Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Taimenten nousu Vehkajoella halutaan turvata uudella kalatiellä – ympäristöluvasta tehty valitus viivästyttää rakentamista

Myllykoskeen rakennettavalla kalatiellä halutaan mahdollistaa taimenten pääsy Haminan Vehkajoen keski- ja yläosan koskiin.

Taimenen luonnollisesta lisääntymisestä hyviä uutisia

Haminassa Summanjoella on pitkästä aikaa havaittu taimenen luonnollista lisääntymistä. Myös Vehkajoella tavattiin poikasia. Paraikaa on menossa taimenen kutuaika, joten joille kahlaamaan tai kalastamaan ei ole asiaa.

Jokivarsien asukkaat portinvartijoina taimenen paluulle

Kaakkois-Suomen vanhojen taimenjokien ennallistaminen etenee hiljalleen. Vaelluskalojen vanhoista kutujoista noin puolet on saatu ennallistettua. Ennallistamisesta on hyviä kokemuksia, esimerkiksi Virojokeen taimen on palannut. Jokivarsien asukkaat ovat avainasemassa taimenten palauttamisessa.

Pienten turvealueiden luvitus kiristyy

Valtio on kiristämässä turvetuotannon lupamenettelyä. Ensi kesänä on tulossa voimaan laki, jonka mukaan kaikki alle 10 hehtaarin turpeennostoalueet vaativat ympäristöluvan. Osa turveyrittäjistä on yrittänyt välttää lupien hakemisen lohkomalla turvealueita pienempiin osiin.

Vaelluskaloille avautui uusi reitti Haminassa

Haminan Vehkajoessa sijaitsevan Töytärinkosken säännöstelypato on muutettu kiinteäksi pohjapadoksi. Toimilla pyritään palauttamaan vaelluskalat Vehkajokeen.

Paikallisten aktiivisuus nostaa jopa järven pintaa

Haminan kaupungin pohjoispuolella sijaitsevan Vehkjärven pintaa ryhdytään nostamaan pohjapadon avulla. Järven pintaa laskettiin 1900-luvun alussa maa- ja metsätalouden tarpeiden vuoksi, mutta nyt alueen asukkaat halusivat järven ennalleen. Ilman paikallisten aktiivisuutta hanke olisi jäänyt toteuttamatta.

Kevättulvat eivät jätä rauhaan Kymenlaaksoakaan

Esimerkiksi Virojoen virtaama on nyt 20 prosenttia suurempi kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Virojoessa vettä virtaa 32 kuutiota sekunnissa tällä hetkellä.

Sähkötainnutus ja radiolähetin apuna kalojen tutkimisessa

Kalojen liikkumisen ja lisääntymisen tutkimisessa hyödynnetään monenlaista tekniikkaa Kymenlaaksossa. Kymijoella lohiin on asennettu radiolähettimiä ja Vehkajoella taimenkantojen kehitystä seurataan sähkökalastuksen avulla.

Haminan Vehkajoen kutupaikat avautuvat taimenille

Vehkajoen Töytärinkosken nykyinen tarpeettomaksi käynyt kiinteä säännöstelypato on tarkoitus korvata kalan nousun mahdollistavalla pohjapadolla vuoden 2013 aikana.

Joki tarvitsee paikallista hoitajaa

Talkootyön merkitys kasvaa vesistöjen kunnostuksissa. Viranomaisen rooli on nykyään olla asiantuntijana ja jossain määrin myös rahoittajana.

Luonnonsuojelupiiri palkitsi Vehkajoen kunnostajat

Joen osakaskunnat ja Hamina ovat kohentaneet kalojen elämää. Vesistö on säilynyt lähes luonnontilaisena.

Vapo jäi turvetavoitteestaan Kaakkois-Suomessa

Vapo tarvitsisi kipeästi uusia turvesoita, mutta turpeennoston ympäristövaikutukset herättävät keskustelua Kymenlaaksossa.

Töytärinpatoa luonnonmukaistetaan

Haminan kaupunki suunnittelee Vehkajoen Töytärinpadon parantamista. Vesilaitoksen säännöstelypato aiotaan korvata luonnonkoskimaisella pohjapadolla.

Pyhältöläiset vastustavat turvetuotantoa

Pyhältöläiset vastustavat läheisen Kärpänsuon ottamista turvetuotantoon. Kalastusosakaskunnan mukaan turpeen nostosta aiheutuu ympäristöhaittoja Vehkajoen vesistöön.

Haminaan kosteikkosuunnitelma

Maatalousalueille mahdollistetaan vapaaehtoisesti sellaisten kosteikkojen muodostaminen, jota estävät mm. ravinteiden pääsyä vesistöihin