Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Reposaaren kalasatamaa kehitetään Porissa lisäämällä silakan jalostusta

Kalasataman kehittämisellä yritetään lisätä silakan päätymistä ruokapöytään.

Ovatko suojelu, hallinto ja kansalaisen ääni ristiriidassa? Tutkijan mukaan Saaristomeren kalastajat tuntevat hävinneensä kilpailun suojeltujen hylkeiden ja merimetsojen kanssa

Kulttuuriantropologi Kirsi Sonck-Raution mukaan paikallisen ympäristötiedon sisällyttäminen tutkimukseen ja päätöksentekoon voisi olla yksi tapa rakentaa kestävämpää kehitystä.

Oulun Kiviniemessä rannikkokalastajat eivät ole päässeet saaliin perään huonojen säiden vuoksi

Talvikalastusta ovat häirinneet jäätilanteen vaihtelevuus ja meriveden voimakkaat virtaukset.

Perämeren lohenkalastajat kritisoivat pyyntirajoituksia

Viime vuosina lisääntyneet ammattikalastajien rajoitteet karsivat paikallista Perämeren lohta juhannuspöydistä.

Hylkeiden ja merimetsojen suihin katoaa tonneittain kalaa – tutkijat yllättyivät vaikutuksista rannikkokalastukseen

Hylkeiden määrä Itämerellä on 1930-luvun tasolla ja merimetsoja satojatuhansia. Uusi tutkimus kokosi yhteen niiden vaikutukset kalakantoihin.

Norjan kalastajat lämpenevällä Jäämerellä

Norjan rannikkokalastajat taistelevat elinkeinostaan suurimittaisen kala- ja öljyteollisuuden paineessa. Tulevaisuus on tasapainoilua ilmastonmuutoksen, uusiutumattomien öljyvarojen ja uusiutuvien kalavarojen välillä.

Tutkimus: Pienet kalastusalukset rannalla pitivät yllä rannikkokaupungin turismia – niinpä kauppa ja koulu säilyivät

Mereltä satamaan saapuvat kalastusalukset luovat kuvan vireästä yhteisöstä, joka elää vuorovaikutuksessa luonnon kanssa. Näin Englannissa, mutta Suomessa tämä on jo miltei kadotettu.

Tornionjokivartiset tyrmäävät täysin lohen rannikkokalastuksen aikaistamisen

Tornionjokivarresta ei heru ymmärrystä ministeriön kaavailulle aikaistaa lohen rannikkopyyntiä. Tornio-Muoniojokiseuran lisäksi myös Tornionjoen kalastusalueen ihmiset tuomitsevat suunnitelman.

Ministeriö aikaistamassa lohen rannikkokalastusta kuukausilla – Tornio-Muoniojokiseura ärähti

Asetusesityksen mukaan kaupalliset kalastajat saisivat aloittaa tänä vuonna lohen rysäpyynnin Pohjanlahden rannikolla jo huhtikuun alussa.

Itämeren pyydyksiin hukkuu vuosittain parituhatta harmaahyljettä

Arvioiden mukaan pyydyksiin kuolee vuodessa viitisen prosenttia Itämeren harmaahyljekannasta. Hylkeitä kuolee etenkin rysiin.

Tutkija: Paluu jutaamiseen säästäisi jäkäliköt

Myös ilmasto viilenisi tundra-alueen laajentuessa. Tundran maaperässä on runsaasti hiiltä, paljon enemmän kuin metsässä.

Suomen kalastajille kaikkien aikojen saalis

Ammattikalastajat nostivat mereltä enemmän kalaa kuin milloinkaan tilastoituna ajanjaksona. Suomen ammattikalastajien kokonaissaalis oli noin 138 miljoonaa kiloa kalaa.

Meri täynnä lohta – ei käy kaupaksi

Perämeren ruotsalaiskalastajat harmittelevat lohen huonoa menekkiä. Lohta olisi ammattikalastajien mukaan meressä enemmän kuin vuosiin. Kaikkia pyydyksiä ei kannata kalastajien mukaan kuitenkaan laittaa veteen, kun lohi ei myy. Ruotsalaiskuluttajat vierastavat Itämeren lohta sen ympäristömyrkkypitoisuuksien vuoksi.

Kalastajille hyvän käytännön ohjeet

Ammattikalastajat ovat saaneet laatuohjeet. Hyvä käytännön ohjeet koskee sekä rannikkokalastusta että sisävesikalastusta.

Norjan vuonokalastajat mukana lohen tutkimuspyynnissä

Kymmenet Barentsin alueen rannikkokalastajat pyytävät lohia vuonoissa erikoisluvalla lohikantojen turvaamiseksi. Lohia pyydetään Suomen, Norjan ja Venäjän yhteisen EU-rahoitteisen Kolarctic Salmon -hankkeen tutkimustarkoituksiin. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on kehittää yhteinen kalastuksen säätelysuunnitelma Pohjois-Atlantin lohikannolle.

Lohikalastuskielto olisi tuhoisa

Selkämeren ammattikalastajat ovat tyrmistyneitä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan suunnitelmiin kieltää lohen kalastus kokonaisuudessaan Itämeren alueella. Selkämeren alueella ammattimaisten lohenkalastajien määrä on supistunut kaiken aikaa. Nyt heitä on enää kymmenkunta. Lohikiellon toteutuminen olisi heidän loppunsa. Kielto vaikuttaisi myös kalatorien tulevaisuuteen.

Hylkeiden ja ihmisten vuorovaikutusta tutkitaan

Itämeren hylkeiden kannat palautumassa. Samalla hylkeiden aiheuttamat vahingot kalastukselle ovat lisääntyneet.

Kotkan Maretariumilla uudistumistarve

Kotkan Maretariumissa on jo vuosia puhuttu hyljehoitolasta. Asiakaspohjan säilyttäminen ja kasvattaminen vaatisivatkin uudistuksia, mutta heikon taloustilanteen vuoksi resursseja on vaikea löytää.

Tutkijat: Lohen kalastusta mahdollista ajoittaa veden lämpötilan mukaan

Tutkijaryhmä esittää lohen rannikkokalastuksen rajoittamiseen tarkempaa mallia. Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen johdolla hahmotellussa mallissa lohen kalastuksen ajankohtaa voidaan ennakoida Itämeren lämpötilan mukaan. Tutkijoiden mukaan lohen liikkumisessa pohjoisen kutujokiin on isojakin muutoksia vuosittain ja tätä ei nykyisessä kalastuspolitiikassa oteta riittävästi huomioon.

Lohen vaellus myöhässä

Merenkurkun kalastajat odottavat tänä kesänä pidempää lohestuskautta. Lohenpyynnin rajoitusten takia lohta on saatu Merenkurkussa yleensä vain lyhyen aikaa, mutta tänä kesänä lohen vaellus on ollut pari viikkoa myöhässä tavanomaisesta. Toisaalta kalastajat harmittelevat, etteivät ehtineet saada lohta juhannussesongiksi.

Kalastajat oppivat hyljetietoutta

Varsinaissuomalaiset kalastajat istahtavat koulun penkille perjantaina Turussa. Hyljetietokoulutuksessa yli 80 kalastajaa perehtyy hylkeiden elämään ja niistä aiheutuviin ongelmiin.

Luonnonsuojelu on rannikkokalastuksen vitsaus

Rannikkokalastus on Varsinais-Suomessa katoava ammatti. Syynä tähän on halvan tuontikalan ja ruoppauksen lisäksi luonnonsuojelu. Kalastajien mielestä erityisen turmiollista rannikkokalastukselle on hylkeiden leviäminen rannikkovesillä.

Anttila:Suojelulta säästyvät Itämeren luonnonlohet ammattikalastajille

Maa ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan (kesk) mielestä Itämeren uhanalaisen luonnonlohen suojelua pitää kiristää. Suojelukeinot selvitetään kevääseen mennessä. Kiristyvän suojelun ja pienenevien saalismäärien vuoksi vuoksi Anttila haluaa tehdä ammattikalastuksesta luvanvaraista.

Ammattikalastajat haluavat aloittaa aikaisemmin

Pohjoisimman Perämeren ammattikalastajat vaativat lohenpyynnin aikaistamista. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Pekka Kalla sanoo, että lohenkalastuksen aikaistaminen yhdellä kesäkuun viikolla parantaisi rannikkokalastajien toimintaedellytyksiä, sillä lohisaalista verottavat monet eri tekijät.

Itämerennorpan pyynti alkaa 20 vuoden tauon jälkeen

Itämerennorpan pyyntiin voi saada luvan yli 20 vuoden tauon jälkeen. Maa- ja metsätalousministeriö myönsi metsästykseen yhteensä 30 lupaa Perämeren alueelle.

Särkikaloista halutaan ruokaa ja bioenergiaa

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on etsiä kaupallisesti toimivia tapoja hyödyntää särkikaloja. Saaristomerellä ja Suomenlahdella pyydettävät särkikalat aiotaan käyttää esimerkiksi bioenergian valmistukseen sekä kalamassaksi, josta voidaan valmistaa kalapihvejä.

Selkämeren ammattikalastajat syyttävät Anttilaa saamattomuudesta

Selkämeren ammattikalastajat ovat suivaantuneita maa- ja metsatalousministeri Sirkka-Liisa Anttilan toimintaan. Ammattikalastajat sanovat, että Anttila on vakava uhka Selkämeren rannikkokalastukselle.

Merestä nousi aiempaa muhkeampi silakkasaalis

Ammattikalastajat pyydystivät viime vuonna merialueelta kalaa noin viisi miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän, ilmenee Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ennakkoarviosta. Erityisesti runsaasti pyydyksiin kävi silakkaa.

Hylkeet verottavat kalastajien ansioita

Hylkeet heikentävät edelleen rannikkokalastajien ansiomahdollisuuksia. Hylkeiden vähentämistä säätelevää lainsäädäntöä ei ole olemassa. Lisäksi puuttuu käsitys siitä, kuinka suuri hyljekannan pitäisi olla, ja ketkä hylkeitä voisivat metsästää.

Merimetso kansallinen kysymys

Merimetsojen kalastukselle aiheuttamat ongelmat tulisi käsitella kansallisella tasolla eikä EU:n tasolla, toteaa EU:n kalastusasioista vastaava komissaari.

Silakan kalastajat vähenemässä

Silakan kalastajien määrä on vähenemässä, sillä nuoret eivät ole kiinnostuneita kalastajan ammatista. Porin Etelärannassa alkavat tänään koko viikonlopun kestävät perinteiset silakkamarkkinat. Markkinoiden teemana on "Silakka - särvinten aatelia!".

Lohitutkija: Tenon kulkutusta rajoitettava

Lohitutkija vaatii tuntuvia säätelytoimia Tenojoen kalakannan turvaamiseksi. Lohitutkija Eero Niemelä vaatii muun muassa isoja naaraskaloja verottavan kulkutuksen huomattavaa vähentämistä.

Itämeren kalasaalis pieneni

Itämeren kalasaalis oli viime vuonna yksi historian parhaista, vaikka vähenikin hieman edellisvuodesta. Hylkeet edelleen riesana rannikon tuntumassa.

Kalastajayhteisö sai uudet työtilat

Rannikkokalastajien huoltorakennus otetaan tiistaina käyttöön Uudenkaupungin Pyhämaalla. Ammattikalastajien ylläpitämästä rakennuksesta löytyvät hygieniavaatimukset täyttävät kalan käsittely ja -varastointitilat.

Ammattikalastajat pettyneet ministeri Anttilaan

Suomen ammattikalastajaliitto perää maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalta vastauksia lupauksiin. Avoimessa kirjeessään ministerille liitto vaatii helpotuksia Pohjanlahden lohenkalastukseen, jonka rajoitukset ovat tiukentuneet vuosi vuodelta.

Hyljekanta kaipaa harvennusta Suomenlahdella

Hylkeenpyyntilupia tarvitaan ammattikalastajien mukaan paljon nykyistä enemmän. Maa- ja metsätalousministeriössä pyyntilupien lisäämiseen suhtaudutaan myönteisesti.

Ammattikalastajien saaliit pienenivät

Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaalis oli ennakkoarvion mukaan noin 112 miljoonaa kiloa vuonna 2008. Saaliin määrä oli kuusi miljoonaa kiloa pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta se oli silti yksi kaikkien aikojen suurimmista.

Tornionjoesta ui miljoona lohenpoikasta

Tornionjoesta lähti keväällä merivaellukselle noin 1,2 miljoonaa lohenpoikasta, kerrotaan Riistan- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta. Arvio ylittää ensimmäisen kerran miljoonan poikasen rajan. Poikaset olivat vuoden 2004 kudusta syntyneitä.

Ammattikalastajien hyljesietopalkkiot ovat maksussa

Ammattikalastuksen hyljesietopalkkiot ovat maksussa. Maa- ja metsätalousministeriö sekä työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat käsitelleet kaikki ammattikalastajien hyljesietopalkkiota koskevat hakemukset.

Merialueiden ammattikalastajien saaliit kasvoivat

Merialueen ammattikalastuksen kokonaissaalis oli viime vuonna kasvussa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ennakkoarvion mukaan kokonaissaalis oli 118 miljoonaa kiloa. Saalis kasvoi 15 miljoonaa kiloa eli noin 15 prosenttia edellisvuodesta.

Lohiadressilla vaaditaan lohikantojen turvaamista

Pohjoisen Suomen vapaa-ajankalastajien etujärjestöt ovat avanneet Internetiin adressin, jossa vaaditaan lohikannan luonnonmukaisen uudistumisen turvaamista. Adressissa vaaditaan lohenpyynnin aikarajoitusten palauttamista.

Talvikalastus sujunut ennätyshuonosti

Talvikalastus on sujunut Suomen rannikolla ennätyshuonosti. Jään puute haittaa jo kalastajien elinkeinoa. Osa kalastajista ei ole pystynyt viemään verkkojaan pyyntiin lainkaan. Myös pilkkimiehet ovat olleet tuskissaan heikkojen jäiden takia.

EU tarjoamassa kalastuslaivoja tsunamialueelle

EU suunnittelee antavansa romutettavaksi aiottuja kalastusaluksia Aasian hyökyaaltokatastrofissa kärsineille maille.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle