Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Taimenjokien vedenlaadun parantaminen on hidasta ponnistelua – nyt työn alla Naamijoen kunnostus

Tornionjokeen laskevan Naamijoen latvavedet ovat merkittävää meritaimenen poikasaluetta. Uitto ja ojitukset ovat pilanneet kutualueita.

Öljyntorjunnan harjoittelu mullistuu Suomessa – uudessa altaassa torjuntaa voidaan vihdoin harjoitella oikealla öljyllä

Öljyntorjuntaa voidaan jatkossa harjoitella entistä todenmukaisemmissa olosuhteissa.

Suksivoiteiden fluoriyhdisteitä löytyi vähän Lahden pohjavedestä – "Suurta haittaa ei aiheudu"

Lahdessa on saatu ensimmäisiä tuloksia fluoriyhdisteiden kulkeutumisesta suksista maahan ja pohjaveteen.

Öljypuomit varuilta Suntissa vielä pitkään: öljyvuodon seurauksia tarkkaillaan

Suntin varrella saattaa haista polttoneste vielä viikkoja.

Asukkaat saivat tarpeekseen ruuhkista ja roskista ─ Kiikunlähteelle johtava tie suljettiin autoilta

Hollolassa sijaitseva turkoosi Kiikunlähde on viime vuosien aikana noussut suosituksi retkikohteeksi. Seurauksena lähteen ympäristö on kulunut ja roskaantunut. Koronakevään tuomat ihmislaumat olivat viimeinen pisara alueen asukkaille.

Lieksan puhtaan veden jakelu kärsii myrskystä

Myös kaupungin urheilualueita on jouduttu sulkemaan myrskytuhojen vuoksi.

Kaivosyhtiö täydensi ympäristö- ja vesitalouslupahakemusta Hannukaisen kaivokselle – aikoo kierrättää lähes kaikki prosessivetensä

Täydennys sisältää ratkaisuja kaksi vuotta sitten keväällä havaittuihin suunnitelmien puutteisiin.

Itämeren kansallispuistot ovat merihädässä – "Vesiensuojelussa pitää juosta kovempaa, jotta pysyttäisiin edes paikallaan"

Sinivalkoisen Suomen värit ovat alkaneet harmaantua, ja se näkyy merellisissä kansallispuistoissamme. Toivoa kuitenkin on.

Perjantai 5.6.2020 (tv)

Omakotitaloja on myyty koronakriisin aikana vähän. Minneapolisissa järjestettiin George Floydin muistotilaisuus. Tyrnipensaat voivat auttaa vesien suojelussa. Veeti Rajala menestyy kartingissa. Sääennuste.

Tampereen Vihilahdessa havaittu öljyä

Pelastuslaitos tarkkailee tilannetta ja laittaa imevää öljypuomia Vihiojan suulle.

Selvitysmies: Lanta jalostettava ja kalastusta lisättävä – pahoin saastunut Saaristomeri voidaan vielä pelastaa

Saaristomeri ei ole viime vuosikymmenten aikana päässyt ravinnetaakastaan. Selvitysmies ei kuitenkaan luovu toivosta.

Omaehtoinen vesiensuojelu on hyvissä kantimissa Kanta-Hämeessä – Vanajavesikeskus tukee työtä 20 000 eurolla

Lukumääräisesti eniten avustuksia haettiin ja myönnettiin vesikasvien niittoon tai muuhun poistamiseen.

Saimaaseen levisi öljyä Vuoksen satamassa Imatralla – pelastuslaitoksella on edessään usean tunnin öljyntorjuntatyöt

Etelä-Karjalan pelastuslaitos puhdistaa parhaillaan öljyä vedestä Imatran Vuoksen satamassa.

Kirkkolammen vesiä parannellaan tulevana kesänä Vähässäkyrössä

Vesiensuojeluhanke on osa Kirkkosaaren virkistysalueen parannusprojektia.

Loimijoessa ennätyksellinen fosforikuorma

Fosforikuormitus alkoi kasvaa viime vuonna loppuvuotta kohden.

Peltojen kasvipeite sitoo hiiltä, mutta fosforipäästöt vesistöön voivat kasvaa – onko ilmaston- ja vesiensuojelu yhtäaikaa mahdotonta?

Viljelijöitä tuetaan nyt pitämään peltonsa kasvipeitteisinä läpi vuoden hiilensidonnan takia.

Pohjalaismaakuntien vesiensuojeluun myönnettiin noin miljoona euroa

Hankkeita on runsaasti vireillä ja niistä suurin osa saadaan rahoitettua.

Suomalainen hiihtokaupunki seuraa norjalaisten esimerkkiä – Lahti tutkii, päätyykö suksivoiteista fluoriyhdisteitä pohjaveteen

Kansainvälinen hiihtoliitto kielsi fluoriyhdisteet suksivoiteissa. Lahden kaupunki päätti tutkia itse, mitä Salpausselän kisamaastot ovat imeneet.

Vesijärven pohjan hapettaminen lopetetaan – menetelmä oli liian heikko sinileviä vastaan

Hapettaminen Enonselällä on päätetty lopettaa. Vaikka fosforin kokonaismäärä ei laskenut toivotusti, tutkijoille kertyi arvokasta tietoa järvien puhdistamisesta.

Metsähallitus sai hyvän arvosanan vesiensuojelussa kunnostusojituskohteissaan – moitteita tuli työohjeista ja tiedonkulusta

Tarkastetut kohteet kattoivat yli 800 hehtaaria turvemaata, josta puolet sijoittui Pohjanmaa–Kainuu-alueelle.

Lapissa uudistetaan useita jätevesipuhdistamoja lähiaikoina

Useat kunnat investoivat puhdistamoihin lähes yhtä aikaa. Pellossa pelätään sen vuoksi hintojen nousua.

Juutinsuo palautetaan entiseen loistoonsa

Kiteen Kesälahden Juutinsuon ennallistaminen vähentää hiilidioksidin päästöjä, ja parantaa läheisten vesistöjen tilaa.

Akaassa ja Valkeakoskella tutkittiin lohikalojen elinmahdollisuuksia: virtavedet ovat hyvin erilaisia

Toisissa joissa ja puroissa on heikosti vettä, toisissa taas uiskentelee jo nyt taimenia.

Veden valtakunta – isä ja poika vesiluonnon ihmeiden äärellä

Isä ja poika sukeltavat pinnan alle eväkkäiden maailmaan.

Suomenlahdella öljyvahinko Inkoon edustalla Fagervikin lahdella – öljyntorjuntatöitä jatketaan lauantaiaamuna

Veteen levinnyt öljy on ominaisuuksiltaan kevytöljyn kaltaista, kertoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tiedotteessa.

Kumiankoski kunnostetaan taimenten elinalueeksi – Kukkasjärvien säännöstelystä luovutaan

Kunnostustyöt maksavat yli sata tuhatta, joista puolet kustantaa Ely-keskus.

Mobiilisovellus esittelee Puruveden suojelutyötä

Mobiilisovellus Puruvedellä tehdyistä vesiensuojelurakenteista on tarkoitettu koko kansan käyttöön.

Eläkeläisporukka on jo vuosia yrittänyt pelastaa kotivesistöään – nyt Jäälinjärveen asennetaan jättimäinen suodatinkangas

Ruskeaa lietettä ei ole saatu pysäytettyä aikaisemmin rakennettuihin altaisiin. Kemikaalit eivät toimisi tässä järvessä.

Tampereella onnistuttiin palauttamaan taimenet taajamapuroon istutuksilla

Taimenistutuksilla pyritään kunnostamaan Kokemäenjoen vesistöalueen pieniä virtavesiä.

Kuinka nopeasti puroon heitetty roska kulkeutuu Itämereen?

Roskat kulkeutuvat sadevesien mukana Itämereen.

Tiukka suojeludirektiivi voi ajaa tuhansien työpaikkojen jättimäiset sellutehdashankkeet vaikeuksiin: yksikään suunnitteilla oleva tehdas ei ehkä valmistu

Korkeimman hallinto-oikeuden Kuopion päätös vaikuttaa kaikkiin suunnitteilla oleviin metsäteollisuuden hankkeisiin.

Selvitys: Metsätalouden osuus vesistöjen ravinnekuormasta selvästi aiempaa tietämystä suurempi

Varsinkin ojitusten määrä lisää metsätalouden osuutta typen ja fosforin kokonaiskuormasta.

Tiesuolan vaihtaminen formiaattiin näyttää tuottavan tulosta – pohjaveden kloridipitoisuus laski Lahden keskustassa

Pohjaveden kloridipitoisuudet ovat laskeneet yhdellä mittauspisteellä arviolta kymmeneksellä.

Pohjalaisjoet yhä happamampia – tilanne huonoin vuosiin

Pienten pohjalaisjokien happamuusongelmat ovat kärjistyneet pahimmiksi vuosikausiin Pohjanmaan rannikolla.

Pohjois-Pirkanmaalle rakennetaan tulvakosteikko vesien suojelemiseksi

Kosteikko tulee Aurejärven valuma-alueelle Ylöjärvelle.

Metsien ja soiden muokkaus kostautuu ennennäkemättömällä tavalla vesistöissä – ranta-asukkaat ovat tilanteesta paremmin perillä kuin tutkijat

Katso kartasta oman järvesi tilanne ja kerro kommenteissa, pitääkö luokitus mielestäsi paikkansa.

Kuoringan hajakuormitusta syytä vähentää

Joensuun ja Kuopion välisen valtatien varteen tuleva Kuorinka on yksi seudun parhaimmista uimapaikoista.

Oulun Varjakassa ei suositella vesijohtoveden juomista – puhtaan veden säiliö on toimitettu Keskipiirintien ja Varjakantien risteykseen

Vesijohtoverkostoa huuhdellaan Varjakassa, koska vesi on ollut viikkojen ajan ruskeaa ja sakkaista.

Yhteysalusreitin kilpailutuksen voittanut laivayrittäjä kokee ajaneensa tarjousmiinaan – valtionyhtiö vaatii patentistaan miljoonakorvauksia

Valtionyhtiö oli suojannut tarjouskilpailussa vaaditun öljyntorjuntayhteysaluksen hyödyllisyysmallihakemuksella viranomaisen tietämättä. Yrittäjältä vaaditaan miljoonakorvauksia.

Hämeen ELY-keskukselta rahaa vesiluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt 310 000 euroa vesiensuojelun tehostamisohjelman avustuksia vesistöjen tilaa parantaviin kunnostushankkeisiin.

Raaseporinjoella kokeillaan vesienhoidossa kipsiä ja kalkkia

Suunnitelmat kipsin laajamittaiseen käyttöönottoon Saaristomeren valuma-alueella etenevät.

Onko mökkivesistösi rapakunnossa vai priimaa? Tarkista tilanne nettikartasta – vesien uusin kuntokartta kattaa koko Suomen

Rannikkovedet ovat ongelmallisessa kunnossa, järvet ja joet pääosin hyvässä tai erinomaisessa kunnossa.

Vesistöjä kunnostetaan runsaasti tänä vuonna

Erityisen paljon hankkeita on Etelä-Pohjanmaalla.

Lahden kaupunki aikoo rakentaa hoitokalastajien saaliille lajittelutilat

Kalastus on kannattavampaa, jos lajit pystytään erottelemaan toisistaan saalistuspaikan tuntumassa.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle