuskomitea on vaatinut Suomea korjaamaan tilanteen painottaen saamelaisten itsemääräämisoikeutta.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle