Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Energiapaju on jäänyt taka-alalle bioenergian tutkimuksessa – viljelmät lepotilassa

Energiapaju kiinnosti 2010-luvun alussa bioenergian tutkijoita ja rahoittajia. Koeviljelmiä oli Pohjois-Karjalassakin.

Hevosmetsureille olisi töitä – Uusi metsänomistajapolvi arvostaa ekologisuutta

Hevosilla tehty metsätyö jättää konetyötä vähemmän jälkiä maastoon ja sopii erityisesti herkkiin hoitokohteisiin.

Lahopuu on elintärkeää jopa tuhansille eläinlajeille – metsänomistaja, näin autat uhanalaisia lajeja selviämään maillasi

Metsissä elävät uhanalaiset lajit tarvitsevat lisää lahopuuta pärjätäkseen. Asiantuntijat arvioivat, että metsien lahopuuta saataisiin lisättyä pitkällä aikavälillä kahden eri keinon avulla.

TMK-Energiakoura Oy perustaa konepajan Hankasalmelle

Hankasalmelle ei ole noussut uusia teollisuusyrityksiä yli kymmeneen vuoteen.

Metsäteollisuus professoreiden ilmastohuolista: Selvää on, ettei puuta voi korjata yhtä paljon kuin sitä kasvaa

Metsäteollisuuden etujärjestö pitää hyvänä, että puusta ja sen riittävyydestä keskustellaan. Ilmastopaneelin päästöhuolista järjestö toteaa, etteivät kaikki suunnitellut sellutehtaat luultavasti toteudu.

Energiapuun kauppa vetää surkeasti – metsänomistaja saa puusta rahaa tuskin korjuukulujen katteeksi

Metsien hakkuutähteiden käyttö kotimaisena energialähteenä on jumittunut vain juhlapuheisiin. Varsinkin kaukana polttolaitoksista korjattavan energiapuun korjaaminen maksaa enemmän kuin siitä saa myytäessä.

Mikkelin tehdasuutisen yllättävä vaikutus – Tuplaa energiapuun käytön Etelä-Savossa

Yksi biohiilitehdas oli jymyuutinen metsäalalle Etelä-Savossa.Tehdas kaksinkertaistaa peniläpimittaisen puun käytön Suomen metsäisimmässä maakunnassa.

Raaka-aineen hankinta on Kemin biojalostamon suuri kysymys

Kiinalaisyhtiö Kaidin Kemiin suunnittelema jalostamo tarvitsisi 6 000 kuutiota raaka-ainetta vuorokaudessa. Kaupungissa pohditaan nyt, miten energiapuu saadaan tehokkaimmin kerättyä metsistä.

Tekesiltä suuri laina Kemin biojalostamon tuotekehitykseen

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on myöntänyt yli neljän miljoonan euron lainan Kemin biojalostamon tuotekehitystyöhön.

Biodieseljalostamoon kohdistuneet epäilyt eivät lannista Kaidia: "Kolme asiaa eri tavalla kuin edeltäjillä"

Kiinalaisen Kaidin biodieseljalostamon toteutuminen on kiinni ainakin siitä, saako yhtiö haluamiaan tukirahoja ja poliittista työntöapua. Kiinalaisia eivät toisaalta länsimaalaisten tapaan raakaöljyn hinnan heilahtelut haittaa, yhtiön suomalaisedustaja vakuuttaa.

Kemiin biodieseljalostamoa kaavaileva kiinalaisyritys haluaa laskea energiapuun hankkimiskustannuksia

Kemiin biodieseljalostamoa suunnitteleva Kaidi yrittää laskea energiapuun hankintakustannuksia viidenneksen ja aloittaa Kemissä pilotin, jossa kokeillaan kustannusten nipistämistä. Julkisuudessa on epäilty, onko energiapuusta kannattavaa tehdä biopolttoainetta, jota usein valmistetaan muiden prosessien sivutuotteista.

Keski-Suomeen lähes 59 miljoonaa euroa EU-tukia

Keski-Suomessa suurimmat yksittäiset EU-tuensaajat olivat Keski-Suomen Valokuituverkot Oy ja Jyväskylän Ammattirkorkeakoulu, jotka molemmat saivat hanke- ja yritystukia.

Sahat pyörivät kolmessa vuorossa – mutta mitä tehtäisiin purulla ja kutterilla?

Haapajärven sahalla menee nyt varsin hyvin, kuten muillakin saha, sellu- ja kartonkiyhtiöillä. HaSa Oy:n liikevaihdosta noin 40 prosenttia tulee viennistä Egyptiä ja Kiinaa myöten. Ajankohtainen ongelma sahoilla on kotimaan kysynnän notkahtaminen tuotannon sivumateriaaleille, joita kertyy yhtä paljon kuin lautaa ja parrua.

Metsäkonemarkkinoilla virkistymisen merkkejä

Lisääntyvä puunkäyttö on piristänyt metsäkonemarkkinoita. Etenkin lisävarusteille on kysyntää aiempaa enemmän.

Puuta riittäisi Kemin biojalostamolle – sekä Kemijärvelle ja Kajaanille

Lapista voi kestävästi hakata kolme miljoonaa kuutiota nykyistä enemmän, koko Pohjois-Suomessa on mahdollisuus on seitsemän miljoonaan lisäkuutioon.

Kemin ja Kemijärven biotehtaat eivät kilpaile: lopputuotteet erilaiset

Kemiin ja Kemijärvelle suunnitellut biojalostamot eivät kilpaile keskenään, sanoo Kemijärven tehdashanketta vetävä Heikki Nivala Suomen metsäkeskuksesta. Kemin biodieseljalostamo tuottaa nimensä mukaan diesel-polttoainetta ja Kemijärven tehdas puolestaan ihan muita biotuotteita. Nivalan mukaan laitokset eivät liioin pääsääntöisesti liiku samoilla raaka-ainemarkkinoilla.

Keski-Suomeen yli neljä miljoonaa euroa kestävän metsätalouden tukea

Keski-Suomeen maksettiin viime vuonna yli 4,3 miljoonaa euroa kestävän metsätalouden Kemera-tukea. Summa on maakuntien viidenneksi suurin.

Paju on paljon muutakin kuin vitsavärkki – tieto siitä taipuu myös kansien väliin

Pajulla ei ole juuri metsätaloudellista arvoa, mutta muuta käyttöä senkin edestä. Pajusta on kirjoitettu Suomessa 1880-luvulta asti, ja tiedot noista teksteistä on päivitetty pajubibliografiaan. Se on tarkoitettu luonnollisesti pajun ystäville.

Puukauppa vakaata – kesäleimikot kelpaavat ostajille

Puukauppa on jatkunut kesälomien jälkeen vakaana. Pientä hiipumista kaupankäynnissä on kuitenkin ollut eikä loppukesällä ole enää ylletty kevään ennätysvauhtiin.

Kotimaisen turpeen ja energiapuun varastot suuret – yrittäjät paikoin ahtaalla

Turpeen ja energiapuun varaan liiketoimensa rakentaneet yritykset elävät hankalia aikoja. Varastot ovat nyt suuret, koska talvikauden menekki oli heikkoa.

Pudasjärven kaupunginjohtajan esitys: Pitkäaikaistyöttömiä metsätöihin

Tehtävään valittavat kuusi pitkäaikaistyötöntä hoitaisivat kaupungin metsiä puolen vuoden ajan. He saisivat työstään palkkaa.

Energiapuun korjuu jättää usein jälkeensä maastovauriot

Metsäenergiaa pitäisi hyödyntää enemmänkin, mutta sen korjaaminen jättää usein parantumattomia jälkiä. Isot vauriot johtuvat tiheistä metsistä.

Metsänviljelytuen loppuminen vie viisi miljoonaa vuodessa – nopea hakija pääsee vielä osingoille

Lakimuutos lohkaisee tuntuvasti tukipottia, jota on käytetty muun muassa myrskyjen runtelemien metsien uudistamiseen.

Talvileimikoita jäi hakkaamatta – pehmeä maasto ei kestä isoja koneita

Talvinen puunkorjuukausi jäi heikoksi. Leudon talven vuoksi maasto ja metsätiet eivät kaikin paikoin kestäneet metsäkoneita eikä kuorma-autoja.

Energiapuu ei tahdo käydä kaupaksi – "Osa puusta jää makaamaan metsään"

Osassa Suomea kauppaa jarruttavat leudon talven tuomat korjuuvaikeudet. Kainuussa todetaan, että nykyisen tukipolitiikan takia osa puusta jää metsään makaamaan, kun sitä ei kannata kuljettaa sieltä pois.

Puunkorjuu on jumissa Pohjois-Savossa – huonoin tilanne energiapuulla

Lähes kaikilla puutavaralajeilla on heikko menekki tällä hetkellä. Esimerkiksi koivukuidun menekki Pohjois-Savossa on heikoimmillaan sitten 1990-luvun alun.

Ongelmat kasvaneet lumipallon lailla – energiapuun kauppa lähes pysähdyksissä

Juhlapuheet bioenergiasta eivät ole auttaneet energiapuun hyödyntämisessä. Poukkoileva tukipolitiikka ja ylisuuret varastot ovat ajaneet energiapuukaupan vaikeuksiin.

Paikallinen energiayhtiö huolissaan biopolttoaineiden saatavuudesta – "Moni siirtyy hiilen käyttöön Suomessa"

Puupolttoaineiden saatavuuskysymykset, hintakehitys ja lauhat talvet laittavat biopolttoaineisiin panostaneet yhtiöt koville.

Puukauppa pohjalaismetsissä hiipuu

Puukauppoja pohjalaismetsissä tehdään nyt hidastuvaan tahtiin. Sekä metsänomistajat että metsäyhtiöt kertovat kaupankäynnin ongelmista. Talvella hakattavista kohteista puuta ei enää osteta ja  UPM kertoo lopettaneensa myös energiapuun ostot pohjalaismetsistä.

Rovaniemen voimalahanketta ei kuopata vaikka Oulu luopui yhteistyöstä

Oulun Energia Oy vetäytyy Mustikkamaan voimalaitoshankkeesta. Rovaniemen Energia Oy ostaa Oulun Energian osakkeet Mustikkamaan voimalaitoshanketta varten vuonna 2011 perustetusta Rovaniemen Voima Oy:stä. Yhteistyön päättymisen suurin syy oli hankkeen viivästyminen vuosilla.

Ihmepuu lataa vaikka kännykkäsi – VTT kehitti uudenlaisen energian kerääjän

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkijat ovat kehittäneet prototyypin puusta, joka kerää energiaa ympäristöstään sisä- ja ulkotiloissa. Käyttäjä voi purkaa energiapuun varastoiman sähkön pienlaitteisiin, kuten kännykkään, mikropiireihin, lämpömittariin ja LED-lamppuihin.

Lakimuutos veisi satoja työpaikkoja energiapuun hankintaketjuissa

Hallitus esittää eduskunnalle järeästä puusta tehdyllä metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuen puolittamista. Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla lakimuutoksen pelätään vievän jopa satoja työpaikkoja puun korjuussa ja kuljetuksessa. Järeällä puulla tarkoitetaan jalostukseen soveltuvaa kuitu- tai tukkipuuta.

Yksityismetsien tukkipuu kävi kaupaksi

Suurin osa myynnistä tuli tukkipuusta, kuitupuusta oli ylitarjontaa.

Anne Kalmari vaatii kotimaisille polttoaineille hintaetua

Puusta saatavan energiahakkeen hinta olisi sidottava kivihiilen maailmanmarkkinahintaan, vaatii Keskustan kansanedustaja Anne Kalmari. Hinnan sitominen lisäisi kotimaisen energiapuun kysyntää. Turpeen verotus on oikealla tasolla, sanoo Yle Keski-Suomen Nettistudiossa vieraillut Kalmari.

Puukauppa on tyssännyt Lounais-Suomessa

Kuitupuu ei käy kaupaksi, ja energiapuu mätänee teiden varsille. Naantalin energialaitoksen valmistuminen tuo helpotusta vuonna 2017.

Pekkarinen: Taistelu energiapuun tuesta jatkuu

Hallituksen tuoreessa metsäenergialinjauksessa kytee ilmiriita. Talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen (kesk.) tyrmää hallituksen energiapuulle esittämät tukileikkaukset. Pekkarinen oudoksuu koko lain valmisteluprosessia, koska lakiesitystä kiirehdittiin siitä huolimatta että se oli tyrmätty lausuntokierroksella.

Energiapuun tuesta ilmiriita

Hallituksen energiapuulle kaavailema tukiuudistus on saanut täystyrmäyksen lain lausuntokierroksella. Lähes kaikki asiantuntija- ja edunvalvontatahot pitävät metsäteollisuuden uhkakuvia liioiteltuina.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavoitus viivästyy soiden ja arvokkaiden kulttuurimaisemien osalta

Maakuntakaavoitukseen liittyvät selvitykset ovat niin laajoja, että joitakin teemoja joudutaan lykkäämään. Syynä on myös asioiden, kuten soidensuojelun täydennysohjelman, muuttuminen valtakunnan tasolla.

"Metsäteollisuus ei halua kilpailua kuitupuun käyttöön"

Pienpuun korjuutuen suunnitelmat maa- ja metsätalousministeriössä eivät vakuuta koneyrittäjiä. Liitto sanoo, ettei pienpuulle synny aitoa kilpailua.

Turpeen tuotantokausi jäi lyhyeksi – tavoitteita ei saavutettu

Turpeen tuotantokausi jäi poikkeuksellisen lyhyeksi tänä kesänä. Kesäkuun ja elokuun rankat sateet johtivat siihen, että tavoiteltuja turvemääriä ei kyetty nostamaan. Vapon mukaan turvetta riittää silti ensi talveksi, koska viime talven jäljiltä varastoihin jäi runsaasti käyttämätöntä turvetta.

Kaupunkilaisen mielikuvat maaseudusta voivat olla huuhaa-pohjalla

Kaupungissa asuvalla on usein vääriä mielikuvia maaseudun elämästä. Yhtä hyvin maaseudun asukkaalla voi olla väärä käsitys kaupungeista. Kesät Ylöjärven Kurussa ja talvet Helsingissä asuva Jarkko Lehtopelto tuntee asian molemmat puolet.

Osuuskunnat suurimpia energiapuun kuluttajia – hinta pudonnut parin vuoden takaisesta huipusta

Teollisuuden kiinnostus maakunnassa tuotettuun energiahakkeeseen on hiipunut. Tällä hetkellä suurimpia energiapuun ostajia ovatkin energiaosuuskunnat. Esimerkiksi Enon Energiaosuuskunta käyttää vuosittain noin 30 000 hakekuutiota lämmön tuottamiseen.

Kuoriaistuhot Pohjois-Savon metsissä lieviä

Kirjanpainajakuoriainen on vaurioittanut puita alueen eteläosissa, mutta hyönteinen ei ole ehtinyt saada metsiä kaatokuntoon. Metsäkeskus muistuttaa yhä siitä, miten tärkeää on kuljettaa kaadetut tai kaatuneet puut vikkelästi pois teiden varrelta.

Energiapuu kelpaa lähinnä pienille laitoksille

Isot laitokset eivät käytä energiapuuta entiseen malliin. Urakoitsijat saavatkin toimittaa energiapuuta lähinnä pienille lämpölaitoksille.

Yhtiöillä riittää energiapuuta – Kuopio sai vain yhden tarjouksen

Kuopion kaupungin risuilla ja kannoille ilmoittautui vain yksi ottaja, koska metsäyritysten varastot ovat täynnä energiapuuta lauhan talven ja pirteästi käyneen puukaupan jäljiltä.

Puurekkojen kuljettajista tulossa kova pula

Ammattilaisia on entistä vaikeampi saada töihin, sillä kuorma-auton ajokortin suosio on romahtanut ja pätevyysvaatimukset ovat kasvaneet. Kouvolassa etsittiin maanantaina Suomen nopeinta puunkuormaajaa.

Nuoren metsän hoito käynnistynyt rivakasti Etelä-Savossa

Hoitotyötä on rahoitettu alkuvuodesta kaksi kertaa enemmän viime vuoden alkuvuoteen verrattuna.

Energiapuun korjuutukia jäi käyttämättä Lapissa

Käyttämättä jääneet lähes puoli miljoonaa euroa korjuutukea siirtyvät kuluvalle vuodelle.

Matkaajat hylkäsivät levähdyspaikat - puukasoja tilalle?

Esimerkiksi energiapuun käytön lisäätyminen vaatii lisää varastointipaikkoja hyvien liikenneyhteyksien varrella. Varsinkin keväisin tilalle on kova tarve.

Koneyrittäjät: Verotus ohjaa kivihiileen

Keski-Suomen Koneyrittäjät ovat huolissaan kivihiilen suosimisesta kotimaisten polttoaineiden sijaan. Koneyrittäjien yhdistyksen mukaan turpeen verottamista pitäisi keventää alan työllisyyden parantamiseksi.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle