Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Hannele Pokka ja Kari Mäkinen ovat valtion komissaariehdokkaat saamelaisten totuus- ja sovintokomissioon – tutustu kaikkiin ehdokkaisiin tästä

Valtioneuvosto, saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous jatkavat komission yhteensovittamista maaliskuun alussa.

Saaʹmi siidsåbbar norrâʹtte neäʹttel-loopp vaʹlljeet ođđ sääʹmsuåvtõõzzid

Kuhttu siidsåbbrin vaʹlljeet še eeʹttiǩ Sääʹmkulttuurfoond halltõʹsse da ǩiõttʼtõõlât säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttproseeʹss.

Uhanalaisen koltansaamen kielen elvytykseen 200 000 euron suurapuraha: lapsille kehitetään vahvempaa omakielistä koulutietä

Kielipesästä kouluun -hankkeella pestataan kumppanuusopettajia paikkaamaan muun muassa vakavaa opettajapulaa.

Kolttasaamelaisten museo Ä’vv, Neiden

Tutustu kolttasaamelaisten kulttuuriin ja historiaan.

Kulttuurityöntekijä Anna Lumikivelle koltansaameksi laulaminen on enemmän kuin itseilmaisua

Anna Lumikivi leuddaa uutta eloa katoaviin kolttamurteisiin.

Davvigielddaid čáhcejuohku, oassi 6

Anár doaimmahusain ledje nuortalččaid rievttit ollu ovdan

Dákkárat ledje sámeradio ođđasat suoidnemánu loahpas 1972

Ođđasat sámegillii suoidnemánu loahpas 1972

Leeuʹd lie nuõrttsäʹmmlai jõõšǩes mainnâz

Jõnn vueʹss nuõrttsäʹmmlai musikkäʹrbbvuõđ lie leeuʹd.

Dokumenttiprojekti: Kuun metsän Kaisa

Kolttasaamelainen sadunkertoja kohtaa kirjailijan.

Mäʹhtt lie säʹmmla prääzkjam rosttov tuuʹl?

Vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž rosttov-vuõlttõs vuõltteeš 1973

Kolttasaamelainen muistipankki osana kulttuurirevitalisaatiota: "Arkistoaineistoa pitäisi palauttaa takaisin kolttasaamelaisille"

Kolttasaamelainen Muistipankki-projektin tavoitteena on yhdistää tavanomainen arkistotyö kulttuurin- ja kielenelvytystyöhön, jossa itse tutkimuskohde, kolttasaamelaiset ovat itse osallisina.

Kolttien luottamusmies Tanja Sanila sai osakseen kritiikkiä kolttien kyläkokouksessa lauantaina

Kolttasaamelaisten luottamusmies Tanja Sanila sai kritiikkiä roolistaan kolttien kyläkokouksen edustajana. Katsomme tarpeelliseksi keskustella kolttien kyläkokouksen, kolttaneuvoston ja luottamusmiehen tehtävistä ja rooleista, kolttasaamelaiset kirjoittavat yhteisessä kirjelmässään.

Kolttasaamelaiset oireilevat yhä sota-ajan kokemuksien vuoksi – Kolttien kyläkokous työstää yhteistä hyvinvointisuunnitelmaa

Lauantaina kokoontunut kolttasaamelaisten kyläkokous aikoo ahkeroida kolttasaamelaisten hyvinvoinnin eteen. Sodanaikaina syntyneet traumat elävät yhä pienen kolttakansan keskuudessa.

Kolttien kyläkokouksessa pääpaino kolttasaamelaisten hyvinvoinnin suunnittelussa

Nellimin ja Keväjärven alueen kolttienkyläkokous kokoontuu ensi viikonloppuna Ivalossa. Kolttien kyläkokouksen tarkoituksena on käsitellä muun muassa kolttasaamelaisten hyvinvointisuunnitelmaa, kertoo kolttien luottamusmies Tanja Sanila.

Tämän takia saamelaiset eivät saa ILO-sopimusta ratifioiduksi

Jos nämä saataisiin ratkottua, saamelaiset pääsisivät sopuun

Näin sovittelija ratkaisisi saamelaiskiistan

Tämän takia ILO-sopimus jää vuosi vuodelta ratifioimatta

Leuddit ovat kolttakansan salattu muisti

Laulut kantavat tietoa suvun ja yhteisön historiasta.

Matka 1800-luvun Lappiin kertoo kalotin kansan ankarista oloista

Kuusiosainen sarja valottaa Suomen Lapin historiaa.

Petsamon vesillä 1935

Aho & Soldanin lyhytfilmi tallensi "Petsamo-kuumeen".