Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Vantaanjoki on noussut Suomenlahden parhaaksi taimenjoeksi – lähdevesipurojen varsi on hämmästyttävä, mutta tuntematon paratiisi

Vantaanjokeen on 1990-luvun loppupuolelta lähtien rakennettu satoja kutusoraikkoja taimenten lisääntymispaikoiksi. Samaan aikaan jätevesipäästöt jokeen ovat vähentyneet merkittävästi.

Merilohien ja meritaimenien vuosittaiset istutukset jatkuvat Iijoella

Istutuksilla halutaan tukea jokeen leimautuneita lohikalakantoja.

Vähäiset virtaamat heikentäneet Perhonjoen kalatien toimivuutta: vaikutuksia jo kalojen kutuvaellukseen

Nyt Ely-keskus lisää veden määrää Perhojoen vanhassa uomassa ja muuttaa lupaehtoja.

Torniossa järjestetään seminaari kalastusoikeuksista

Tilaisuudessa ruoditaan muun muassa maa- ja metsätalousministeriön teettämää selvitystä kalastusoikeuksista.

Meritaimen nousee jälleen kutemaan Lapväärtin-Isojoelle

Vesistökunnostukset alkavat nyt tuottaa luonnon kannalta myönteisiä tuloksia.

Ympäristöjärjestöt arvostelevat kiintiöitä: Kaikki Itämeren kalakannat eivät kestä nykyistä kalastuspainetta

Ympäristöjärjestöt haluavat rajoituksia lohen ja turskan kalastukseen, vaikka tänä vuonna lohia on noussut Tornionjokeen huippumäärä.

Erittäin uhanalaisen meritaimenen pelastamiseksi kunnostetaan kilometreittäin koskia Tornionjoen sivujoissa – Tutkija: "Olen varovaisen optimistinen"

Koskikunnostuksen tavoitteena on Itämeren ja Tornionjoen väliä vaeltavan meritaimenen pelastaminen sukupuutolta.

Oulujokeen halutaan istuttaa yli miljoona siikaa vuosittain

Fortum aikoo lisätä kalaistutuksiaan Oulujoella. Luonnonsuojelupiiri on kuitenkin valittanut istutusluvista.

Uusi ratasilta Riihimäellä parantaa niin junien kuin kalojenkin liikennettä

Yli sata vuotta vanha ratasilta on uusittu Riihimäen ratapihalla. Ratapihan alitse joessa liikkuville kaloille muotoiltiin nyt kivistä ja sorasta rauhalliset kututilat.

Äkäsjoen ja Kesänkijärven kalastuslupa-alueet erotettiin toisistaan

Kalastusalueet haluttiin erottaa, sillä Äkäsjoki on meritaimenen keskeisin kutu- ja poikastuotantoalue.

Isojoen meritaimenet nousevat nyt Etelä-Pohjanmaalla ylemmäs kuin vuosikymmeniin – tai ainakin niin toivotaan

Isojoelle vaeltaviin meritaimeniin on asennettu pitkästä aikaa radiolähettimiä. Niiden avulla pyritään seuraamaan, millaisia vaikutuksia esimerkiksi padon poistamisella on vaellukselle.

Kauppalehti: Kalavelvoitteista satojen miljoonien lasku Kemijoki Oy:lle

Selvityksen mukaan tiukentuvat kalatalousvelvoitteet aiheuttaisivat jokiyhtiölle yli 800 miljoonan euron lisäkustannuksia ja tuotannon menetyksiä 25 vuoden aikana.

Tikkurilankosken padon purkutöitä valmistellaan

Padon purkamiseen tähtäävä työ aloitetaan tällä viikolla raivaamalla rantapuustoa.

Salakalastajalle voi napsahtaa jopa tuhansien eurojen lasku

Uhanalaisen kalan saaliiksi napanneen kalastajan kukkaro voi keventyä jatkossa tuntuvasti, kun laki viimein määrää korvaamaan valtiolle kalan arvon.

Revived Helsinki waterway volunteers receive Biodiversity Award

Volunteers have worked to improve the condition of southern Finland's Longinoja brook for more than 15 years.

Meritaimenista tunnettu, urbaani Longinoja palkittiin parhaana luontotekona – tieto veti puroaktiivin sanattomaksi: "Huikeaa"

Helsingin Malmilla sijaitsevan Longinojan ennallistamistyötä on tehty yli 15 vuotta vapaaehtoisvoimin.

Tornion-Muonionjokiseura: Hannukaisen avolouhos voisi laskea talviset pohjavedet meritaimenen kannalta vaarallisen alas

Jokiseuran mielestä vaikutukset pitäisi selvittää tarkoin, ennenkuin meritaimenkantaa vaarantavia päätöksiä tehdään.

Tornionjoen lohen ja taimenen vaellus erityisseurantaan – uusi tekniikka tuo arvokasta tietoa

Kalojen tutkimukseen on saatu uudenlaista radiolähetintekniikkaa, jonka avulla niitä voidaan seurata satojen kilometrien vaellusmatkoilla useita vuosia.

Uhanalaiset vuollejokisimpukat palautetaan Tikkurilankoskeen

Äärimmäisen uhanalaiset simpukat sukellettiin ja vietiin turvaan padon purkutöiden ajaksi. Nyt ne palautetaan takaisin jokeen.

Uusi tutkimus: Tornionjoen lohia ja taimenia seurataan radiolähettimillä monta vuotta

Tornionjoella otetaan seurantaan yhteensä 300 taimenta ja lohta. Vaellusta seurataan parillakymmenellä signaalin vastaanottimella.

Raportti: Itämeri ei voi vieläkään hyvin

Ilmastonmuutos asettaa tulevaisuudessa uusia haasteita Itämeren ekosysteemin kunnossapidolle.

Meritaimenkannat kukoistavat Gotlannissa

Gotlannin meritaimenkanta on elinvoimainen.

Jussi Viitalan kolumni: Ihmisen ja luonnon suhde on esillä pienessä Turkimusojassa

Luonnonsuojelu on kaksijakoista. Monesti siinä painitaan pienten paikallisuhkien kanssa, mutta samalla kokonaisuus paljastaa ihmisen suhtautumisen luontoon, kirjoittaa Jussi Viitala.

Viranomainen tiukkana: Ylläkselle kaavaillun kaivoksen "puutteellinen ja ristiriitainen" lupahakemus hylättävä

Lukuisilla lisäselityksillä täydennetty Kolarin Hannukaisen kaivoksen lupahakemus on ely-keskuksen mukaan edelleen puutteellinen, ristiriitainen ja sekava. Lisäksi kaivos vaarantaisi äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellun meritaimenen lisääntymisen alueen vesistöissä.

Luontojärjestö: Vaelluskalat ahdingossa – Tuhannet tierummut estävät uhanalaisten kalojen vaelluksen

Harmittomalta näyttävä tierumpu voi katkaista kalan matkan kutupaikalle

Uhanalainen meritaimen lisääntyy Aurajoessa

Vaelluskalat tarvitsevat nyt kutupaikkoja ja kuturauhan.

Voisiko uhanalainen meritaimen kutea Lahdessa? Vuosisadan kalajuttu ei ole mahdottomuus

Reilusti yli sadan kilometrin matka ei luonnonoloissa olisi lohelle tai taimenelle pitkäkään matka, mutta yksi pato katkaisee nousun.

Kalastajat ja luonnonsuojelijat käärmeissään: Voimalaitokset eivät rakenna vaadittuja kalateitä

Kalateiden rakentamatta jättäminen heikentää järjestöjen mukaan uhanalaisten kalakantojen toipumista.

Verkot pois Kokemäenjoesta – jokeen merilohen ja meritaimenen poikasia

Ely-keskus ja Luonnonvarakeskus toivovat, että Kokemäenjoessa ei pyydettäisi kalaa verkoilla ennen toukokuun puoliväliä Harjavallan ja jokisuun välillä.

Tornionjoen ensi kesän kalastuksesta on sovittu: Suomi ja Ruotsi lohenpyyntiin yhtä aikaa ja lippoamista aikaistetaan

Pohjoisimman Perämeren ammattikalastajat pääsevät lohenpyyntiin samaan aikaan Tornionjoen edustan merialueella. Lohen ja siian lippoamista on puolestaan aikaistettu viikolla viimekesäisestä.

Kaikkien aikojen suurin meritaimen nousi Porin edustalta – Toinen köriläs heti viikon päästä

Viime vuonna nousi järvistä ja merialueilta viisi lajissaan kaikkien aikojen suurinta vonkaletta. Vuoden ihme nähtiin lahdelta, joka on vain 8,5 kilometrin päässä Porin torilta.

Lapin ELY vaatii Kemijokeen kalateitä ja siirtoistutuksia – kalatalousvelvoite halutaan ajan tasalle

ELY-keskuksen mukaan 35 vuotta vanha kalatalousvelvoite on päivittämisen tarpeessa. Lisäksi vaaditaan siirtoistutuksia ja kalojen nousun turvaamista riittävällä houkutusvirtaamalla.

Uhanalaista meritaimenta halutaan pyytää pohjoisessa – "Emme pysty mahdottomuuksiin"

Meritaimen rauhoitettiin kaikelta pyynniltä Tornionjoen edustan merialueella ja jokialueella vuonna 2013. Jokivartiset toivovat toimia myös laajemmalla merialueella.

Jäämeri tarjoaa ainutlaatuiset puitteet meritaimenen kalastukselle

Jäämeren kalapaikat ovat hyvä vaihtoehto etelän vesille.

Urbaani kaupunkipuro houkuttaa uhanalaisia meritaimenia kutupuuhiin

Ei uskoisi, että kapea, kerrostalojen lomitse virtaileva kaupunkipuro voi pitää sisällään jopa maailmanennätysmäärän uhanalaisen meritaimenen poikasia.

Ainutlaatuista Euroopassa: lohi nousee keskelle kaupunkia kutemaan

Oulun Hupisaarten laaja puroverkosto kunnostetaan vaelluskalojen kutupaikoiksi. Puroista kaavaillaan kaupunkiin matkailun vetonaulaa.

Hupisaarten purot kunnostetaan – meritaimen halutaan takaisin Oulujokeen

Oulujokisuistossa sijaitsevan Hupisaarten puroja ryhdytään parantamaan vaelluskaloille sopivaksi.

Vaelluskaloille uusia kutupaikkoja Kymijoelle

Kymijoelle kunnostetaan syksyn aikana 15 uutta kutupaikkaa merilohille ja meritaimenille.

Meritaimenten nousu vaarassa? Vantaankosken vanha vesivoimala halutaan käyttöön

Vantaankosken vanhan myllyn ostanut ja voimalaitosta kunnostava Eerin Rosenström ei usko, että voimalaitos vaikuttaa taimenen nousuun millään tavalla. Vesivoimalaitos tuotaisi sähköä omiksi tarpeiksi ja ylijäämä myytäisiin Oulun Energialle.

Entinen taimenjoki kunnostetaan Länsi-Lapissa

Naamijoen ja siihen liittyvien vesistöjen kunnostukseen käytetään noin 1,3 miljoonaa euroa, josta suurin osa EU-rahaa. Joki virtaa Pellon ja Kolarin kuntien läpi. Kunnostettava vesistö kuuluu Natura-alueeseen.

Tornionjoen kalastuskausi alkanut tänään – ensimmäinen lohi saatu jo pyydettyä

Lohen pyytäminen Tornionjoella on sallittu elokuun loppuun saakka. Taimenen kalastaminen on kielletty meri- ja jokialueella. Saaliiksi saadut taimenet on välittömästi päästettävä takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Ounasjokeen istutettiin 63 000 lohenpoikasta

Kemijoki Oy istutti torstaina Ounasjokeen noin 63 000 lohen pienpoikasta. Istutuspaikka on Raattaman kylän yläpuolella oleva Vähäkoski.

Suomi ja Ruotsi sopivat rajajokikalastuksesta – meritaimen edelleen rauhoitettu

Tornionjoen ensi kesän kalastuksesta on jälleen sovittu. Rajajokisopimukseen kuuluvaa kalastussääntöä on tarkennettu hieman viime vuodesta. Kalastajan näkövinkkelistä Tornionjoen kalastusalueelle ei tule suuria muutoksia.

Ruotsalaistutkimus: Kipakka kala jää parhaiten henkiin

Kaloilla on yksilöllinen luonne, aivan kuten ihmisillä. Luonne ratkaisee käytöksen. Ruotsalaistutkimus osoitti yllättäen, että nuoren taimenen kannattaa olla ärhäkkä eikä vain vältellä petoja.

Kuolan niemimaalta löytynyt sairaita siikoja

Venäläiset kalastajat ovat löytäneet Kuolan joista Luoteis-Venäjältä sairaita siikoja. Asiantuntijat eivät osaa vielä arvioida, mistä on kyse.

Suomenlahden lohi- ja taimenkannat vahvistuneet entisestä

Taimen- ja lohikannat elpyvät edelleen Suomenlahdella. Helsingin seudulla esimerkiksi pitkällä Vantaanjoen yläjuoksulla on havaittu suuria meritaimenen kutukaloja. Kymijoen alaosassa alle vuotiaiden lohenpoikasten tiheys on viime vuodesta kaksinkertaistunut.

Täysrauhoituskaan ei välttämättä pelasta – uhanalainen meritaimen tarvitsee kunnostettuja kutujokia

Uhanalainen Tornion-Muonionjoen meritaimenkanta on rauhoitettu joessa, mutta tutkijan mukaan tämä ei riitä sen pelastamiseksi. Täysrauhoitus pitäisi laajentaa merelle ja myös kutujokiin.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle