Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Haminaan piti tulla 200 metriä pitkä uimaranta – nyt se on lyhentynyt 100-metriseksi, eikä sitä saa välttämättä edes rakentaa

Vetelä merenpohja ja pohjaan kerrostuneet myrkyt uhkaavat uimarannan toteutumista Haminan Tervasaaressa.

Näränperän tulvapengertä korotettiin tänä keväänä 40 senttiä – suunnitelmissa toinen samanlainen korotus

Tornio on parhaillaan laatimassa ympäristövaikutusten kuvausta tulvavallin korottamiseen vaadittavaa lupaa varten. 

Kemin biotuotetehtaan ympäristölupahakemuksesta yleisötilaisuus – koronan vuoksi tapahtuma järjestetään etänä

Tilaisuus näkyy suorana lähetyksenä Metsä Fibren omilla verkkosivuilla ja Youtubessa. 

Hailuodon kiinteän yhteyden valmistelu keskeytetään vesiluvasta tehdyn valituksen vuoksi

Väyläviraston mukaan valitus viivästyttää hankinnan aloittamista vähintään vuodella.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valittaa Hailuodon kiinteän yhteyden vesiluvasta

Pengertiehanke ei ole taloudellisesti eikä ekologisesti kestävä, katsoo luonnonsuojeluliitto.

Pitkäjärven golfkenttää esitellään yleisölle – Kokemäen ympäristölautakunta puoltaa hanketta

Pitkäjärvi Golf Oy on hakenut vesilain mukaista lupaa aluehallintovirastolta kentän rakentamiseen.

Hailuodon pengertien ja sillan rakentamiselle myönnettiin lupa

Vesilain mukainen lupa mahdollistaa pengertien ja kahden sillan rakentamisen Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun.

Kemin ympäristöpäällikkö kaipaa tarkennuksia Ajoksen satamaväylän syventämisen lupahakemukseen

Risto Pöykiön mukaan myös Perämeren kansallispuisto ja Kemin edustan virkistyskalastusalue olisi huomioitava tarkkailussa.

Hailuodon silta- ja pengertie on tulossa paljon luultua kalliimmaksi – lisärahaa tarvitaan 30 miljoonaa euroa

Valtio on aiemmin varautunut 117 miljoonan euron kokonaiskustannuksiin, mutta nyt haetaan tuntuvaa lisärahoitusta.

Hailuodon siltaurakkaa esitellään jo mahdollisille rakentajille – rakentaminen voisi alkaa 2021

Hailuodon kiinteä tieyhteys odottaa viimeistä lupaa. Sanomalehti Kalevan mukaan vesiluvan pitäisi tulla tänä vuonna.

Pohjapatoa toivotaan Urjalassa säätämään järvien vedenkorkeutta

Nuutajärven, Rutajärven ja Kortejärven rantojen asukkaat ovat kyselyn mukaan selkeästi uuden padon kannalla.

Pori lähtee mukaan Uksjoen kunnostukseen – tavoitteena suotuisat olosuhteet vaelluskalojen lisääntymiselle

Porin kaupunki on empinyt kunnostukseen osallistumista taloudellisten vastuiden pelossa.

Tampereen ympäristösuojeluyhdistys valitti Näsijärven täyttöön myönnetystä poikkeusluvasta

Yhdistyksen mielestä poikkeuslupia ei voida myöntää ennen kuin alueella on asianmukainen yleis- ja asemakaava.

Hallinto-oikeus pysyy tiukkana – Virtaankoskelle on rakennettava kalatie, tai voimalaitos ei voi toimia

Virtaankosken Voima sai luvan pyörittää voimalaitosta Sysmässä, mutta yhtiö ei haluaisi rakentaa kalatietä.

Kokkola pitää Keliberin ympäristöluvan ehtoja riittävinä

Ympäristölupa sallii Syväjärven ja Heinäjärven tyhjentämisen kaivoksen toiminnan ajaksi. 

Kaivosyhtiö Keliberille ympäristölupa ja vesilupa kahden järven kuivattamiseen

Lupaehtoihin tuli joitain tiukennuksia, mutta yhtiö on kokonaisuuteen tyytyväinen.

Hailuodon pengertiestä ja sillasta tehty valitus meni nurin korkeimmassa hallinto-oikeudessa

KHO:n tänään antama päätös ei vielä tarkoita, että kiinteää yhteyttä aletaan rakentaa. Hallinto-oikeudessa on paraikaa valitus maantielain yleissuunnitelmasta.

Venäjän uusi kaasuputki Saksaan saanut luvat Suomesta – putken rakentamisaikataulu epäselvä

Saksan liittokansleri Merkel ja komissio eivät näe tarvetta Ukrainan ohittavalle putkelle ainakaan nykytilanteessa.

Suomi antoi luvan Nord Stream 2 -kaasuputken rakentamiselle

Vesilain mukaista lupapäätöstä odotetaan lähiviikkoina Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Pohjapadon luvattomasta purkamisesta tutkinta Alavudella

Alavudella yritetään selvittää, kuka purki luvatta viime joulukuussa Kaidesjärven pohjapadon.

Yyterin rikkoutunut testilaituri hinataan pois merestä – porilaiset auttoivat rannan siivoamisessa

Kaksiosaisen testilaiturin rikkoutunut puolikas hinataan pois rannan tuntumasta Porin Yyterissä mahdollisimman pikaisesti. Ehjä osa jää tutkijoiden avuksi näillä näkymin vielä muutaman viikon ajaksi.

Testilaituri hinattiin tänään Yyteriin: "Riskien kanssa ollaan tekemisissä, mutta ne yritetään selvittää"

Porin Yyterin edustalla oleva laituri uhmaa tyrskyjä, mutta yrittää olla vaikuttamatta niihin liikaa. Lupaa pysyvälle laiturille ei tule, jos virtaukset muuttuvat ja dyynit kärsivät.

Yyteriin tulee laituri jo tänä kesänä – väliaikainen ratkaisu toimii testinä

Syksyyn asti paikoillaan olevan ponttonilaiturin avulla tutkitaan, miten pysyvä laituri soveltuisi rannalle.

Toive yhtenäisestä ulkoilureitistä elää Iisalmessa: Paloisvirran uuden alikulun toteuttamismahdollisuus selvitetään

Urakan mahdollinen toteuttamisaikataulu on vielä hämärän peitossa. Uuden alikulun toteuttamiskelpoisuus selvitetään yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa, koska sen rakentaminen voi vaikuttaa Paloisvirran virtaamaolosuhteisiin.

Yksityinen siltahanke Suomen ja Norjan välillä sai vesiluvan – valitus jo oikeudessa

Sveitsiläinen pankkiiri on saanut vesiluvan sillan rakentamiseksi Suomen ja Norjan välille Inarissa lähellä Angelin kylää.

Vedestä tuli yrityksille riski – miljardien eurojen kysymys on suurelta osin ratkaisematta

Huoli vedestä on kasvanut yrityksissäkin eksponentiaalisesti, WWF:n vesiohjelman johtaja Stuart Orr sanoo.

Kuopion Vesi haluaa lisätietoja Finnpulpin vesistövaikutuksista: "Kukaan ei tiedä, mitä yhdisteitä sieltä tulee"

"Vesihuolto on huoltovarmuuskriittinen toiminta, joka pitää turvata kaikissa olosuhteissa", sanoo Kuopion Veden toimitusjohtaja Kirsi Laamanen.

Taloyhtiön pitkä piina päättyi: Kiistelty maalämpöjärjestelmä saa jäädä, mutta tiukin ehdoin

Vihtiläisen kerrostaloyhtiön vuosia jatkunut epätietoisuus maalämpöjärjestelmän kohtalosta on päättynyt. Kunnan virheellisesti myöntämän toimenpideluvan turvin rakennettu lämmitysjärjestelmä on ja pysyy käytössä, mutta tiukin ehdoin.

Kyläyhdistykseltä muistutus Finnpulpista - Ympäristölupaa ei tule myöntää

Sorsasalon ja Virtasalmen seutua edustava Pro Sorsasalo-Virtasalmi ry ei myöntäisi lupaa Finnpulpin sellutehtaalle. Yhdistyksen mukaan Finnpulpin selvitykset ovat puutteellisia.

Kuopion Vesi vaatii: Finnpulpille asetettava tiukat päästörajat

Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta antaa elokuussa muistutuksen biotuotehtaan ympäristö- ja vesilupahakemukseen. Vesilaitos pelkää yhä, että tehtaalla on merkittäviä vaikutuksia kaupungin juomaveden hankintaan.

Satojen miljoonien jätti-investointia valmistellaan Kemijärvellä – tuotanto halutaan käyntiin vuonna 2020

Biojalostomon taustayhtiö pyrkii saamaan tehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vireille elokuussa. Tehtaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2018, ja tuotanto halutaan käynnistää vuoden 2020 alkupuolella. Biojalostamon investoija on yhä arvoitus.

Kouvola vastustaa Kotkan vedenottoa Selänpäästä

Kouvola vaatii, että Kouvolan Veden täytyy saada tehdä omat vedenottosuunnitelmansa, ennen kuin vesilupa myönnetään Kymenlaakson Veden kolmelle vedenottamolle. Kouvolan ympäristöpalvelujen mielestä vain Näkkimistön vedenottamo olisi ongelmaton.

Maalämmön lupasotkusta tuli vuosien piina kerrostaloyhtiölle

Nummelassa sijaitseva kerrostaloyhtiö hakee yhä ratkaisua erikoiseen lämmityskiistaan. Taloyhtiö rakensi maalämpöjärjestelmän Vihdin kunnan myöntämän toimenpideluvan turvin neljä vuotta sitten. Nyt myös korkein hallinto-oikeus on linjannut, että kohteessa ei ole ollut edellytyksiä vesitalousluvan myöntämiselle.

Raskas liikenne Kuopion sisääntuloväylällä loppuu pian – uusi rekkatie rakenteille vuoden kuluttua

Pian kymmenen vuotta vireillä ollut hanke päätettiin käynnistää talouden elvyttämisen nimissä. Uusi Kumpusaarentie tarjoaa sujuvamman yhteyden myös kevyelle liikenteelle esimerkiksi Saaristokaupungista Savilahteen.

Conservation association: Water Act should be reassessed

The Finnish Association for Nature Conservation says it hopes for an amendment that would apply obligations of fish-breeding and fishway construction to all water permits and plants. If measures are not enacted fish species and fisheries as well as jobs may be on the line, FANC says.

Vesilakia halutaan rukata kalakantojen, työllisyyden, tasa-arvon ja kalastuksen vuoksi

Suomen luonnonsuojeluliitto toivoo lakimuutosta, jonka myötä kaikille vesiluville ja voimaloille voitaisiin säätää esimerkiksi kalan istutus- tai kalateiden rakentamisvelvoitteita.

Kaasuyhtiö Woikosken uuden voimalaitosyksikön rakentaminen saa luvan – kaloille avautumassa kulkutie ensi kertaa sataan vuoteen

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan kaasuyhtiö Woikosken hankkeelle Mäntyharjun ja Kouvolan rajalla.

HS: Viisi entistä ministeriä tuomitsee uuden Vuotoksen

Viisi entistä ministeriä jätti perjantaina tuomitsevan mielipiteen maakuntakaavasta, jossa valmistellaan Kemihaaran tulvansuojeluallasta. Heidän mielestään kyse on jo kuopatun Vuotoksen altaan uudelleen henkiin herättämisestä. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat.

Räyskälän koepumppaukset: Vedenoton toteutuessa on varauduttava vedenpintojen laskuun

Forssan vesihuoltoliikelaitos teki tänä vuonna Lopen Räyskälässä koepumppauksia vedenottoa silmällä pitäen. Vettä alueelta on mahdollista pumpata, mutta silloin on varauduttava myös sen seurauksiin.

Luontoyhdistys ei enää vastusta Kyynäspäänniemen siltaa

Kajaanin kaupunginvaltuusto varasi ensi vuoden talousarvioon 500 000 euroa Kyynäspäänniemen kävelysillan rakentamista varten. Silta yritettiin saada jo tänä vuonna, mutta sen rakentaminen pysähtyi Kajaanin Seudun Luonnon tekemään valitukseen.

Pro Hanhikivi: Eduskunnan Fennovoima-päätös lyhytnäköinen – video

Pyhäjokinen Pro Hanhikivi ry on pettynyt siihen, etteivät kansanedustajat tehneet energiapoliittisesti pitkäjänteistä, järkevää ratkaisua. Pro Hanhikiven mielestä eduskunnan päätös sitoo Suomen energiapolitiikan vuosikymmeniksi ulkomaisesta polttoaineesta ja teknologiasta riippuvaiseen ratkaisuun.

Veden alle jäävä silta korjataan?

Saunavirran silta halutaan kunnostaa Joensuun Enossa. Silta on rakennettu 1950-luvulla lupamääräysten vastaisesti. Läheisen voimalaitoksen poikkeusjuoksutusten aikana vesi nousee sillan ja tiepenkereen yli.

Savonlinnan syväväylän siirrolle esitetään kahta miljoonaa euroa

Jos esitys menee läpi budjettiriihessä, Kyrönsalmen voimakasvirtainen sekä onnettomuusaltis syväväylä siirretään turvallisimmille vesille Laitaatsalmeen.

Röyttän merituulipuisto voi viivästyä vuosia

Tornion Röyttään on suunnitteilla 14 merituulivoimalaa, joiden rakentamisen esteenä on useita valituksia ja vaiheita. Rajakiiri Oy katsoo rauhassa valitustien loppuun.

Röyttän merituulivoimalat saivat Tornion valtuuston hyväksynnän

Tornion kaupunginvaltuusto hyväksyi merituulivoimaloiden rakentamisen mahdollistavan kaavamuutoksen äänin 24-19. Asia puhutti valtuutettuja ja seitsemän jätti päätöksestä eriävän mielipiteensä.

Kun viranomaisten lupa maksaa enemmän kuin työ – arvokalan vapaa kulku vaarantuu

Aluehallintovirasto AVI vaikeuttaa kalateiden kunnostamista. AVI perii pahimmillaan vesistöjen kunnostustyöluvista jopa 7000-13000 euroa. Aiemmin kunnostuslupia hakivat viranomaiset, mutta nykyään kunnostusten maksumiehinä ovat kalastusalueet.

Kyynäspäänniemen sillan rakentaminen vaatii uusintakäsittelyn

Sillan rakentaminen kevyelle liikenteelle Kajaaninjoen yli on kiinni kaupunginvaltuutetuista. Mikäli Vaasan hallinto-oikeus näyttää vihreätä valoa sillalle tänä vuonna, valtuutetut saavat käsiinsä esityksen rakentamisrahoista ensi vuoden talousarvioon.

UPM:lle moitteita Tuuloksen hakkuista

Kiista UPM:n hakkuiden jälkeen tehtyjen ojitusten vaikutuksista Tuuloksen Pannujärvellä jatkuu.

Hiitolanjoen Voima hakee vesilupaa kalateiden rakentamiseen

Hiitolanjoen Voima hakee lupaa kalateiden rakentamiseen Rautjärven Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitosten ohi. Voimalaitokset joutuvat rakentamaan kalatiet korkeimman hallinto-oikeuden määräyksestä.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle