Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Soklin kaivoshankkeen tulevaisuus on käsillä – KHO jalkautui Itä-Lappiin ja päättää vuosikymmeniä puhuttaneen kaivoksen ympäristöluvasta

Valtion malminjalostusyhtiö selvittää kiistellyn hankkeen toteuttamismahdollisuuksia Savukoskella. Jopa kaivosmyönteiset kritisoivat ympäristölupaa. KHO voi ratkaista kaivoksen kohtalon, mutta sitä joudutaan ehkä odottamaan ensi vuoteen.

Soklin kaivosalueella meneillään katselmus – korkein hallinto-oikeus haluaa selvittää, onko kaivoksen toiminnasta haittaa ympäristölle

Myös korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa pyytäneet kutsuttiin mukaan katselmukseen. Asia ratkaistaan myöhemmin korkeimman hallinto-oikeuden istunnossa.

Yara luopuu Soklin kaivoshankkeesta ja myy sen Suomen valtiolle

Kauppahinta on nimellinen ja käsittää Soklin kaivosoikeudet, luvat, selvitykset ja tutkimustulokset.

Ely-keskus huomautti kaivosyhtiö Yaraa Soklin koekaivannoista – kuopista voi valua haitta-aineita vesistöön

Lapin ely-keskus selvittää olisiko yhtiö tarvinnut kaivantoihin erityisen koetoimintaluvan.

Murmanskissa herättiin Soklin kaivoshankkeeseen – aluehallinto odottaa tietoja siitä, miten kaivos vaikuttaisi vesiin Venäjällä

Venäjälle tarjottiin kansainvälistä ympäristövaikutusten arviointia 12 vuotta sitten, mutta vastausta ei saatu.

Vaasan hallinto-oikeuden päätös viivyttää ja pienentää Soklin kaivoshanketta

Oikeus hylkäsi osan louhintaluvista. Kaivosyhtiö ei kommentoi päätöksen vaikutuksia hankkeen kannattavuuteen.

Hallinto-oikeus hylkäsi lähes kaikki valitukset Soklin ympäristöluvasta

Vaasan hallinto-oikeus pysytti Yara Suomi Oy:n Soklin kaivokselle myönnetyn ympäristöluvan osittain voimassa. 

Valitukset Soklin kaavasta nurin hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeuden mukaan Soklin asemakaavaa ei hyväksytty virheellisessä järjestyksessä eikä se ole lainvastainen.

Yara haluaa aloittaa uudelleen neuvottelut valtion kanssa Soklin tiestä

Kaivoksen ollessa täydessä toiminnassa tiestölla kulkisi enimmillään 260 kuorma-autoyhdistelmää vuorokaudessa

Kaivos uhkaa tuhota 10 000 vuotta vanhat asuinpaikat – muinaisjäänteet tutkitaan kaivosyhtiön laskuun vuosituhannen laajimmissa kaivauksissa

Kaivaukset Savukosken Soklin kivikautisilla asuinpaikoilla voivat tuoda merkittävää uutta tietoa Suomen asutushistoriasta.

Yksi vuosituhannen suurimmista esihistoriallisten kohteiden kaivauksista alkoi Savukoskella

Kohteiden joukossa on muun muassa yksi Lapin vanhimmista kivikautisista asuinpaikoista.

Lannoiteyhtiö Yara laskee uudelleen Soklin kaivoksen kannattavuuden – jatkosta päätetään aikaisintaan vuonna 2021

Yara käynnistää uudelleen Soklin kaivoshankkeen teknis-taloudelliset selvitykset.

SLL valitti Soklin kaivoshankkeen ympäristöluvasta

Yhdistys perustelee kantaansa muun muassa kaivoksen vaikutuksilla kala- ja porotalouteen.

Soklin kaivoshanke sai ympäristöluvan Savukoskella

Lannoiteyhtiö Yara ei ole vielä tehnyt päätöstä fosfaattikaivoksen avaamisesta.

Soklin kaivoksen avaamisesta päätös aikaisintaan kolmen vuoden päästä

Kaivosyhtiö Yara voi päättää Soklin kaivoksen avaamisesta aikaisintaan vuonna 2021. Yhtiölle on luvattu ympäristölupapäätös tänä vuonna ja sen lainvoimaiseksi saaminen kestää kolmisen vuotta, sanoo johtaja Eero Hemming Yara Suomesta.

Savukosken valtuusto hyväksyi Sokli-kaavan äänin 11-5

Poroelinkeino ja kaivosyhtiö eivät ole edenneet keskustelussa elinkeinojen yhteensovittamisesta.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Soklin kaivospiirivalitukset

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, jotka on tehty Yara Suomi Oy:n saamasta laajennuksesta Soklin kaivospiiriin.

Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesilupahakemus katkolla

Savukoskelle suunnitellun Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa voi kaatua, ellei kaivosyhtiö Yara paranna lupahakemustaan. Yaran mukaan viranomaisen vaatimat täydennykset eivät ole kovin suuria.

Yara: KHO:n päätös on hyvä uutinen, mutta jäämme odottamaan

Kaivosyhtiö Yara on tyytyväinen Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen hylätä valitukset kaivosalueen kaavasta.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset Savukosken Sokli-kaavasta

Sokli-hanke jäädytettiin vuosi sitten lupaprosessin epävarmuuden vuoksi.

Kuntaliitoskuiskailuja jo kuultavissa Savukoskella

Kuntaliitoskeskustelu on noussut pintaan Savukoskella Sokli-hankkeen hyydyttyä. Kunnanhallituksen puheenjohtajan Jouni Halosen mukaan rahat eivät yksinkertaisesti riitä tulevaisuudessa. Kuntien välistä yhteistyötä on vahvistettava, eikä kuntaliitoskaan ole Halosen mielestä mahdoton ajatus.

Lapin tiejohtaja ei usko Soklin liikennerahojen siirtyvän Kemi–Oulu-välille

Lapin ELY-keskuksen tiejohtaja Jaakko Ylinampa kertoo, että Soklin kaivoshankkeen kaatumisesta vapautuneita liikennerahoja ei ole mitenkään korvamerkitty Pohjois-Suomeen vaan ne ovat palautuneet valtion kassaan.

Jappasu Nelostien kehittämisrahoituksessa järkyttää pohjoisessa

Liikenteen pahin pullonkaula pohjoisessa, Nelostie välillä Oulu - Kemi odottaa yhä kehittämisrahoitusta. Sipilän hallitus ilmoitti ensin priorisoivansa liikenneverkon parantamista, mutta ministeriö on yllättäen ryhtynytkin selvittämään tiestön kehityshankkeiden lykkäämistä.

Valtion rahoitus Soklille rauennut

Valtion osallistuminen Soklin kaivoksen maantieyhteyksien rakentamiseen on rauennut toistaiseksi. Syy on liikenneministeriön mukaan kaivosyhtiön Yaran päätös jäädyttää Soklin kaivosinvestointi toistaiseksi. Valtion ensi vuoden talousarviossa Sokliin aiotut rahat käytetään valtiontalouden tasapainottamiseen.

Länsimetro ja ratapiha saavat valtiolta rahaa

Valtio osallistuu ensi vuonna länsimetron rakentamiseen ja Helsingin ratapihan parantamiseen. Suunnitelmia on myös tuleville vuosille.

Taas koko karhuperhe nurin – nyt Savukosken Soklissa

Syksyn karhujahti on ollut Lapissa erikoinen. Ensin ammuttiin Posiolla kolme karhua samaan kasaan, sitten Sallassa neljä ja nyt kolme otsoa samaan paikkaan Savukoskella. Samalla Savukosken Sokliaavan likelle ammuttu tripla päätti itäisen poronhoitoalueen karhunmetsästyksen

Mustajärvi: Valtiolla pitäisi olla kaivosyhtiö

Vasemmistoliiton kansanedustajan Markus Mustajärven mukaan Suomessa olisi tarve valtiolliselle kaivosyhtiölle.

Savukosken kunnanjohtaja pettyi Soklin kaivoshankkeen keskeyttämiseen

Savukosken kunnanjohtaja Antti Mulari on pettynyt lannoiteyhtiö Yaran päätökseen keskeyttää Soklin kaivoshanke. Yhtiö ilmoitti tänään, että kaivoshanke ei täytä Yaran kannattavuusvaatimuksia. Mulari ei halua spekuloida sillä vaihtoehdolla, että Yara olisi valinnut Soklin tilalle kanadalaisen vaihtoehdon.

Ojala-Niemelä pettyi Yaran päätökseen

SDP:n lappilaien kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä on pettynyt Yaran ilmoitukseen keskeyttää Soklin kaivoshanke Savukoskella.

Lupaprosessin epävarmuus sai Yaran jäädyttämään Sokli-investoinnit

Lannoiteyhtiö Yara ilmoitti jäädyttävänsä investoinnit Soklin fosfaattikaivoshankkeeseen, johon yhtiö on sijoittanut jo 18,5 miljoonaa euroa. Yara aikoo kuitenkin saattaa loppuun ympäristö- ja kaivoslupaprosessit, ja tehdä lopullisen päätöksen vasta lupien ratkettua.

Kemin-Sompion poroisäntä Yaran päätöksestä: "Jälleen nähtiin ettei Sokli ole kannattava"

Kemin-Sompion paliskunnan poroisäntä Mika Kavakka on varovaisen tyytyväinen Yaran päätökseen keskeyttää Soklin kaivoshanke, mutta muistuttaa, että päätös on vasta alustava. Hän olisi toivonut, että Yara olisi keskeyttänyt myös käynnissä olevat hakuprosessit.

Yara keskeyttää Soklin kaivoshankkeen

Norjalainen lannoiteyhtiö Yara keskeyttää Soklin kaivoshankkeen valmistelun Savukoskella.

Soklin jäteallas uhkaa muuttohaukan ja kirkkaiden lähteiden Jänesaapaa

Norjalaisen lannoitejätin Yaran odotetaan päättävän tässä kuussa Soklin fosforikaivoksen perustamisesta Lappiin. Kaivosyhtiön suunnitelmat jätteiden ja jätevesien hallinnaksi eivät vielä vakuuta viranomaisia. Kävimme seuraamassa Soklin ympäristö- ja vesitalousluvan katselmusta Savukoskella.

Lännen Media: Kaivosala pysyy kuopassa pitkään

Kysynnän ja hintojen laskuun ei ole odotettavissa isoa muutosta kaivosalaan ainakaan vuoteen.

Soklin teille esitetään lähes 40 miljoonaa

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää Savukoskelle suunnitellun Soklin kaivoksen teille ensi vuodelle valtion rahaa 39 miljoonaa euroa. Kaikkiaan tiekustannukset ovat 140 miljoonaa euroa.

Soklin kaivos riski luonnontilaiselle Nuorttijoelle

Soklin kaivoksen pelätään pilaavan Suomen merkittävimpiin taimenjokiin kuuluvan Nuorttijoen vesistön Lapissa. Kaivoksen jätevedet on määrä laskea Kemijokeen, jonka fosforikuormitus kasvaa. Virkistyskalastajia, kalastuskuntia ja retkeilijöitä vesimäärien muutokset ja saasteet arveluttavat. Viranomaisten mielestä Soklin riskit voidaan hallita.

Viranomaiset: Soklin ympäristöhaitat merkittäviä, mutta lupa voidaan myöntää tiukoilla päästöehdoilla

Viranomaiset vaativat lannoiteyhtiö Yaran Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesilupaan tiukempia jätemääräyksiä kuin yhtiö. Paliskuntain yhdistys, kalastuskunnat ja luonnonsuojelijat vastustavat kaivosta. Niiden mielestä muut elinkeinot ja ympäristö kärsisivät liian pahoja vahinkoja kaivoksesta.

Yara varoittaa: Soklin kaivos voi jäädä rakentamattakin

Soklin kaivos voi jää Yaralta rakentamattakin. Näin sanoi Yara Suomen logistiikkapäällikkö Eero Hemming Savukoskella järjestetyssä yleisötilaisuudessa maanantai-iltana. Hemmingin mukaan kaikki riippuu tekeillä olevista kannattavuuslaskelmista.

Soklin kaivoskaavasta kaksi valitusta KHO:een

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi Soklin kaivoskaavasta tehdyt valitukset. Nuortin Elinkautiset ry ja Kemin-Sompion paliskunta ovat valittaneet hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Soklin kova kilpailija Kanadassa

Kanadassa oleva fosfaattikaivoshanke Mine Arnaud kilpailee Lapin Soklin kanssa norjalaisen Yaran investoinnista. Kanadan kaivosvaihtoehto on Pohjois-Amerikan suurimman malmisataman vieressä. Yara on ilmoittanut tekevänsä valinnan Soklin ja Arnaud’n välillä tänä vuonna.

Soklin kaivoksen ympäristöhakemus nähtävillä lausuntoja varten

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antaa Yara Suomen Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta tiedoksiantokuulutuksen. Yara Suomi on toimittanut hakemuksen aluehallintovirastoon jo vuonna 2013. Asia on ollut vireillä poikkeuksellisen kauan, kertoo ympäristöneuvos Sami Koivula aluehallintovirastosta.

Poromiehet vievät Sokli-kaavan korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kemin-Sompion paliskunta aikoo viedä Soklin kaivoskaavan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Poroisäntä Mika Kavakka hämmästelee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä, jonka mukaan Soklin kaivos ei aiheuta merkittävää haittaa porotaloudelle.

Valitukset Soklin kaivoskaavasta nurin

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Savukosken Soklin kaivoskaavasta tehdyt valitukset. Hallinto-oikeuden mukaan Savukosken kunnanvaltuuston päätöstä ei voida pitää lainvastaisena.

Liikenneministeri Risikko uskoo Soklin voittoon

Suomen valtio on neuvotellut norjalaisen Yaran kanssa Soklin kaivoksen avaamisesta tietoisena Yaran toisesta kilpailevasta hankkeesta Kanadassa. Liikenneministeri Paula Risikon mukaan hallitus on tiennyt toisesta hankkeesta, muttei siitä saako se julkista tukea Kanadasta.

Sokli voi jäädä toiseksi Yaran toiselle kaivokselle Kanadassa

Soklin kaivos voi kaatua kanadalaiseen kilpailijaan. Norjalainen kaivosyhtiö Yara valitsee, investoiko se miljardi euroa Soklin kaivoshankkeeseen Suomessa vai vastaavaan kilpailevaan fosfaattikaivokseen Kanadassa. Yaran viestintäjohtaja Bernhard Stormyr yhtiön pääkonttorista Oslosta kertoo Yle Lapin uutisille olevan epätodennäköistä, että Yara investoisi samaan aikaan kahteen suureen lannoitekaivokseen.

Lapin SD-piiri: Itä-Lapin uudet mahdollisuudet hyvän elinkeinopolitiikan ansiota

Lapin SD-piirihallitus on iloinen Itä-Lapin uusista mahdollisuuksista. Hallituksen päätös Soklin kaivoksen tukemisesta ja logistiikkakeskuksen rakentamisesta Kemijärvelle on työllisyysvaikutuksiltaan tervetullut päätös. Myös mahdollinen biojalostamon rakentaminen Kemijärvelle tukee tätä hanketta piirin mielestä.

Salla moittii valtiota Sokli-ratkaisusta

Sallan kunta arvostelee valtiota Soklin kaivoksen liikenneratkaisusta. Sallan kunnan mukaan valtion ratkaisu on lyhytnäköinen. Valtio on päättänyt osallistua Soklin kaivoksen teiden rakentamiseen ja haudata pitkään suunnitteilla olleen kaivosrautatien.

Kemin-Sompion paliskunta: Soklin ympäristövaikutukset arvioitava uudelleen

Savukoskella poromiehet eivät pidä tien päällä liikkuvaa malmia sen parempana vaihtoehtona kuin rataakaan. Kemin-Sompion paliskunnan poroisännän Mika Kavakan mukaan muuttuneet kuljetussuunnitelmat vaatisivat uutta YVA-menettelyä Soklin kaivokselle.

Soklin malminkuljetusreitti: Uuttakin tietä rakennetaan

Soklin malmireitti Kemijärvelle kulkisi pääosin jo olemassa olevia teitä pitkin. Uusiakin teitä kaavaillaan, yksi niistä on ohitustie Savukosken taajaman ohi. Lisäksi malmireitin ohjaamista Pelkosenniemeltä Kemijärvelle itäpuolentien kautta mietitään. Tuolloin tie pitäisi kuitenkin rakentaa uudestaan, sanoo suunnittelupäällikkö Jorma Leskinen Lapin Ely-keskuksesta.

SLL:n Lapin piiri kritisoi valtion Sokli-tukea

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin mielestä Soklin tierahat ovat verovarojen tuhlausta.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle