Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Riitaluoman puroa kunnostetaan meritaimenia varten.

Vapaaehtoiset viskovat Isojoella kiviä puroon, jotta meritaimenella olisi hyvä kutea – purojen kunnostamisesta hyötyy moni laji

Pohjalaisia ja satakuntalaisia jokia, järviä ja pienvesiä seitsemän vuotta kunnostanut EU-hanke alkaa olla valmis. Kunnostusta on tehty muun muassa Isojoen Riitaluomalla. Vapaaehtoiset ovat rakentaneet kivistä taimenille kutupaikkoja.

Meritaimen smoltti

Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan satoja tuhansia kalanpoikasia

Istustuksilla pyritään varmistamaan, että kalat hakeutuvat pohjaan ja löytävät suojapaikan. Tuloksia seurataan sähkökoekalastuksin heinä–elokuussa.

Sähkökalastusta Äkäsjoella

Luken meritaimenseuranta: Pellon Naamijoelta ei löytynyt yhtään kesänvanhaa poikasta, Inkoon Ingarskilajoelta sen sijaan runsaasti

Tornionjoen sivujokien, Kangosjoen ja Naamijoen, taimenkannat ovat huolestuttavan alhaisia. Eräissä Suomenlahteen laskevissa joissa löytyy sen sijaan jopa erinomaisia poikastuloksia.

jokilaakso tunturien välissä, tie

Tenojoen kalastuskielto puree – joella valvojia enemmän kuin kalastajia

Viime viikonloppuna järjestetty ensimmäinen Tenon kalastusrajoitusten valvontaisku tehtiin tyhjille rannoille. Alkukesä ja tieto lohen kalastuskiellosta myötävaikuttivat autiuteen. Tenojoen ja sen sivuvesistöjen rannoilla näkyi suurimman osan aikaa vain valvojia.

Luonnonvarakeskuksen työntekijät asentamassa kaikuluotainta Simojoelle lohen nousun seuraamista varten.

Lohikesä on jo käsillä - Luonnonvarakeskus on aloittanut seurannan Tornionjoella ja Simojoella

Tornionjokeen ja Simojokeen nousevaa lohimäärää selvitetään kaikuluotaamalla. Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan jokiin palaava lohimäärä on keskimääräinen tai sitä hieman parempi.

Punainen tupa mäen päällä hankien keskellä Vähä-Huiturin saaressa Perämeren kansallispuistossa. Etualalla mäntyjä ja taustalla auringonlasku.

Metsähallitus valmistelee Perämeren kansallispuiston laajentamista – kalastajilla huoli elinkeinosta ja hylkeenpyynnin loppumisesta

Metsähallitus haluaisi, että Huiturin vesialue liitettäisiin osaksi kansallispuistoa ja säädöksiä muutettaisiin niin, että Metsähallitus voisi säädellä kalastusta ja metsästystä alueella. Perusteena on meritaimenen ja -harjuksen suojelu.

Maisema myynnissä olevan kesämökin ikkunasta järvelle.

Maanantai 8.2.2021 (radio)

Suomessa on 9 uutta koronakuolemaa. Mökit käyvät kaupaksi. Meritaimenella menee paremmin kuin aikaisemmin. Emil Ruusuvuori voitti Australiassa.

Suntin uusi pohjapato.

Kokkolan Suntissa kalastettu taimenia luvatta – Kalatalousasiantuntija: "Siitä voi rapsahtaa yli 3 000 euron maksu"

Meritaimenet ovat nousseet kaupunginsalmeen todennäköisesti kutemaan.

1-vuotiaat lohen ja tamenen poikaset on helppo erottaa toisistaan. Alla vaaleampi lohi ja yllä punapilkkuinen taimen.

Tutkija: Tornionjoen lohikanta on parempi kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen – ensi kesästä ennustetaan taas huippuvuotta

Lohta nousi jokeen tänä kesänä kolmanneksi eniten kaikuluotainlaskennan aikana. Ensi kesästä odotetaan vielä parempaa.

Sähkökalastusta Äkäsjoella

Taimenjokien vedenlaadun parantaminen on hidasta ponnistelua – nyt työn alla Naamijoen kunnostus

Tornionjokeen laskevan Naamijoen latvavedet ovat merkittävää meritaimenen poikasaluetta. Uitto ja ojitukset ovat pilanneet kutualueita.

Vantaanjoki saa alkunsa hämäläisistä maisemista

Vantaanjoki on noussut Suomenlahden parhaaksi taimenjoeksi – lähdevesipurojen varsi on hämmästyttävä, mutta tuntematon paratiisi

Vantaanjokeen on 1990-luvun loppupuolelta lähtien rakennettu satoja kutusoraikkoja taimenten lisääntymispaikoiksi. Samaan aikaan jätevesipäästöt jokeen ovat vähentyneet merkittävästi.

Uutisvahdin läheltä-listan markkinointikuva, jossa kartta

Merilohien ja meritaimenien vuosittaiset istutukset jatkuvat Iijoella

Istutuksilla halutaan tukea jokeen leimautuneita lohikalakantoja.

Vähäiset virtaamat heikentäneet Perhonjoen kalatien toimivuutta: vaikutuksia jo kalojen kutuvaellukseen

Nyt Ely-keskus lisää veden määrää Perhojoen vanhassa uomassa ja muuttaa lupaehtoja.

Lohi.

Torniossa järjestetään seminaari kalastusoikeuksista

Tilaisuudessa ruoditaan muun muassa maa- ja metsätalousministeriön teettämää selvitystä kalastusoikeuksista.

Meritaimen pääsee Peruksen padon yli hyppäämälläkin, kun virtauma on sopiva. Viereen on rakennettu myös kalatie.

Meritaimen nousee jälleen kutemaan Lapväärtin-Isojoelle

Vesistökunnostukset alkavat nyt tuottaa luonnon kannalta myönteisiä tuloksia.

Nyfångad torsk

Ympäristöjärjestöt arvostelevat kiintiöitä: Kaikki Itämeren kalakannat eivät kestä nykyistä kalastuspainetta

Ympäristöjärjestöt haluavat rajoituksia lohen ja turskan kalastukseen, vaikka tänä vuonna lohia on noussut Tornionjokeen huippumäärä.

Kaivinkone kunnostaa Pakajoen Koirakoskea Muoniossa elokuussa 2019.

Erittäin uhanalaisen meritaimenen pelastamiseksi kunnostetaan kilometreittäin koskia Tornionjoen sivujoissa – Tutkija: "Olen varovaisen optimistinen"

Koskikunnostuksen tavoitteena on Itämeren ja Tornionjoen väliä vaeltavan meritaimenen pelastaminen sukupuutolta.

Merikosken kalatien alaosassa virtausta on voimistettu betonisillä väliseinillä, joiden taakse muodostuu suvantopaikkoja. Oulujoen kalatien alaosaa kesällä 2016.

Oulujokeen halutaan istuttaa yli miljoona siikaa vuosittain

Fortum aikoo lisätä kalaistutuksiaan Oulujoella. Luonnonsuojelupiiri on kuitenkin valittanut istutusluvista.

Vantaanjoen uutta uomaa Riihimäellä

Uusi ratasilta Riihimäellä parantaa niin junien kuin kalojenkin liikennettä

Yli sata vuotta vanha ratasilta on uusittu Riihimäen ratapihalla. Ratapihan alitse joessa liikkuville kaloille muotoiltiin nyt kivistä ja sorasta rauhalliset kututilat.

Meritaimen

Äkäsjoen ja Kesänkijärven kalastuslupa-alueet erotettiin toisistaan

Kalastusalueet haluttiin erottaa, sillä Äkäsjoki on meritaimenen keskeisin kutu- ja poikastuotantoalue.

Miehet tutkaa taimenia

Isojoen meritaimenet nousevat nyt Etelä-Pohjanmaalla ylemmäs kuin vuosikymmeniin – tai ainakin niin toivotaan

Isojoelle vaeltaviin meritaimeniin on asennettu pitkästä aikaa radiolähettimiä. Niiden avulla pyritään seuraamaan, millaisia vaikutuksia esimerkiksi padon poistamisella on vaellukselle.

Valajaskoski on yksi Kemijoki Oy:n kuudestatoista voimalaitoksesta Kemijoen vesistöalueella.

Kauppalehti: Kalavelvoitteista satojen miljoonien lasku Kemijoki Oy:lle

Selvityksen mukaan tiukentuvat kalatalousvelvoitteet aiheuttaisivat jokiyhtiölle yli 800 miljoonan euron lisäkustannuksia ja tuotannon menetyksiä 25 vuoden aikana.

Läheltä

Tikkurilankosken padon purkutöitä valmistellaan

Padon purkamiseen tähtäävä työ aloitetaan tällä viikolla raivaamalla rantapuustoa.

Meritaimen

Salakalastajalle voi napsahtaa jopa tuhansien eurojen lasku

Uhanalaisen kalan saaliiksi napanneen kalastajan kukkaro voi keventyä jatkossa tuntuvasti, kun laki viimein määrää korvaamaan valtiolle kalan arvon.

Upeat Suomenlahden uhanalaiset taimenet nousevat Longinojaan kudulle ja jatkamaan sukuaan.

Revived Helsinki waterway volunteers receive Biodiversity Award

Volunteers have worked to improve the condition of southern Finland's Longinoja brook for more than 15 years.

Upeat Suomenlahden uhanalaiset taimenet nousevat Longinojaan kudulle ja jatkamaan sukuaan.

Meritaimenista tunnettu, urbaani Longinoja palkittiin parhaana luontotekona – tieto veti puroaktiivin sanattomaksi: "Huikeaa"

Helsingin Malmilla sijaitsevan Longinojan ennallistamistyötä on tehty yli 15 vuotta vapaaehtoisvoimin.

Äkäsjoki ja Hannukaisen kaivosaluetta

Tornion-Muonionjokiseura: Hannukaisen avolouhos voisi laskea talviset pohjavedet meritaimenen kannalta vaarallisen alas

Jokiseuran mielestä vaikutukset pitäisi selvittää tarkoin, ennenkuin meritaimenkantaa vaarantavia päätöksiä tehdään.

Lohirysä meressä, kalastajat veneessä

Tornionjoen lohen ja taimenen vaellus erityisseurantaan – uusi tekniikka tuo arvokasta tietoa

Kalojen tutkimukseen on saatu uudenlaista radiolähetintekniikkaa, jonka avulla niitä voidaan seurata satojen kilometrien vaellusmatkoilla useita vuosia.

Uhanalaiset vuollejokisimpukat palautetaan Tikkurilankoskeen

Äärimmäisen uhanalaiset simpukat sukellettiin ja vietiin turvaan padon purkutöiden ajaksi. Nyt ne palautetaan takaisin jokeen.

Taimen ja ja radiolähetin

Uusi tutkimus: Tornionjoen lohia ja taimenia seurataan radiolähettimillä monta vuotta

Tornionjoella otetaan seurantaan yhteensä 300 taimenta ja lohta. Vaellusta seurataan parillakymmenellä signaalin vastaanottimella.

Vallisaaren edustaa Helsingissä

Raportti: Itämeri ei voi vieläkään hyvin

Ilmastonmuutos asettaa tulevaisuudessa uusia haasteita Itämeren ekosysteemin kunnossapidolle.

Auringonlasku Gotlannissa.

Meritaimenkannat kukoistavat Gotlannissa

Gotlannin meritaimenkanta on elinvoimainen.

Jussi Viitala.

Jussi Viitalan kolumni: Ihmisen ja luonnon suhde on esillä pienessä Turkimusojassa

Luonnonsuojelu on kaksijakoista. Monesti siinä painitaan pienten paikallisuhkien kanssa, mutta samalla kokonaisuus paljastaa ihmisen suhtautumisen luontoon, kirjoittaa Jussi Viitala.

Meritaimen lohiportaassa.

Viranomainen tiukkana: Ylläkselle kaavaillun kaivoksen "puutteellinen ja ristiriitainen" lupahakemus hylättävä

Lukuisilla lisäselityksillä täydennetty Kolarin Hannukaisen kaivoksen lupahakemus on ely-keskuksen mukaan edelleen puutteellinen, ristiriitainen ja sekava. Lisäksi kaivos vaarantaisi äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun meritaimenen lisääntymisen alueen vesistöissä.

Ylen aamu-tv: Pelastetaan vaelluskalat

Luontojärjestö: Vaelluskalat ahdingossa – Tuhannet tierummut estävät uhanalaisten kalojen vaelluksen

Harmittomalta näyttävä tierumpu voi katkaista kalan matkan kutupaikalle

Halistenkoski

Uhanalainen meritaimen lisääntyy Aurajoessa

Vaelluskalat tarvitsevat nyt kutupaikkoja ja kuturauhan.

Meritaimen smoltti

Voisiko uhanalainen meritaimen kutea Lahdessa? Vuosisadan kalajuttu ei ole mahdottomuus

Reilusti yli sadan kilometrin matka ei luonnonoloissa olisi lohelle tai taimenelle pitkäkään matka, mutta yksi pato katkaisee nousun.

Korkeakosken kalatie on avattu Kotkassa Korkeakosken kalatien avajaiset kiinnostivat ihmisiä.

Kalastajat ja luonnonsuojelijat käärmeissään: Voimalaitokset eivät rakenna vaadittuja kalateitä

Kalateiden rakentamatta jättäminen heikentää järjestöjen mukaan uhanalaisten kalakantojen toipumista.

Lohenpoikasia.

Verkot pois Kokemäenjoesta – jokeen merilohen ja meritaimenen poikasia

Ely-keskus ja Luonnonvarakeskus toivovat, että Kokemäenjoessa ei pyydettäisi kalaa verkoilla ennen toukokuun puoliväliä Harjavallan ja jokisuun välillä.

Rysä vedesä.

Tornionjoen ensi kesän kalastuksesta on sovittu: Suomi ja Ruotsi lohenpyyntiin yhtä aikaa ja lippoamista aikaistetaan

Pohjoisimman Perämeren ammattikalastajat pääsevät lohenpyyntiin samaan aikaan Tornionjoen edustan merialueella. Lohen ja siian lippoamista on puolestaan aikaistettu viikolla viimekesäisestä.

13,115 kiloa painava meritaimen.

Kaikkien aikojen suurin meritaimen nousi Porin edustalta – Toinen köriläs heti viikon päästä

Viime vuonna nousi järvistä ja merialueilta viisi lajissaan kaikkien aikojen suurinta vonkaletta. Vuoden ihme nähtiin lahdelta, joka on vain 8,5 kilometrin päässä Porin torilta.

PVO:n Isohaaran voimalaitos.

Lapin ELY vaatii Kemijokeen kalateitä ja siirtoistutuksia – kalatalousvelvoite halutaan ajan tasalle

ELY-keskuksen mukaan 35 vuotta vanha kalatalousvelvoite on päivittämisen tarpeessa. Lisäksi vaaditaan siirtoistutuksia ja kalojen nousun turvaamista riittävällä houkutusvirtaamalla.

Meritaimen

Uhanalaista meritaimenta halutaan pyytää pohjoisessa – "Emme pysty mahdottomuuksiin"

Meritaimen rauhoitettiin kaikelta pyynniltä Tornionjoen edustan merialueella ja jokialueella vuonna 2013. Jokivartiset toivovat toimia myös laajemmalla merialueella.

Meritaimen kalastajan käsissä Jäämerellä.

Jäämeri tarjoaa ainutlaatuiset puitteet meritaimenen kalastukselle

Jäämeren kalapaikat ovat hyvä vaihtoehto etelän vesille.

Vanhankaupunginkosken suvanto

Urbaani kaupunkipuro houkuttaa uhanalaisia meritaimenia kutupuuhiin

Ei uskoisi, että kapea, kerrostalojen lomitse virtaileva kaupunkipuro voi pitää sisällään jopa maailmanennätysmäärän uhanalaisen meritaimenen poikasia.

Kirjolohi nousee Oulujokeen Hupisaarten kohdalla olevaa Merikosken kalatietä pitkin.

Ainutlaatuista Euroopassa: lohi nousee keskelle kaupunkia kutemaan

Oulun Hupisaarten laaja puroverkosto kunnostetaan vaelluskalojen kutupaikoiksi. Puroista kaavaillaan kaupunkiin matkailun vetonaulaa.

Kulkijoita sillalla.

Hupisaarten purot kunnostetaan – meritaimen halutaan takaisin Oulujokeen

Oulujokisuistossa sijaitsevan Hupisaarten puroja ryhdytään parantamaan vaelluskaloille sopivaksi.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle