Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Metsähallituksen ennallistamispoltto eli hallittu metsäpalo.

Suomi valmistelee kunnianhimoista suunnitelmaa luontokadon pysäyttämiseksi – "Rahoitus pitää kymmenkertaistaa", sanoo SLL

Suomen uusi biodiversiteettistrategia tähtää luontokadon pysäyttämiseen vuonna 2030. Tavoite on kova, mutta aihetta pitkään seuranneen tutkijan mielestä mahdollinen.

Kuva jota käytetään kuvituksena vastineiden yhteydessä

Yle vastaa: Metsäradio elää kuulijoidensa mukana

Ville Alijoki ja Antti Karhumäki vastaavat Metsäradiosta.

Veera Hovila, "metsävahti"

Vapaaehtoiset vahtivat arvokkaaksi luokiteltuja metsiä – lisätieto lajeista kelpaa Metsähallituksellekin, mutta kompromisseja peräänkuulutetaan

Luontoon liittyvä vapaaehtoistoiminta ottaa uusia muotoja: aktiivit yrittävät luoda Suomeen eräänlaisen “hälytysjärjestelmän”, jotta tietoisuus hakkuista paranisi.

Joutomaille istutetaan pääasiassa kuusia ja mäntyjä.

Joutomaiden metsittämiseen tarjotaan tukea, mutta harva tarttuu raskaaseen työhön – pellolle istutettu puu hukkuu heinikkoon ilman apua

Metsitystuen hakeminen on hiljentynyt jo ensimmäisen vuoden jälkeen. Pitkät käsittelyajat, tuen hakemisen työläys ja tiukat hakuehdot ovat vähentäneet maanomistajien kiinnostusta.

Isokankaan luonnonsuojelualueella Oulun Sanginjoella vanhaa metsää.

Oulu kutsuu asukkaat mukaan kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyöhön

Oulun kaupunki päivittää metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa vuosille 2023–2033.

Kirsi-Marja Korhonen metsähallitus, meahciráđđehus

Lapin Pro metsä -palkinto 2022 Kirsi-Marja Korhoselle – perustellaan poronhoidon, matkailun ja alkuperäiskansojen eteen tehdyllä työllä

Lapin metsäneuvoston palkinto myönnetään aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kanto hakkuuaukealla

Syke: Hakkuut vähentävät metsien hiilinieluja sata vuotta

Syken mukaan hakkuiden vaikutusta ei ole otettu tarpeeksi huomioon, ja se aiheuttaa harhaanjohtavia tuloksia puun käytön merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Kuusimetsän avohakkuun raja ilmakuvassa Ikaalisissa

Satellite surveillance curbs forestry violations in Finland

The first two years of satellite surveillance saw increases in observed breaches of the Forestry Act, but last year the crimes dropped by around 40 percent.

Kuusimetsän avohakkuun raja ilmakuvassa Ikaalisissa

Satelliittivalvonta on vähentänyt metsähakkuisiin liittyviä epäiltyjä rikkomuksia Suomessa

Viime vuonna rikkomusepäilyjä havaittiin satelliittivalvonnalla hieman alle 180 kappaletta. Toissa vuonna määrä oli lähes 300.

Lähikuva sateen kastelemasta nuoresta kuusesta.

Energiapuuta riittää Satakunnassa, mutta metsät kaipaisivat parempaa hoitoa

Satakunnassa riittää puuta korvaamaan Venäjän tuotu energiapuu. Satakunnan metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Vesa Yli-Hongisto on huolissaan metsien tulevasta käytöstä. 

Lahokuusi maassa.

UPM suunnittelee hakkuita Evon metsissä, joissa elää useita uhanalaisia lajeja – luonnonsuojelijat huolestuivat

Greenpeacen, Luonto-Liiton ja Elokapinan metsäaktivistit vastustavat UPM:n hakkuuaikeita Evolla. UPM suunnittelee 40 hehtaarin hakkuita.

Kaksi tummiin pukuihin pukeutunutta miestä marssii rinta rinnan aurinkoisessa kuusimetsässä, valo tulee heidän takaansa.

Suomalaisten pitäisi tietää, mitä heidän metsissään tapahtuu, sanoo EU:n ilmastoasioista vastaava Frans Timmermans

Suomalaiset poliitikot ja metsäteollisuus ovat syyttäneet EU:ta kansalliseen metsäpolitiikkaan puuttumisesta. Ylen haastattelussa Timmermans sanoo, että komissio ei halua sotkeutua siihen millään tavalla.

Helsingin yliopiston mittausasema -kyltti suolla.

Soinin Naarasnevan ilmastotutkimuksen seuraava vaihe alkaa – suolle ryhdytään istuttamaan mäntyjä

Soinin Naarasnevalla tutkitaan entisen turvetuotantosuon ilmastopäästöjä. Nyt siirrytään vaiheeseen, jossa suota ryhdytään metsittämään.

metsä ylhäältä päin siistitty harvaa metsää

Uudet metsäbiotalouden opinnot alkavat ensi syksynä Kainuussa

Vaikka Kainuun metsien kasvu ja puumäärä ovat suuremmat kuin koskaan aikaisemmin, on osaavan henkilöstön rekrytointi Kainuussa vaikeampaa kuin muissa maakunnissa.

Uutisvahdin läheltä-listan markkinointikuva, jossa kartta

Ensimmäinen Pro metsä -palkinto myönnettiin Kuhmo Oy:lle

Kainuun Metsäneuvoston mukaan kuhmolainen sahayritys on toteuttanut pitkäjänteisesti Kainuun metsäohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla on ollut merkittävä vaikutus Kainuun aluetalouteen.

Näkymiä Tiirismaan radiomastosta.

Hollolan kunta laati hoitosuunnitelman Tiirismetsälle

Kunnan omistamissa metsissä Tiirismaalla on paljon vanhaa puustoa, joka on myös altis tuholaisille. Suurimpia puita aiotaan poistaa poimintahakkuilla, jotta uusille tulee tilaa.

Orimattilainen opettaja ja maanviljelijä Leo Arrevaara.

Ukrainan sota lisäsi kotimaisen metsähakkeen kysyntää – Itä-Suomessa paljon mahdollisuuksia hyötyä kysynnän kasvusta

Metsähakkeen merkitys energiantuotannossa kasvaa edelleen lähivuosina, arvioidaan Suomen metsäkeskuksesta. Itä-Suomessa on eniten korjuumahdollisuuksia pienpuulle, josta metsähaketta valmistetaan.

Puupinoa nostetaan tukkirekan kyydistä energiapuupinoon terminaalialueella.

Ukrainan sota on lisännyt suomalaisen sahatavaran kysyntää, paperin vientimäärät puolestaan alenevat

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan monen metsäteollisuuden tuotteen vienti kasvaa tänä vuonna.

Kuusimetsää oikeassa reunassa sammaleinen kivi.

Ylen kysely: Luonnonsuojelualueiden lisäämisellä on suomalaisten vankka tuki – 80 prosenttia haluaa lisää suojelua

Nuoret ja naiset ovat suojelumyönteisempiä kuin miehet ja vanhemmat ikäpolvet. Asiantuntijan mukaan meidän kaikkien yhteisistä valtion metsistä pitäisi aloittaa.

Lähikuva sateisista saniaisista, joiden seassa valkovuokkoja.

Suositun ulkoilumetsän suojelemiseksi syntyi kansanliike Ylöjärvellä: lähiasukkaat toivovat neuvotteluratkaisua maanomistajan kanssa

Ylöjärven Vuorentaustaan suunniteltuja avohakkuita vastustavan adressin on allekirjoittanut yli 2 300 henkilöä.

Tukkipinoja sekä avohakkuualuetta Teiskossa Tampereella kevättalvella 2022.

Monessa maakunnassa puuta kaadetaan enemmän kuin uutta kasvaa

Luonnonvarakeskuksen arvio koskee aines- ja energiapuun tasetta useamman vuoden jaksolla. Koko maan tasolla puuta näyttää riittävän. Luonnon monimuotoisuuskysymyksiin laskelma ei ota kantaa.

Metsäkone karsii ja pätkii mäntyä.

Luonnonvarakeskus: Pohjois-Savon hakkuut ylittivät viime vuonna hakkuumahdollisuudet

Luonnonvarakeskuksen mukaan hakkuut ovat ylittäneet suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuukertymän viime vuosina useissa maakunnissa.

Betoniauto ja kaivuri ajavat Kemin Metsä Fibren sellutehtaan työmaalle.

Metsä Group kasvattaisi hiilinielua tehostamalla metsän kasvua ja lisäämällä metsittämistä – Kemin uusi sellutehdas lisää merkittävästi puun tarvetta

Tilastokeskuksen mukaan Suomen maankäyttösektorista on tullut nettonielun sijaan nettopäästölähde. Luonnonvarakeskuksen mukaan muutos johtuu puuston kasvun alenemisesta ja lisääntyneistä hakkuista.

Tapion asiantuntija Tarja Anttila tutkimassa Halsuan Taskunevan vesitasapainoa.

40 000 askelta on tavallinen päivälukema, kun Tarja Anttila ja Jani Antila vaeltavat Suomen soilla – heidän tavoitteensa on suoluonnon pelastaminen

Metsäalan asiantuntijat jalkautuvat kymmenille suojelusoille tänä kesänä. Aineiston pohjalta Metsähallituksen Luontopalvelut suunnittelee vesienpalautuksen yhteistyössä maanomistajien kanssa. Suot kärsivät metsäojitusten aiheuttamasta kuivuudesta.

Energiapuuta pinossa.

Metsähake lasketaan uusiutuvaksi, vaikka se tuottaa enemmän päästöjä kuin fossiiliset polttoaineet – Suomelle tärkeä bioenergia vaakalaudalla EU:ssa

EU:n ympäristövaliokunta linjasi viime viikolla, että metsähake ei jatkossa enää täyttäisi uusiutuvan energian kriteereitä. Linjaus on osa kriittistä keskustelua, jota parlamentissa käydään bioenergian ilmastokestävyydestä.

Mikko Tiirola raivaa taimikkoa raivaussahalla

Taimikot ja nuori metsä jäävät liian usein hoitamatta - Keski-Suomessa metsänhoitotuen käyttö vähentynyt edelleen

Metsäkeskus kannustaa metsänomistajia hoitotöihin, sillä energiapuulle on nyt kysyntää. Hoitotöihin myönnettävän kemera-tuen käyttö on vähentynyt Keski-Suomessa alkuvuonna viidenneksen alkuvuodesta.

Käsi sivelee männyn kaarnaa.

Hoidon helppous ja nyt myös luomu houkuttavat liittymään yhteismetsiin – Kauhavalla metsästä kerätään männyn kuorta ja kuusenkerkkää

Kiinnostus yhteismetsiä kohtaan kasvaa. Kauhavan yhteismetsä oli ensimmäinnen lakimuutoksen jälkeen perustettu niin kutsuttu kuntayhteismetsä. Toiminta on ollut aktiivista jo 10 vuoden ajan.

Metsän kulotusta.

Tammelan Liesjärvellä kulotetaan vanhaa männikköä

Ennallistamispoltto toteutetaan tiistaina iltapäivällä, kun sääolosuhteet polttokohteella ovat polton onnistumisen kannalta otolliset.

Kuusimetsää.

Yhteismetsiä on perustettu vilkkaasti Etelä-Savossa

Yhteismetsien suhteellinen pinta-alan kasvu on ollut viime vuonna suurinta Etelä-Savossa. Yli 70 prosenttia yhteismetsistä sijaitsee kuitenkin Pohjois-Suomessa.

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPSin suojelumetsä Sysmässä, aurinkoinen kesäpäivä tiuhassa vanhassa metsässä.

Pohjois-Karjalassa metsänhoitotöiden tukea on haettu huomattavasti aiempaa vähemmän

Valtion kemera-tukea metsänhoitotöihin saa vuosittain noin 70 000 metsänomistajaa. Pohjois-Karjalassa tukia on maksettu alkuvuodesta noin 40 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Ilmakuva metsästä Juvalla.

Energiapuun kova kysyntä näkyi Varsinais-Suomen metsänhoitotukien maksumäärissä

Kemera-tukea maksettiin Varsinais-Suomeen yhteensä kaikkiin hoitotöihin 406 000 euroa.

Vaaleanpunaisia tuoleja ja pöytä metsässä. Pöydän edessä mainoskyltti.

Elokapina ja Luonto-Liitto keskeyttivät Metsähallituksen hakkuut Lopella

Hakkuut keskeytettiin, koska Keihässuon suojelualueen vieressä tehtävät hakkuut uhkaavat monia alueelta löytyneitä harvinaisia, ja jopa uhanalaisia lajeja. Metsähallitus ja järjestöt ovat päässeet sopuun asiassa ja hakkuut voivat jatkua.

Vedellä täyttyneet kaivinkoneen jäljet metsässä koivikon keskellä.

Lisää vain vesi: Kemiönsaaren talousmetsästä hiilinieluksi – suon ennallistaminen Kullan alueella on helppoa, mutta hidasta

Kemiönsaaressa kaivettiin sodan jälkeen ojia vauhdittamaan soisen notkelman puiden kasvua. Nyt Kullan alueen valtaojat on tukittu. Pitkä matka talousmetsästä takaisin hiiltä sitovaksi suoksi on alkanut.

Logset.

Logset aloittaa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut

Syynä muutosneuvotteluihin on tilauskannan hidastuminen, kuten myös Venäjän viennin keskeytys.

Erä- ja luonto-opasopettaja Esko Lahtinen ja palveluasiantuntija Elise Hovi katselevat pientä kuusta metsässä.

Miksi metsien käyttö nähdään usein luontoa tuhoavana? Asiantuntijan mielestä metsäammattilaiset ovat luontoihmisiä: "Metsän pitää olla kunnossa"

Metsäammattilaisten pitää tunnistaa ja tietää, mitä metsissä pitää säästää ja suojella, sanoo Winnovan metsäasiantuntija Elise Hovi.

porotalous

Sámegielddain šaddet nuoskkideamit eanaš eanadoalus ja ruvkkiin, čielgá birasguovddáža jagi 2020 dálkkádatnuoskkidandieđuin

SYKE rehkenastimiid mielde gielddaid oktiirehkenaston dálkkádatnuoskkideamit geahppánedje 8,7 proseantta jagi 2019 ektui. Maiddái sámegielddaid oasil ovdáneapmi lea buorre, muitala erenomášdutki Santtu Karhinen.

Uusi maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen toimittajatilaisuudessaan Helsingissä.

Tuore maa- ja metsätalousministeri Kurvinen heitti pallon maatalouden kriisistä kaupalle: "Te ratkaisette sen, onko suomalaista ruokaa vai ei"

Ministeri kertoi tiistaina, että hallituksen päättämä hätäpaketti maataloudelle pannaan maksuun mahdollisimman pian. Kurvinen kertoi näkemyksiään myös metsätaloudesta.

Nainen mittaa lumen syvyyttä.

Lumi kertoo, millaiseksi elämä pohjoisessa on muuttumassa, ja siksi suomalaisia pyydetään apuun lumitutkimukseen

Kilpisjärvellä lumikuoppia voi vielä kaivaa paksuun lumeen, mutta muualta Suomesta kansalaishavaintoja odotetaan viimeistään ensi talvena. Nyt tutkijoita kiinnostavat eritoten lumipeitteessä olevat jääkerrokset.

Metsää.

Jyväskyläläinen yritys välittää metsänomistajille korvauksia hiilen sidonnasta

Metsien kasvua ja samalla hiilen sidontaa vauhditetaan lannoituksella.

Metsää.

Mikä on tuottavin tapa hoitaa metsää kestävästi? Tutkijat toivat koneoppimisen metsänomistajien avuksi visaisen pulman ratkaisemisessa

Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimusryhmä on kehittänyt menetelmän, joka auttaa yhdistämään talouden ja ekologian sekä valitsemaan oikeat metsänhoidon toimenpiteet eri tilanteisiin ja tarkoituksiin.

Taina Ihaksi seisoo kalliota vasten.

Metsäala perustelee hakkuiden kestävyyttä säännöillä, joihin ympäristöviranomainen ei usko – Taina Ihaksi kertoo nyt, miksi teki vaikean päätöksen

Suomen yleisin metsäsertifikaatti PEFC määrittää käytännössä, miten suomalaismetsiä hakataan. Sertifikaatti markkinoi jättävänsä arvokkaat elinympäristöt rauhaan, mutta ympäristöviranomaisten mielestä se johtaa harhaan.

Metsää.

"Mopen osille taas jäätiin", sanoo Pirjo Luotola – sahatavaran hinta kipusi ennätyslukemiin, mutta metsänomistajan tilipussissa noususta näkyy murto-osia

Sahateollisuuden mukaan hinnannousu oli viime vuonna niin nopea, ettei se ehtinyt näkyä metsänomistajille. Metsäteollisuus ostaa puuta tulevaisuuden tarpeisiin, ja lopputuotteen markkina voi ehtiä muuttua.

Tukkipuupinoja taivasta vasten kuvattuna.

EU:n uudet pakotteet lopettavat puun ja puutavaran tuonnin Venäjältä – Metsäteollisuus: "Katse kiinnittyy harvennushakkuisiin ja Itämeren alueelle"

Puukauppa kuuluu EU:n perjantaina julkaisemien uusien pakotteiden joukkoon. Puun tuonti Venäjältä Suomeen on jo tähän mennessä vähentynyt hyvin voimakkaasti.

Monttu asfaltissa

Torstai 7.4.2022 (tv)

Puoluekannatus. Tiet. Metsänhoito. Sää.

Greenpeace / metsähakkuut / avohakkuu/ Kirkkonummi 27.02.2020

Luontopaneeli: Jatkuvapeitteinen metsänkäsittely voi olla kannattavampaa kuin avohakkuut

Siirtyminen avohakkuista jatkuvan kasvatuksen metsänkäsittelyyn on luontopaneelin mukaan välttämätöntä monesta syystä.

Metsätyökone kuljettaa tukkeja Vuohisaaresta.

Metsähallitus: Hakkuita voidaan hieman lisätä ja paikata Venäjän puuntuonnin aiheuttamaa vajetta

Metsähallitus on omalta osaltaan valmis pitämään Suomen metsäteollisuuden käynnissä, koska puun tuonti Venäjältä on pysähtynyt Ukrainan sodan seurauksena.

yleiskuva - kuormatraktori pinoo tukkeja kasaan öisessä metsässä.

Venäjän puun korvaaminen kotimaisella voi viedä Suomen hakkuut kestävyysrajalle

Metsäyhtiöt hakevat Venäjän-tuonnin tilalle puuta etupäässä kotimaasta. Alalla pelätään, että kuljetuksista tulee pullonkaula, jolloin puuta ei saada metsistä tehtaille.

Lumisia koivurankoja pinossa.

Metsänomistajien tulonmenetykset Lapissa yli 12 miljoonaa euroa vuosittain

Lapissa on suhteessa kasvatusmetsän pinta-alaan maakunnista vähiten hyvälaatuista kasvatusmetsää.

metsänraivausta moottorahalla

Yksityiset metsänomistajat menettävät sata miljoonaa euroa vuodessa – tulevaisuuden tuotot hupenevat erityisesti nuoren metsän hoitorästeihin

Tilastojen mukaan taimikoista ja nuorista kasvatusmetsistä vain alle kolmannes on hyvässä kunnossa. Jos näiden hoito jää huonoksi, vahinkoa on vaikea paikata tulevina vuosina.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle