Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Tuulivoimala Latamäen tuulivoimapuistossa Luhangassa.

Utajärven isoa tuulivoimahanketta räätälöidään pienempään suuntaan luontoarvojen takia

Pontemajärven alueelle on suunniteltu enimmillään noin 50 voimalaa. Tuoreimmassa suunnitelmassa myllyjä olisi 35. Kolmas vaihtoehto Utajärvellä on 45 voimalaa.

Tuulivoimaloita Porin sataman edustalla.

Vöyrin Kivine tuulivoimahanke etenee

Voimaloiden lukumäärä hankealueella on enintään 36. Hankealue sijaitsee noin 6 kilometriä Vöyrin keskustaajamasta kaakkoon

Vattenfallin merituulipuisto Tanskan edustalla.

Korsnäsin merituulivoimahankeen alue laajenee – lisäalueen koko 5 400 hehtaaria

Korsnäsin koko hankkeen pinta-ala 27 400 hehtaaria.

Tuulivoimaloita Porin sataman edustalla.

Kauhavalle suunnittelun tuulivoimapuiston YVA-selostuksessa huomioita alueen linnustoon, susiin ja metsäpeuroihin

Ely-keskus edellyttää hankkeen jatkosuunnittelussa huomioimaan selostusvaiheen aikana saatu palaute.

Tuulivoimala pilvitsä taivasta vasten.

Laihian kaakkoisosan tuulivoima- ja sähkönsiirtohankkeesta 32 lausuntoa

Lausunnoissa esiin nousivat mm. asutukseen, maisemaan, luontoympäristöön ja linnustoon kohdistuvat vaikutukset.

KArtta Ikkarin suunnitellusta kaivosalueesta Sodankylän kunnassa.

Sodankylän Ikkarin iso kultalöytö sai tunnustuksen malminetsintä- ja kaivoskonferenssissa Levillä

Vielä alkuvaiheessa olevan kaivoshankkeen kultalöytö tehtiin keväällä 2020. Tuotantoa on suunniteltu aloitettavan vuosikymmenen loppupuolella.

Lähikuva junaraiteista.

Tampereen ja Ylöjärven välistä rataa halutaan uudistaa – Pirkanmaan ely-keskus vaatii pohjavesivaikutusten arviointia

Lielahden ja Lakialan väliselle rataosalle suunnitellaan toista, lähes 17 kilometrin mittaista, raidetta. Kaksoisraidehankkeen suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsee pohjavesialueita.

Flexensin toimitusjohtaja Berndt Schalin Kokkolan vetyvoimalan tiedotustilaisuudessa 15.11. 2022.

Ely-keskus: Meriveden lämpeneminen on Flexensin vetytehtaan suurin ympäristökuormitus

Onnettomuusriskejä on kuvattu hankekuvauksessa Elyn mukaan melko suppeasti, vaikka riskit on nostettu esiin useassa lausunnossa.

Tuulivoimala pilvitsä taivasta vasten.

Yleisö pääsee kommentoimaan Satakunnan edustalle valmisteilla olevaa tuulivoiman jättihanketta

ELY-keskus on kuuluttanut ensimmäisen jäisiin olosuhteisiin suunnitellun tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnin.

Utsjoen Mantojärvi kuvattuna syksyllä 2023.

Utsjoen arvomaisemaa valjastetaan matkailuun – kiistelty yrittäjä sai hankkeelleen yllättävää apua kunnan sisäpiiriltä ja Metsähallitukselta

Metsähallituksen, kunnan sisäpiirin ja yrittäjä Juhani Eiramon yhteistyö herättää kysymyksiä. Eiramo on välttynyt valtakunnalliseen arvomaisemaan suunnitellun kelkkareitin ympäristövaikutusten arvioinnilta.

Flexensin toimitusjohtaja Berndt Schalin Kokkolan vetyvoimalan tiedotustilaisuudessa 15.11. 2022.

Kokkola vaatii tarkempia selvityksiä vetytehtaan vaikutuksista mereen ja vedenalaiseen luontoon

Esimerkiksi jäähdytysvesien aiheuttamasta lämpökuormituksesta merialueelle halutaan lisätietoa.

Metsä Board i Kaskö

Ely-keskuksen päätelmä: Metsä Board voi rakennuttaa Kaskisiin uuden kartonkitehtaan

Kaupungin mielestä tehdashanke olisi hyödyllinen koko Suupohjan alueelle. Kuljetusten kannalta olisi tarpeen saada suupohjan rata kunnostettua.

Havainnekuva Freyr battery CAM-Tehtaasta suunnitteilla Vaasaan.

Freyr Battery Finlandin CAM-tehtaan ympäristölupahakemukselle ei estettä – Ely-keskus julkaisi yhteysviranomaisen perustellun päätelmän

Laajametsän GigaVaasa-alueelle suunnitteilla olevalle katodiaktiivimateriaalitehtaalle voidaan hakea ympäristölupaa. Vaikutukset ilmastoon jopa positiiviset.

Poro Hyrynsalmella soratiellä, taustalla näkyy tuulivoimala.

Puolangan Ahvenvaaran tuulivoimaloille on tehtävä poikkeuksellisesti ympäristövaikutusten arviointi

Viiden voimalan tuulipuiston vaikutukset ympäristöön voivat olla Kainuun ely-keskuksen mukaan merkittävät. Siksi hankkeen täytyy arvioida ne ennakkoon.

Tuulivoimala pilvitsä taivasta vasten.

Perhon Ahvenlammen ympäristövaikutukset kohdistuvat avosuomaisemaan

Ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan maisemahaittojen lisäksi tuulipuistosta koituisi kohtalaisia vaikutuksia eläimistölle ja linnustolle.

Tuulivoimala Latamäen tuulivoimapuistossa Luhangassa.

Ely-keskus: Kankaanpäähän suunniteltu tuulivoimapuisto toteuttamiskelpoinen

Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat lähialueen asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, luontoympäristöön sekä yhteisvaikutuksiin muiden hankkeiden kanssa, toteaa ely-keskus.

Tuulivoimaloita pyörii merellä ja horisontissa on laiva.

Tuulivoimayhtiö tekee yhteistyötä Pohjanlahden satamien kanssa merituulipuiston toteutuksessa

Tuulivoimayhtiö OX2 aikoo rakentaa Perämerelle Kokkolan ja Pietarsaaren edustalle merituulipuiston, joka voisi olla käytössä seitsemän vuoden kuluttua.

KArtta Ikkarin suunnitellusta kaivosalueesta Sodankylän kunnassa.

Ely-keskus ruoskii Ikkarin kultakaivoshankkeesta jätettyä YVA-ohjelmaa

Kanadalaisomisteinen Rupert Exploration Finland suunnittelee Sodankylään Ikkarin kultakaivosta Ikkarinvuoman alueella lähellä Kittilän kunnan rajaa. Ely-keskuksen mukaan kaivoksen YVA-ohjelma on monin tavoin puutteellinen

Tuulivoimalaitoksia Latamäessä Luhangassa.

Virtain Vermassalon tuulipuiston suunnittelu etenee – ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy

Vermassaloon suunnitellaan enimmillään 25 tuulivoimalan rakentamista.

Neljä miestä istuu pitkän pöydän takana.

Kokkolaan aiottu vetytehdas voi olla aiottua suurempi – kovimmat ympäristökuormitukset kokisi meri

Kokkolaan suunnitellun Flexensin suuren vety- ja ammoniakkitehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma on julkaistu.

Havainnekuva Green North Energyn vety- ja ammoniakkilaitoksesta.

Naantalin vetylaitoksen ympäristövaikutusten arviointi vaatii täydennyksiä

Ely-keskus kiinnittää huomiota erityisesti pintavesi-, ilmasto, luonto-, melu- ja tärinävaikutuksiin sekä onnettomuusriskien arviointiin.

Suurteollisuusalue ja Umicoren tehdas Kokkolassqa.

Umicoren Kokkolaan suunnitteleman nikkelijalostamon jätevesien käsittely askarruttaa ympäristönvaikutusten arvioinnissa

Ely-keskus painottaa useiden eri selvitysten tarvetta. Umicore suunnittelee Kokkolaan yli miljardiln euron laajennuksia kahteen eri paikkaan suurteollisuusalueella.

Havainnekuva Freyr battery CAM-Tehtaasta suunnitteilla Vaasaan.

Mustasaaren kunnanhallitus käsittelee tänään akkutehdasalueen ympäristövaikutuksia

Lausuntoehdotuksessa todetaan, että suurin osa kunnan kevättalvella 2022 esittämistä korjausehdotuksista on otettu huomioon viimeisimmässä ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Tuulivoimalan turbiini kuvattuna alhaalta sinitaivasta vasten.

Tervolaan suunnitellun Pitkämaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nyt nähtävillä

Myrsky Energia Oy:n suunnittelemaan puistoon tulisi 11 voimalaa, joiden lavat pyörisivät 300 metrin korkeudessa.

Simon Halmekankaan tuulivoimapuisto.

Pirkanmaan ely: osa Tuuranmäen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen suunnittelualueesta osuu luonnon kannalta kriittiselle alueelle

Ilmatar-yhtiö suunnittelee Virtain pohjoisosaan Tuuranmäkeen noin 2800 hehtaarin tuuli- ja aurinkovoima-aluetta.

Näkymä Viiankiaavan luontopolulta kaakkoon.

Brittiyhtiö haluaa kaivoksen Viiankiaavan suoalueen alle Lapissa – kiire tuskastuttaa ympäristövaikutuksia arvioivaa ely-keskusta

Lapin ely-keskuksessa tuskaillaan kaivoshankkeiden monimutkaisten ympäristöarviointien käsittelyaikojen kanssa. Viranomaisella on vain kaksi kuukautta aikaa käsitellä selostus.

etualalla golfkentän viheriö , hiekkakuoppa ja golflippu, taustalla Outokummun Keretin torni.

Kaivosyhtiö aikoo hakea Outokummun Hautalammen kaivoshankkeelle seuraavaksi ympäristölupaa

Kaivosyhtiö FinnCobaltin ympäristövaikutusten YVA-arviointi on käsitelty Pohjois-Karjalan ely-keskuksessa ja saatu päätökseen viime viikolla.

etualalla golfkentän viheriö , hiekkakuoppa ja golflippu, taustalla Outokummun Keretin torni.

Outokummun Hautalammen kaivoshankkeella huomattavat kielteiset vaikutukset ympäristöön – kaivostoiminta vaatii toteutuakseen lisäselvityksiä

Ely-keskus pitää FinnCobalt Oy:n lisäselvitystä Hautalammen kaivoshankkeesta riittämättömänä ja vaatii muun muassa tarkempia tutkimuksia toiminnan vaikutuksesta vesistöön.

Kokkolampi Viiankiaavan luonnonsuojelualueen rajalla elokuussa 2021.

Lappilaiset yhdistykset arvostelevat Sakatin yva-selostusta yhä puutteelliseksi ja virheelliseksi

Rajat Lapin kaivoksille ry, Sompion Luonnon ystävät sekä Villilohi ry ovat jättäneet yhteisen lausunnon kaivosyhtiön yvasta. Lapin ely-keskus antaa siitä perustellun päätelmänsä elokuun puolivälissä.

Havainnekuva tuulivoimaloista avomerellä.

Jättimäisen merituulivoimapuiston ympäristövaikutuksia arvioidaan – tutkimukset parhaillaan jo käynnissä Selkämerellä

Ruotsalaisyhtiö Eolus aikoo rakentaa jopa sata suurta tuulivoimalaa Porin ja Merikarvian edustalle. Yhtiö on jättänyt hankkeen ympäristövaikutusten arviontiohjelman Varsinais-Suomen ely-keskukselle.

Tuulivoimala kuvattuna takaapäin.

Ely-keskus pitää Pohjois-Pirkanmaan Lylyharjun tuulivoimahanketta uhkana petolinnuille, nykyisistä vaihtoehdoista vain pienin kelpaisi

Kihniöön, Parkanoon ja Kurikkaan aiottu hanke voitaisiin Pirkanmaan ely-keskuksen mukaan toteuttaa vain minimivaihtoehdon mukaisena. Huolena on, että linnut törmäävät tuuliturbiinien siipiin.

Litiumkaivosyhtiö Keliberin tehdastyömaa Kokkolan Ykspihlajassa.

”Aika villiä tämä on” – Luonnonsuojelupiiri kauhistelee vihreän siirtymän vyöryä Pohjanmaalla

Luonnonsuojelupiiri pelkää, että vauhdista kärsivät muun muassa luonnon monimuotoisuus, hiilinielut sekä joidenkin eläinten ja ihmisten asuinsijat. Myös hankkeiden suunnittelussa näkyy jo laadun heikkeneminen.

Westenergy jätteenpolttolaitos Mustasaaressa.

Westenergyn synteettisen metaanin laitoksen suunnitelmasta ei merkittävää haitallista vaikutusta ympäristölle – ely-keskuksen mukaan hanketta voidaan jatkaa

Stormossenin läheisyyteen rakentuvassa laitoksessa on määrä valmistaa synteettistä metaania polttoaineeksi raskaan liikenteen ja meriliikenteen käyttöön.

Metsä Board i Kaskö

YVA-selostus valmistui: Metsä Boardin kartonkitehtaan rakentaminen edellyttäisi vähintään kuutta uutta junavuoroa päivässä Suupohjan radalle

Tehdashankkeen toteutumiselle esitetään kaksi vaihtoehtoa, joissa ensisijainen tavoite on hyödyntää rautatieyhteyttä. Molemmat edellyttävät Suupohjan radan kunnostamista valtion toimesta.

Havainnekuva Lahteen suunnitellusta vetylaitoksesta, joka aiotaan rakentaa Kymijärven voimalaitosten viereen.

Ren-Gasin Lahden vetylaitoksen koko pieneni ja ympäristövaikutukset vähenivät

Vetylaitoksen ympäristövaikutusten arviointi on loppusuoralla. Yksi lähialueen asukkaiden toive on toteutumassa, kun raskaan liikenteen määrä vähenee.

 Aurinkopaneeleja  aurinkovoimalassa.

Ely-keskus toppuuttelee Kaasmarkun aurinkovoimalan aikataulua – YVA:ssa pitäisi tutkia muun muassa vaikutuksia vesistöihin ja kalastoon

IBV Suomi suunnittelee Kaasmarkkuun valtatie 11:n läheisyyteen yli 300 hehtaarin suuruista aurinkovoimalaa. Voimala valmistuisi vuonna 2026 ja sen maksimiteho olisi noin 250 megawattia.

Havainnekuva tuulivoimaloista avomerellä.

Eurajoelta tiukka lausunto merituulipuiston johtolinjoista: ”Suunnitelmat eivät ole realistisia arvokkailla maisema-alueilla”

Eurajoen kunnan mukaan suunnitellut johtoreitit myös hankaloittaisivat alueen maankäyttöä ja samalla kunnan elivoimaa.

Havainnekuva tuulivoimaloista avomerellä.

Massiivisen merituulipuiston ympäristövaikutuksia ryhdytään pian tutkimaan – Eurajoella puhuttavat voimaloiden sähkönsiirtoyhteydet

Ruotsalaisyhtiö Eolus suunnittelee Porin ja Merikarvian edustalle jopa sadan suurikokoisen tuulivoimalan puistoa. Sähköntuotanto alkaisi aikaisintaan vuonna 2030.

Tuulivoimalan turbiini kuvattuna alhaalta sinitaivasta vasten.

Pieksämäellä kylien väliin suunnitellaan isoa tuulivoima-aluetta – kaavaluonnos ja suunnitelmat ovat yleisön nähtävillä

Lahnasen ja Paltasen kylien alueelle kaavaillaan enimmillään yli 30 tuulivoimalan tuotantoaluetta. Kaavoitettavan alueen koko on lähes 3000 hehtaaria.

Ilmakuva lumisesta Laajametsän GigaVaasa-alueesta.

Kotkan kennotehdashanke ei vaikuta GigaVaasa-hankkeeseen – Suomen Malmijalostus: Hankkeita ei käynnistetä varmuuden vuoksi

Kotkaan kaavailtu kennotehdashanke olisi yksi Suomen suurimpia akkualan hankkeita. Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietasen mukaan Vaasan ja Kotkan hankkeet täydentävät toisiaan.

Fartyg vid kajen i Karleby hamn, silverstenshamnen

Kokkolan sataman laajennuksen vaikutukset vesistölle askarruttavat – ympäristönvaikutusten arvioinnissa varaudutaan massiivisiin maansiirtoihin

Sataman on selvitettävä tarkemmin laajennushankkeensa vaikutuksia muun muassa suurteollisuusalueelle ja meriluonnolle.

Vaarallisen jätteen kontti.

Kiimassuon jätekeskuksen jatkosuunnittelussa otettava tarkemmin huomioon ympäristönäkökohdat

Hämeen ely-keskus on lausunut Forssan ja Tammelan kuntien alueille sijoittuvasta Kiimassuon jätekeskuksen laajennuksen ympäristövaikutuksista.

Tuulivoimalan turbiini kuvattuna alhaalta sinitaivasta vasten.

Tuulivoimaloiden koko on moninkertaistunut viime vuosina – ennen voimaloita pystytettiin Keski-Suomeen kerralla alle kymmenen, nyt kymmeniä

Keski-Suomen ely-keskuksessa on parhaillaan arvioitavana yli kymmenkunta isoa tuulivoimahanketta. Viime vuoden aikana tuulivoimaloiden määrä lähes tuplaantui alkuperäisestä koko Suomessa.

Helenin aurinkovoimalaitos Nurmijärvellä.

Luumäen Suurikankaalle on suunnitteilla tuulivoimaloiden lisäksi aurinkovoimala – enimmäisteho olisi 100 megawattia

Tuulivoimayhtiö Myrsky Energia suunnittelee Suurikankaalle enintään 15 tuulivoimalaa sekä 76 hehtaarin kokoista aurinkovoimalaa.

Kirjolohifileitä kulkee liukuhihnalla Finnforelin tuotantolaitoksella Varkaudessa.

Entisessä paperitehtaassa voisi kasvaa 5 miljoonaa kiloa kirjolohta vuodessa – ympäristövaikutusten arviointi yllätti yhtiön

Kirjolohen kiertovesikasvatusta kehittänyt Finnforel on selvittänyt jättimäisen kalankasvatuslaitoksen perustamista Jämsän Kaipolan entiseen paperitehtaaseen.

Australian suurlähettiläs Bernard Philip, Jervois Globalin toimitusjohtaja Bryce Crocker sekä Jervois Finlandin toimitusjohtaja Sami Kallioinen istumassa pöydän ääressä.

Kokkolan kaupunki vaatii tarkempia selvityksiä Jervoisin uuden tehtaan jätevesistä, myös mahdolliset melu- ja hajuhaitat nousivat esille

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa uuden kobolttitehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Hallitus antoi lausuntonsa myös Kokkolan sataman laajennussuunnitelmista.

Atrian aurinkopuisto Seinäjoella.

Kristiinankaupungin aurinkopuistolle ei vaadita ympäristovaikutusten arviointiprosessia

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen arvion mukaan hankkeesta ei todennäköisesti aiheudu merkittäviä negatiivisia ympäristövaikutuksia.

Kolmisoppi-järvi kuvattuna ilmasta käsin dronella Sotkamossa.

Terrafame aikoi kuivattaa järven kaivoksen laajentamista varten, mutta siihen tarvittaisiin lakimuutos

Kolmisoppi-järven alla on suuret metallivarat, mutta sieltä louhimiseen ei voi saada lupaa, ennen kuin nykyinen ympäristölupa on lainvoimainen ja vesienhoitolain uudistus on valmis.

Torbjörn Witting.

Kokkolan satama valmistelee mittavaa laajennusta vuosikymmenien päähän, satamakenttien pinta-ala voisi jopa kolminkertaistua

Rakentaminen vaatii massiivisia maansiirtoja, niitä on paljon edessä, vaikka kaikkein laajimmat suunnitelmat eivät toteutuisikaan. Laajimmassa suunnitelmassa varaudutaan liikenteen nelinkertaistumiseen.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle