Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Envor-reaktorit

Ympäristörikostuomiot pysyivät hovioikeudessa – forssalainen jätehuoltoyhtiö toimi lainvastaisesti

Loimi Kierron kahden johtajan saamat tuomiot ympäristön turmelemisesta eivät muuttuneet Turun hovioikeuden ratkaisussa.

kiihdytysajorata auringossa

Hallinto-oikeus hylkäsi LSK-Business Parkin ympäristöluvan – kesälle suunniteltujen kiihdytysajotapahtumien toteutuminen on vielä auki

Vaihtoehtoja on, vaikka hallinto-oikeuden päätöksen kovasanainen sisältö yllätti, kertoo LSK Business Parkin toimitusjohtaja Mika Marjamäki.

Ihalainen pääportti

Tällainen olisi Lappeenrantaan suunniteltu metanolilaitos – sähkösyöppöä varten pitäisi rakentaa uusi voimalinja

Energiayhtiö St1:n suunnittelemalle metanolilaitokselle tulisi muun muassa 42-metrinen piippu ja oma sähkölinja.

Pelkosenniemen kuntakeskus ilmakuvassa. Etualalla kylän läpi johtava tie, oikeassa reunassa Kitinen.

Pelkosenniemen purkutalojen kanssa tuli ongelma – urakoitsijalta puuttui lupa purkujätteen kuljetukseen ja murskaamiseen kylän ulkopuolella

Kunnan vuokrataloyhtiö purkaa hammashoitolanakin toimineen keltaisen talon sekä kolmen rivitaloa. Purku-urakan hoitaa paikallinen Veljekset Karjalainen.

Kemin Metsä Groupin sellutehtaat ja tehdastyömaa kaukaisuudessa.

Suomen luonnonsuojeluliitto ei hyväksy Kemin uuden sellutehtaan ympäristölupaa – aikoo valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Luonnonsuojeluliiton mielestä Metsä Fibren sellutehtaan lupaprosessi osoittaa, ettei Suomen laki suojele metsiä riittävästi.

Kemin uuden biotuotetehtaan työmaan ympäristöä. Uusia tieliittymiä ja rautatietä on rakenteilla tehtaan viereen.

Vaasan hallinto-oikeus vahvisti Kemin uuden sellutehtaan ympäristöluvan – luvasta oli tehty kolme valitusta

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi ympäristö- ja vesitalousluvat joulukuussa 2020.

Maansiirtoauto tyhjentää kivihiililastia satamalaiturille

Kokkolan satama ennakoi kivihiilikuljetusten lisääntyvän ja laajentaa hiilen varastointialuetta

Satama hakee ympäristölupaa nykyisen varastointimäärän kaksinkertaistamiseen, hiili menee terästeollisuuden tarpeisiin.

Stora Enson sellu- ja kartonkitehdas Hartaanselän vesistön takana aamuauringossa.

Ympäristöviranomaisilta vihreää valoa Stora Enson suunnitelmille laajentaa kartonkituotantoa

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on antanut lausuntonsa Storan Enson ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yhtiön suunnitelmia kartonkituotannon laajentamiseksi pidetään toteutuskelpoisena ympäristövaikutusten kannalta.

Pohjois-Savon tämän hetken ainoat tuulivoimalat Leppävirralla.

Tuulivoimayhtiö hakee Leppävirran tuulipuiston meluongelmaan ratkaisua KHO:sta: "Mielestämme melun suhteen on menty parempaan suuntaan"

Ilmatar Windpowerin kolmen tuulivoimalan meluhaitoista on kiistelty Leppävirralla viisi vuotta. Kunta vaatii yhtiöltä ympäristölupaa odotettua suurempiin meluhaittoihin.

Kaipolan suljetun paperitehtaan voimalaitos, Laitoksen edessä pihalla on taivaslla kierrätysmuovin kasoja ja kivikasa, johon on seulottu kierrätysmuovin seassa olleita kiviä

Ely-keskus on uudestaan kehottanut Jämsässä toimivaa Kaipola Recyclingiä lopettamaan jätteenpoltto laitoksessa

Kaipola Recycling on kiertotalousyritys, joka tuottaa sähköä, lämpöä ja höyryä voimalaitoksen kattilassa polttamalla kierrätysmuovia, kierrätyskuitua ja jätepuuta.

Ahveniston moottorirata Hämeenlinnassa hiihtomäen laelta kuvattuna. Kuvassa rataa ja varikkoalue.

Ahveniston moottoriradalle halutaan nykyistä monipuolisempaa käyttöä Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan tavoitteena on löytää alueelle pitkäaikainen kumppani, jolla on osaamista, intoa ja näkemystä moottoriradan operointiin ja alueen monipuoliseen kehittämiseen.

Kylänpurontien ja Kajaanintien risteys Paltamossa.

Vaasan hallinto-oikeus: Paltamon sellutehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa pysyy voimassa muutamin muutoksin

Paltamoon suunnitellun sellutehtaan ympäristö- ja vesitalouslupa pysyy voimassa. Vaasan hallinto-oikeus on ratkaissut valitukset, jotka koskivat tehtaan toimintaa Oulujärven Paltaselän rannalla.

Ylöjärven huoltoasema Shell, Vanha Vaasantie 1. St1 omistaa nykyisin Shell-brändin käyttöoikeuden mm. Suomessa.

Ylöjärvellekin on tulossa pohjavesikiista polttoaineiden jakelupaikan ympärille

Huoltamoketju haluaisi uusia ympäristöluvan ja samalla polttoaineiden myyntipisteen. Kuten jokin vuosi sitten Pälkäneellä, nytkin ovat vastakkain huoli pohjavedestä ja liikennepalvelut lähellä käyttäjiä.

Tunneli Nordkalkin Lappeenrannan louhoksessa.

Etelä-Savon maakuntahallitus: "Kaivoslupa ja ympäristölupa kytkettävä toisiinsa"

Maakuntahallitus antoi kannanottonsa kaivoslain uudistamiseen liittyen. Suomen hallitus teki esityksen kaivoslain uudistamisesta 8.9. Uudistuneen kaivoslain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden maaliskuussa.

Kauhakuormaajat purkavat Rantsilanmäen Shell-huoltoasemaa.

Kuutostien legendaarista Pitkää Shelliä puretaan – tilalle voisi tulla uusiutuvien käyttövoimien asema

Kunta antoi kiinteistön omistajalle St1-huoltamoketjulle lukuisia huomautuksia alueen siisteydestä. Omistaja vastasi jättämällä purkulupahakemuksen.

Ilmakuva Tahkoluodon Törnikarista.

Porin Tahkoluotoon suunniteltu vanadiinilaitos sai ympäristöluvan

Laadukas vanadiini on kysytty raaka-aine markkinoilla. Porin tehtaan on tarkoitus tuottaa korkealuokkaista materiaalia, jota käytetään akkuteollisuudessa.

Haulikko ja kasa hylsyjä ämpärissä ampumaradalla.

Jaalan ampumarata sai ympäristöluvan Kouvolassa – meluhaittaa pyritään vähentämään rajoituksilla

Lupahakemuksessa seurat esittivät meluntorjuntakeinoiksi muun muassa ampuma-aikojen rajoittamista ja äänenvaimentimien käyttöä.

Hannukaisen kaivosalue Kolarissa

Lapin ely-keskus: Maanjäristykset riski kaivosten jätepadoille Lapissa

Lapin ely-keskus pitää Hannukainen Mining Oy:n uusien lupahakemusten tietopuutteita niin suurina, ettei viranomainen pysty arvioimaan suunnitellun kaivostoiminnan vaikutuksia ympäristöön. Rajajokikomissio on huolissaan ksantaateista.

Kaidin Kemin tontin ilmakuva.

LK: Kaidin ympäristölupa kaatui hallinto-oikeudessa – Kemin kaupunki käy neuvotteluja Ajoksen tontista

Kaidi ei ole vielä päättänyt, valittaako se päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kemin kaupunki ja Kaidi käyvät parhaillaan neuvotteluja Ajoksessa sijaitsevan tontin omistuksen ehdoista.

Stora Enson Kemijärven entisen sellutehtaan jätejärvi. Kuvassa ruoppauskone ja keltaisilla kellukkeilla oleva putki, jota pitkin pohjaan kasautunut ongelmajäte pumpataan jätesäkkeihin kuivumaan. Kemijärvi 21.8.2019

Vuonna 2008 suljetun Stora Enson Kemijärven tehtaan lietteen kohtalo on vielä auki – vaihtoehtoja kartoitetaan ja yrityksiä on kontaktoitu

Kemijärven sellutehtaan jätevedenpuhdistamon jälkiallas on tyhjennetty. Tällä hetkellä altaassa ollut liete on geotuubeissa, joista vesi pääsee pois jättäen kiinteän aineen tuubin sisälle.

Terrafamen louhos Kainuussa, Sotkamon ja Kajaanin rajaseudulla.

Terrafamen ympäristöluvasta seitsemän valitusta: Terrafame vaatii vakuuksia alemmaksi, Luonnonsuojeluliitto koko luvan perumista

Terrafame sanoo olevansa "pääsääntöisesti tyytyväinen" lupaan. Luonnonsuojelupiiri puolestaan katsoo, että toiminnan riskit ovat liian suuret koko luvan myöntämiselle.

Jussi Lähde, Cobalt 66:n viestintähenkilö varjoisassa metsässä, puhumassa toimittajalle.

Lupaprosessien hitaus ei huoleta Latitude 66 Cobalt -malminetsintäyhtiötä – johtaja: "On oltava aikaisin selvillä, mitkä kriteerit täytyy täyttää"

Asioille on hyvä varata Latitude 66 Cobaltin mukaan aikaa perusteelliseen selvittämiseen, mutta ympäristöluvan vaatimusten pitää olla selkeitä, jotta teollisiin investointeihin saadaan pääomia.

Pieksämäen kuntakyltti

Tarkastusinsinööri laiminlöi ympäristöluvan valvomisen räikeästi – Pieksämäki valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä, joka kumosi insinöörin erottamisen

Kesäkuussa Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Pieksämäen teknisen johtajan tekemän irtisanomispäätöksen.

Uutsivahti-sovelluksen Läheltä-toiminnon esittelykuva

Lahdesjärven kivenmurskaamo sai luvan – kesätauko huhtikuun puolivälistä elokuun loppuun

Lähistön asuintalojen pihoille ja Lahdesjärven uimarannalle kantautuvan melun desibelirajoihin tuli tarkennuksia.

Jätteenkuljetusauto poistuu kaarevan portina alla jätekeskuksesta. Vasemmalla koivuja.

Oulun Ruskon jätekeskuksessa aloitetaan mullan valmistus kierrätysraaka-aineesta – kokeilusta halutaan pysyvä

Mullan raaka-ainetta ovat haravointijäte sekä biokaasulaitoksen mädätysjäännös. Tarkoitus on saada testaamalla laadukasta multaa Ruskoon valmistuvalla kentällä.

Tomi Tuononen tyhjentää Jätekukon biojäte roska-astioita roska-autoon.

Tornion Energia käynnistää jätteitä hyödyntävän biokaasulaitoksen suunnittelun – tavoitteena tuotannon alkaminen 2024

Tornion kaupungin energiayhtiön kaavaileman biokaasulaitoksen hinnaksi on arvioitu tässä vaiheessa 8–10 miljoonaa euroa. Toteutuessaan investoinnin työllistämisvaikutukset ovat noin 10 henkilöä.

Kittilän Suurikuusikon kultakaivos.

Hallinto-oikeus kumosi Kittilän kultakaivoksen jätevesiputken ja syanidijätealtaan luvat – uusi jätevesiputki on ollut jo käytössä

Oikeus määräsi kaivosyhtiön laskemaan tuotantoaan merkittävästi. Oikeuden mukaan luvat eivät täytä ympäristönsuojelua ja vesiensuojelua koskevien lakien vaatimuksia.

koe porauksia metsän keskellä

Hallinto-oikeus: Läntän kaivosalueen osayleiskaava on lainvastainen Kokkolassa

Kumoamispäätöksen perusteissa moititaan sitä, että alueen muuta elinkeinotoimintaa ei ole otettu kaavan laadinnassa huomioon. Louhintaa alueella ei ole tarkoitus aloittaa vielä vuosiin.

Hannu Hautala lähikuvassa vihreän rakennuksen edessä.

Keliberin litiumkemiantehdas sai ympäristöluvan Kokkolaan

Toimintaa valmistelevat työt voidaan aloittaa Kokkolassa välittömästi. Tehtaan suunnitellun vuosituotannon määrä on 15 000 tonnia.

Juokseva vesihana.

Pälkäne aikoo valittaa KHO:lle tekopohjavedestä

Hallinto-oikeus pääosin hylkäsi valitukset Tavasen saamista ympäristöluvista viime viikolla. Ne koskivat tuotantoalueen Pälkäneen puolta.

Terrafamen kaivoksen liput liehuvat.

Terrafamen ympäristöluvan käsittelyaika saa kritiikkiä, avin mukaan Terrafame on kokonaisuutena ääripään poikkeus

Terrafamen ympäristöluvan käsittely kesti noin viisi vuotta, mikä on kestämättömän pitkä aika, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Terrafamen louhos Kainuussa, Sotkamon ja Kajaanin rajaseudulla.

Analyysi: Talvivaaran jatkajalla Terrafamella on mahdollisuudet suuriin tuottoihin – uhkia ja ympäristöriskejä kuitenkin riittää, kertoo tuore lupa

Terrafame sai vuosia odottamansa ympäristöluvan määräaikaisena, vaikka se haki pysyvää lupaa. Määräaikaisuus osoittaa, että yhtiöön liittyy yhä monia epävarmuuksia, kirjoittaa taloustoimittaja Petteri Lindholm.

Lama Kourdi ja Aladdin Delli ovat vuoden pakolaiset

Maanantai 20.6.2022 (radio)

Vihapuhe ja häirintä. Terrafame. Juhannuksen liikenne. Vuoden pakolaisnainen ja vuoden pakolaismies. Sääennuste.

Kaivosalue pääsy kielletty kyltti.

Suomen luonnonsuojeluliitto aikoo valittaa Terrafamen uudesta ympäristöluvasta

Luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin puheenjohtaja Johan Heinon mukaan Terrafamen esimerkin tulisi avata silmät kestävyysvajeelle, joka kaivosten sääntelyssä vallitsee Suomessa.

Suomen Malmijalostus Oyn toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja: Terrafamen uudella ympäristöluvalla on iso merkitys, määräaikaisuus yllätti

Suomen Malminjalostus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen sanoo, että Terrafamen saama uusi ympäristölupa mahdollistaa kaivostoiminnan laajentamisen ja pitkäjänteisen toiminnan Sotkamossa.

Työkoneet ajavat Terrafamen louhoksella

Kainuun ely-keskus: Terrafamen uusi ympäristölupa vaatii perehtymistä

Vastuualuejohtaja Sari Myllyoja arvioi, että julkisessa keskustelussa huomio tulee kiinnittymään edelleen eniten Terrafamen vesistövaikutuksiin.

Aurinko nouseee Terrafamen kaivosalueella.

Monimetalliyhtiö Terrafame sai kauan odotetun uuden ympäristöluvan – louhinta kasvaa ja myös päästöt voivat lisääntyä

Terrafame on toiminut Sotkamossa tähän asti määräaikaisen ympäristöluvan varassa. Lupa annettiin nytkin vain määräaikaisena, koska toiminta muuttuu ja menetelmät kehittyvät.

Binderholzin sahan sisäänkäynti Lieksassa.

Uusi höyläämö on tulossa Pielisen ylle vesitäyttömaalle

Binderholz Nordic Oy on hakenut avilta täyttölupaa Pielisestä noin hehtaarin suuruiselle alueelle, jonne on suunniteltu uusi höylälinja.

Rakkolanjoki on pari metriä leveä joki.

Hallinto-oikeus päätti: Lappeenranta saa rakentaa Hyväristönmäkeen uuden jätevedenpuhdistamon

Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa sai hyväksynnän hallinto-oikeudelta. Lappeenrannan energia odottaa kuitenkin, hakevatko alkuperäisen valituksen tehneet vielä lupaa jatkovalitukselle.

Kansanedustaja Petri Huru.

Kansanedustaja Petri Huru: Kuntien osallistuttava ampumaratojen siirtokustannuksiin

Petri Huru on jättänyt kirjallisen kysymyksen liittyen kuntien kustannusvastuuseen, jos ampumarataa joudutaan siirtämään kunnan kaavoitustoiminnasta johtuen.

Läheltä

Tampereen Lahdesjärven murskealueen ympäristölupa jäi pöydälle

Lupaa on haettu Eskoperkiönkadulle runsaan kahden hehtaarin alueelle. Se olisi määräaikainen, eli toiminta päättyisi viimeistään vuoden 2026 lopussa. Asiaan vaikuttaa viereisen Västinginmäen rakennusaikataulu.

Kalaa tullaan kasvattamaan verkkokasseissa ulkomerellä.

Kaskisten kalankasvattamon ympäristölupahakemus viimeistelyä vaille valmis – toimitusjohtaja toivoo kasvattamon aloittavan ensi keväänä

Kaskisissa tuotettaisiin kirjolohta arviolta 950 000 kiloa vuodessa. Kasvattamo olisi yksi Suomen suurimmista.

Kirjolohia viljelyaltaassa Enonkoskella

Suomessa voisi kasvaa miljoonia kiloja kirjolohta ruokapöytään, mutta Venäjän viennistä yli jääneet kalat uhkaavat joutua hävitettäväksi

Venäjän viennin tyrehtymisen takia kalankasvattajien altaissa ui nyt ylijäämäpoikasia, joita on uhannut hävittäminen. Kalankasvattajat ovat odottaneet ministeriöiltä keinoja, joilla poikasten kasvatus ruokakalaksi asti saataisiin mahtumaan ympäristölupiin.

Lapuan perunan tehdasalue täyttyy – espoolaisyritys siirsi tuotantonsa Lapualle

Lapuan perunan haihdutinlaitosta hyödynnetään tärkkelystuotannon lisäksi erikoissokereiden valmistuksessa kosmetiikka- ja lääketeollisuudelle.

Kaipolan tehdas ja voimalaitos järven rannalla.

Energiapula pistää jätteenpolttolaitokset kilpailemaan raaka-aineista – pakkausjätteistäkin voi kohta joutua maksamaan

Maailmanlaajuinen energiapula on nostanut kierrätyspolttoaineiden hintoja ja vaikeuttanut raaka-aineiden saatavuutta. Kehitys on huomattu myös Jämsän Kaipolan voimalaitoksella, jossa Kaipola Recycling tuottaa energiaa pakkausjätteestä.

Neova ja Lapuan peruna suunnittelevat biostimulanttitehdasta Lapualle

Lapuan perunan tehdasalueelle aiotaan rakentaa laitos, joka tuottaisi turpeesta kasvunedistäjiä.

vanha kaivoksen suu aukko joka on täyttynyt vedellä

Keliberin kaavat ovat saaneet alueen kuntien hyväksynnän

Kokkolan kaupunginvaltuusto sekä Kaustisen ja Kruunupyyn kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet Syväjärven, Rapasaaren ja Outoveden louhosalueiden osayleiskaavat.

Ilmakuva Majasaaren jätekeskuksesta.

Ekokymppi joutuu maksamaan 20 000 euron uhkasakon Kajaanin Majasaaren jätekeskuksen jätevesistä – ongelmia ollut vuosien ajan

Kainuun ely-keskuksen määräämän uhkasakon tarkoituksena on tehostaa hallintapakkopäätöstä, jotta jätekeskuksen jäte- ja suotovesien käsittely saadaan ympäristöluvan mukaiseksi.

Kuvassa havupuita ja hietamaata sekä joki, jotka sijaitsevat alueella, johon suunnitellaan Hannukaisen kaivosta Kolarissa.

Hannukainen Mining on jättänyt uuden kaivoslupahakemuksen – toiveena rakennustöiden aloittaminen Kolarissa jo vuonna 2024

Uudessa hakemuksessa asianosaisuutta on laajennettu niin, että asianosaisia ovat kaivosalueen lisäksi kilometrin säteellä kaivosalueen ulkopuolella olevat kiinteistöt.

BASF:n rakennustyömaalla iso harmaa teollisuushalli

BASF sai tehtaalleen luvan koetoimintaan Harjavallassa – sulfaattipitoinen jätevesi Venatorin puhdistettavaksi

Koetoiminnan tavoitteena on tuottaa mahdollisimman aitoa jätevettä, jonka sisältämä sulfaatti pyritään ottamaan talteen Venatorin puhdistamolla Porissa.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle