Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Tässäkö ratkaisu Helsinkiä piinaavaan lumiongelmaan – Katso videolta, kuinka lumilastit katoavat hetkessä sulatuslaitteen käsittelyssä

Laitteen odotetaan erottavan lumesta kustannustehokkaasti merkittävä määrä haitallisia aineita, kuten mikro- ja makromuoveja.

Meri-Porin biokonversiolaitoksen ympäristölupahakemus on jätetty

Kolmen vuoden päästä valmistuva laitos jalostaisi sahanpurusta ja puuhakkeesta polttoainetta.

Alavieskaan kaavailuun tuulipuiston melu- ja välkevaikutuksista jätetty huolestunut mielipide YVA-prosessin alkuvaiheessa

Mielipide tuli lähialueen asukkaalta. ELY-keskuksen mukaan tarkennuksia selvityksiin tarvitaan melu- ja maisemavaikutusten osalta.

Hämeen liitto: Tuulokseen suunniteltu kiertotalouspuisto ei sovi vaarallisille jätteille, eikä niiden loppusijoitukseen

Liitto muistuttaa, että maakuntakaavassa on tarkkaan määritelty alueen käyttötarkoitus.

Tornion Karhakkamaan tuulivoimahanke kirvoitti poikkeuksellisen paljon mielipiteitä

Tuulivoimayleiskaavasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista on jätetty kaikkiaan yli 200 mielipidettä tai lausuntoa. 

Paltamon sellutehtaan on tarkennettava, miten maamassojen läjittäminen vaikuttaa ympäristöön

Läjitysalueelle tulisi ylijäämämaita enintään 5 miljoonaa kuutiota.

Fingridin voimajohtohankkeeseen säätöä

Forssa-Huittinen voimajohdon ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut.

Sotkamon hopeakaivosta saatetaan syventää, koska malmia riittää – hopeamarkkinat käyvät nyt kuumana

Sotkamon nyt tunnetut hopeavarat riittävät viideksi vuodeksi, mutta johto uskoo, että syvemmällä riittää malmia vielä toiset viisi vuotta.

Tornion kiistellyn Karhakkamaan tuulivoiman yleiskaava on laitettu nähtäville – tuulipuistosta voi lausua kahden kuukauden ajan

Karhakkamaan tuulipuisto on hankala kysymys. Ympäristön vuoksi tuulivoimaa pitäisi lisätä, mutta siitä koituu myös haittoja.

Ely-keskus tyrmää kustavilaisen kalankasvattamon laajennussuunnitelmat

Erityistä huolta aiheuttaa ravinnekuormituksen lisäys.

Keliberin Kokkolan tehtaan suunnittelussa huomioitava etenkin sivuvirtojen ympäristövaikutukset

Kokkolan suurteollisuusalueelle suunniteltavan litiumkemiantehtaan ympäristövaikutusten arviointi valmistui.

Ilmajoen ja Seinäjoen välille suunnitellaan nelikaistaista tietä

Kantatie 67 Ilmajoen ja Seinäjoen välillä on yksi ruuhkaisimmista tieosuuksista Seinäjoen seudulla.

Murmanskissa herättiin Soklin kaivoshankkeeseen – aluehallinto odottaa tietoja siitä, miten kaivos vaikuttaisi vesiin Venäjällä

Venäjälle tarjottiin kansainvälistä ympäristövaikutusten arviointia 12 vuotta sitten, mutta vastausta ei saatu.

Porvoo puoltaa uuden laitoksen rakentamista Kilpilahteen – kaupunginhallitus antoi yksimielisen lausunnon

Porvoo kaupunginhallitus käsitteli laitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja antoi siitä yksimielisen lausuntonsa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Kalankasvattamon luvasta valitus: YVA-menettelyn puute kummastuttaa yhä

Ekofish saa valituksesta huolimatta aloittaa toimintansa, sillä lupa mahdollistaa sen.

Vaasa ja Kokkola soveltuvat litiumakkutehtaan sijoituspaikaksi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus arvioi lausunnossaan, että alueet ovat akkuteollisuuteen maankäytöllisesti sopivia.

Terrafame suunnittelee kaivosalueen laajentamista – aikoo kuivata järveä avolouhokseksi

Ympäristövaikutuksia arvioidaan Sonkajärvelle ulottuvaan Laakajärveen saakka.

ELY-keskus: Isompi tuulivoimapuisto haittaisi Halsualla maakotkia, metsäpeuroja ja Töppösen luolikon maisemia

Ely-keskus antoi viranomaislausunnon Halsuan tuulivoimapuiston ympäristönvaikutusten arvioinnista.

Ulvilan biokaasulaitos ei saa lupia ilman raskasta ympäristövaikutusten arviointia

Biokaasulaitosta ei voi rakentaa Ulvilaan yhtään helpommalla kuin sille aiemmin suunniteltuun paikkaan Porin Ulasooriin.

Toivakkaan on suunnitteilla kuuden tuulivoimalan tuulipuisto

Tuulipuisto on tulossa suunnitelmien mukaan Haukanmaan ja Isovehmaanmäen alueelle.

Sakatin kaivoshankkeen vetäjä vaihtuu

Uusi toimitusjohtaja tulee litium-kaivosta suunnittelevasta yhtiöstä.

Ulvilan biokaasuhankkeesta halutaan ympäristövaikutusten arviointi – asukkaat huolissaan hajuhaitoista

Ulvilan ympäristölautakunta puoltaa YVA-menettelyä. Yrittäjä aikoo järjestää infotilaisuuden.

Meri-Poriin kaavailtua suurta biolaitosta esitellään yleisölle

Noin 150 miljoonaa euroa maksava biotuotantolaitos olisi suurin teollinen investointi Porissa vuosikymmeniin.

Salolan tuulivoimahankkeen YVA-menettely sai kannatusta myös Jyväskylältä

Seitsemän tuulivoimalan tuulivoimapuisto on suunnitteilla Jyväskylän, Joutsan ja Luhangan kuntarajojen tuntumaan. Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 275 metriä.

Meri-Porin biolaitoksesta YVA-arviointi – alansa suurin laitos Suomessa tekisi sahanpurusta bioetanolia ja biokaasua

Noin 150 miljoonaa euroa maksava biokonversiolaitos olisi suurin teollinen investointi vuosikymmeniin Porissa.

Tuulivoimaa kaavaillaan Keski-Suomen hiljaisimmalle alueelle - kunnat vaativat ympäristöarviota

Jyväskylän eteläosaan, lähelle Luhangan ja Joutsan rajaa, kaavaillaan seitsemän myllyn suuruista tuulivoimapuistoa. Hanke on herättänyt ristiriitoja jo alkuvaiheessa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin mukaan Terrafamen uraanilupa ei ole laillinen – "ympäristö- ja terveysvaikutukset pitää tutkia alusta loppuun"

Kainuun piirin puheenjohtaja Antti Lankinen näkee, että Suomen luonnonsuojeluliitto on pakotettu valittamaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Orimattila vierittää kierrätyspuistoa Hollolan puolelle – sijoitusvaihtoehdot Lahden seudulla käyvät vähiin

Orimattila ei halua kierrätyspuistoa ainakaan Matomäen tai Marjasuon alueille.

Orimattilan ympäristövaliokunnalta huutia kierrätyspuistohankeen ympäristövaikutusten arvioinnille

Kierrätyspuiston jätevesien käsittely ja johtaminen paikallisiin vesistöihin arveluttaa Orimattilassa.

Ulvilan biokaasulaitos tulisi parin sadan metrin päähän asutuksesta

Ympäristölupahakemuksen mukaan biokaasulaitosta suunnitellaan Kettumetsän teollisuusalueelle.

Soinin suunnitelmat tuulivoimasta ovat kääntymässä myötätuuleen

Kunnassa on vireillä useita tuulivoimahankkeita, joissa pyritään pystyttämään yhteensä noin 70 tuulivoimalaa.

Jätteiden käsittelystä tuli Kajaanin Romulle iso ongelma – jätemassat kasaantuvat, poliisi tutkii asiaa

Kajaanilaisen metallinkierrätysyrityksen epäillään syyllistyneen vuosia jatkuneeseen ympäristön turmelemiseen.

Tornion terästehtaan uuden kuonasulaton suunnitelmia ja ympäristövaikutusten arviointia pääsee nyt syynäämään

Sulattohanketta ja YVA-ohjelmaa esitellään tänä iltana yleisötilaisuudessa Torniossa.

Kontiosuolle tulossa iso maankaatopaikka – YVA-menettely alkaa

Joensuun nykyiset maankaatopaikat ovat täyttymässä.

Maalahden tuulivoimapuistosta kymmeniä kommentteja ely-keskuskelle

Maalahteen suunnitellaan tuulivoimapuistoa, jossa voimaloiden kokonaiskorkeus on lähemmäs 300 metriä.

Outokumpu suunnittelee jätti-investointia Tornioon – uuden laitoksen hintaa ei kerrota, rakennusaika kaksi vuotta

Outokummusta kerrotaan, että investoinnin suuruutta ei vielä tässä vaiheessa kerrota julkisuuteen.

Kemin biotuotetehtaan YVA-prosessi etenee – ympäristölupa hakuun jo syksyn aikana

Metsä Fibre on toimittanut Kemin biotuotetehdasta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen Lapin ELY-keskukselle.

Miten Kemin biotuotetehdas vaikuttaa ympäristöön? – Selostus pian nähtäville

Metsä Fibren laatima selostus ympäristövaikutuksen arvioinnista asetetaan yleisön nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten. 

Metsä Group: Kemin biotuotetehdas tulee ennemmin tai myöhemmin

– Jossain vaiheessa tehdas nousee, jos ei nopeasti, sitten hitaasti, sanoo pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Tallinna-tunnelia luotsaava Peter Vesterbacka ei huolestunut selvityksestä: "Aivan varmasti löytyy vaikeampiakin paikkoja, johon on rakennettu tunnelia"

Peter Vesterbackan mukaan junien on tarkoitus liikkua raiteilla vuonna 2024. Sen toteuttamiseksi riittää miehen mukaan tehtävää.

Finnpulpin Kuopion havusellutehtaan kohtalo ratkeamassa – KHO myöntänee valitusluvan ainakin osalle hakijoista

KHO päättää ympäristöluvasta ja samalla koko tehtaan tulevaisuudesta loppuvuoden aikana.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle