Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Espanjan uusi opetuslaki ryöpsäytti pintaan poliittisen kiistan espanjan kielen asemasta opetuskielenä

Espanjassa on uusittu opetuslakia vimmalla, viime viikolla parlamentin alahuoneessa hyväksytty laki on jo kahdeksas neljän vuosikymmenen aikana.

Euroopan neuvoston asiantuntijakomitea kehottaa Suomea varmistamaan sosiaali- ja terveyspalvelut myös vähemmistökielillä

Alueellisia tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan väliarvioinnissa kehotetaan Suomea varmistamaan muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelut saamen kielillä ja ruotsiksi.

Lucia Day brightens Friday 13th gloom

Each year, a young woman is chosen to don a wreath carrying live candles in a ceremony at Helsinki's Lutheran Cathedral.

Kaksikielisen koulun rakennustyöt etenevät Leppävaarassa

Peruskiven muurauksessa säilöttiin peruskirjan, sanomalehtien ja kolikoiden lisäksi koululaisten terveisiä tulevaisuuden oppilaille.

Tuesday’s papers: Foreign student brain drain, language rights and basic income

Finland becomes a dead end for foreign post-grads, minority language rights in an increasingly nationalist climate and a top economist slams basic income.

Vaasa ei saa laajaa päivystystä – kansalaisaloite kaatui yhdellä äänellä, Emma Karin äänestyksessä epäselvyyksiä

Eduskunta edellyttää sairaalan aseman tarkastelua seuraavalla vaalikaudella, kun sote-palveluita rukataan.

Laajan päivystyksen kansalaisaloite valiokuntakäsittelyssä – kannanotto syyskuun aikana

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on maanantaina käsitellyt kansalaisaloitetta, jonka allekirjoittajat vaativat Vaasan keskussairaalalle laajan päivystyksen statusta.

Kela pyysi saamenkielistä kääntämään kirjeensä suomeksi tai ruotsiksi – Kela: "Yksittäistapaus"

Kela harmitteli aiemmin tänä syksynä sitä, että ihmiset eivät käytä heidän saamenkielisiä palveluitaan. Tämän vuoksi Pirita Näkkäläjärvi päätti käyttää äidinkieltään asioidessaan Kelan kanssa, mutta se ei ollutkaan niin helppoa.

Saamen kielilakiin esitetään muutoksia – Saamelaisille oikeus käyttää saamea Lapin maakunnan edustuksellisissa toimielimissä

Sote-uudistuksen johdosta saamen kielilain säännöksiä esitetään muutettavaksi. Tarkoituksena on tarkistaa saamen kielilakia niin, että hallintoa uudelleen järjestettäessä turvataan perustuslaissa säädetyt kielelliset perusoikeudet.

Kansalaisaloite Vaasan keskussairaalan päivystyksen puolesta etenee – koossa tarvittavat 50 000 nimeä

Aloite voi edetä nyt eduskuntaan. Vaadittava määrä allekirjoituksia kertyi alle kolmessa viikossa.

Nimien keräys Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen puolesta alkoi

Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen puolesta valmisteltu kansalaisaloite on hyväksytty oikeusministeriössä ja julkaistu kansalaisaloite.fi palvelussa.

"Saamenkieliset sote-palvelut oltava yhdenvertaisia suomen- ja ruotsinkielisten kanssa"

Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Veikko Feodoroff on tyytyväinen, kun Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiinnitti huomiota kielellisten oikeuksien toteutumiseen sote-uudistusta valmistellessa.

Presidentti puuttui päivystysuudistukseen – "Potilaiden saatava palveluaan äidinkielellään"

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi harvinaisen lausunnon päivystysuudistuksesta. Presidentti muistuttaa, että palveluita on perustuslain mukaan saatava myös ruotsiksi.

Presidentti vahvisti uuden päivystyslain kielilausumalla

Kiistelty laki laajan päivystyksen sairaaloista on hyväksytty tänään tasavallan presidentin esittelyssä. Presidentti antoi hyväksymisen yhteydessä lausuman kielellisten oikeuksien toteutumisesta.

Vaasaan ei tule laajaa päivystyssairaalaa – eduskunta vahvisti RKP:tä hiertäneen päivystyslain

Suomessa tulee jatkossa olemaan 12 laajan päivystyksen sairaalaa.

Käräjäoikeuksia karsitaan – Pohjois-Pohjanmaalle jäisi yksi

Oikeusministeriö on kaavaillut käräjäoikeusverkoston uudistamista. Se tarkoittaa seitsemän käräjäoikeuden karsimista. Remontin jälkeen jäljellä jää enää 20 käräjäoikeutta.

Vaasa ei saanut laajaa päivystystä – Sairaanhoitopiirin johtaja: Nyt on katsottava eteenpäin

Päätös Vaasan jäämisestä ilman laajan päivystyksen oikeuksia ei yllättänyt täysin sairaanhoitopiirin johtaja Göran Hongaa. Hän muistuttaa, että toiminnalle tärkeitä linjauksia on vielä edessä.

Vaasa menettämässä laajan sairaalapäivystyksen – Seinäjoella turvattava ruotsinkielisten palvelut

Asia varmistui, kun hallituksen esitys voitti luvuin 8–7 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Pohjanmaan kunnat yhteiseen rintamaan Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen puolesta

Pohjanmaan liiton sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lähettämän julkilausuman mukaan Pohjanmaan kunnat ja viranomaiset seisovat yhteisenä rintamana 12 + 1 mallin takana.

Sairaanhoitopiirin johtaja kielikiistasta: Laaja päivystys myös Vaasaan olisi helpoin ratkaisu

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ei yllätytty perustuslakivaliokunnan keskiviikkoisesta lausunnosta, jonka mukaan ruotsinkieliset palvelut on taattava lailla myös Seinäjoella.

Valiokunta: Vaasan seudun sairaalapäivystys Seinäjoelle – jos ruotsinkielinen hoito varmistetaan

Hallituksen esitys ei perustuslakivaliokunnan mielestä turvaa ruotsinkielisiä palveluja tarpeeksi.

Honga arvioi perustuslakivaliokunnan lausuntoa: Vaasan keskussairaala ei saa laajan päivystyksen asemaa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta edellyttää, että kielelliset oikeudet on päivystyssairaalauudistuksessa turvattava lainsäädännöllä.

Nokittelua vai normaalia edunvalvontaa? – päivystyskysymys koettelee jo pohjalaismaakuntien välejä

Sote-uudistuksen valmistelu on kiristänyt pahasti Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien välejä, sanoo professori Hannu Katajamäki.

Seinäjoelta sairaanhoitoa ruotsiksi? Pohjalaisten päivystyksestä tuli perustuslakikysymys

Pohjanmaan rannikon ruotsinkieliset ovat huolissaan. Joutuvatko he menemään sairaalapäivystykseen suomenkieliseen Seinäjoen keskussairaalaan?

"Saamenkielisten kielelliset oikeudet Suomessa eivät toteudu kielilain mukaisesti"

Saamenkieliset palvelut ja niistä tiedottaminen koetaan saamenkielisten mielestä puutteellisiksi. Uuden selvityksen mukaan saamenkielisistä palveluista tulisi tiedottaa enemmän, jotta niiden käyttämisestä tulisi luonnollista.

Vaasan keskussairaalan tulevaisuuteen ei lisävalaistusta perustuslakivaliokunnalta – asiantuntijoiden kuulemiset jatkuvat

Perutuslakivaliokunnan pohjalaisjäsenet Anna-Maja Henriksson ja Antti Kurvinen ovat vaitonaisia valiokunnan kokouksesta.

"Kielelliset oikeudet ovat perusoikeuksia" – Oikeusministeriöltä ohjeet kielellisten vaikutusten arviointiin

Oikeusministeriö on julkaissut viranomaisille tarkoitetut ohjeet kielellisten vaikutusten arvioimiseen. Ohjeet koskevat nimenomaan kansalliskieliä, mutta niitä voidaan käyttää myös arvioitaessa vaikutuksia saamen ja muiden kielten käyttömahdollisuuksiin.

Hallituksen esitys: Vaasan keskussairaalaan ei laajaa päivystystä

Hallituksen esityksessä on odotusten mukaisesti 12 laajan päivystyksen sairaalaa. Erityisvastuualueet saavat kuitenkin itse sopia työnjaosta.

"Toivotaan, että tori räjähtää" – Vaasan keskussairaalan puolesta järjestetään kansalaistapahtuma

Huoli keskussairaalan tulevaisuudesta sai Vaasan päättäjät liikkeelle. Torilla järjestettävään kansalaistapahtumaan toivotaan tuhansia osallistujia.

Pohjanmaan liitto ärähtää: Päivystysuudistus perustuslain vastainen

Pohjanmaan liitto arvostelee päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistusta kovin sanoin. Maakuntahallituksen mukaan Pohjanmaalla ruotsinkielisen väestön kielelliset perusoikeudet vaarantuvat, jos Vaasan keskussairaalassa ei saa jatkossa laajaa ympärivuorokautista akuuttihoitoa.

Kymmenille Helsingin virkamiehille joudutaan keksimään uusia töitä – "Ketään ei irtisanota"

Johtamisjärjestelmän uudistusta vetävän Lasse Männistön (kok) mukaan kaupunki ei irtisano ketään. Virastopäälliköt saattavat löytää uuden työpaikan alemmalta portaalta.

Kuurojen liitto on huolissaan sote-uudistuksen vaikutuksesta kielellisiin oikeuksiin

Muuta kuin suomen kieltä käyttäviä kohtaan tapahtuu aiempaa enemmän mm. julkisilla paikoilla tapahtuvaa uhkaavaa käyttäytymistä ja häirintää, selviää oikeusministeriön kyselyn tuloksista.

Hannu Katajamäki: Päivystysesitys voi johtaa pattitilanteeseen

Esitys päivystyssairaaloista saattaa mennä vielä uusiin puihin. Näin arvioi aluetieteen professori Hannu Katajamäki, jonka mukaan esitys rikkoo niin pahasti rannikon ruotsinkielisten oikeuksia, että siitä tulee vielä iso perustuslaillinen kysymys.

Vuoden viittomakieliteko -palkinto Katja Merentielle

Vuoden viittomakieliteko 2015 -tunnustuspalkinnon on saanut Katja Merentie työstään kuurojen turvapaikanhakijoiden hyväksi.

Remote interpreters increasingly common in Finland

Translators are in demand in Finland—but there is a shortage in some languages. Translation companies are looking to fill the gap through remote translation, in which the client and the interpreter are connected only through a screen—making the process more efficient and allowing each employee to serve more people.

Eduskunta hyväksyi viittomakielilain

Viittomakielilaki on suppea yleislaki. Säännökset kielellisistä oikeuksista sisältyvät edelleen eri hallinnonalojen lainsäädäntöön.

Viittomakielilain kohtalo ratkennee vielä tällä viikolla

Hallituksen esitys viittomakielilaiksi hyväksyttiin tänään ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnassa. Tulossa on vielä toinen käsittely todennäköisesti tällä viikolla, jossa lakiesitys joko hyväksytään tai hylätään.

Saamelaisten kollektiiviset ja yksilön oikeudet törmäyskurssilla jo lasten kohdalla

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin sanoo, että saamelaislasten kielelliset oikeukset eivät aina Suomessa toteudu lain vaatimalla tavalla. Hän on pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriötä tutkimaan etenkin saamenkielisen päivähoidon tilannetta.

Viittomakielestä esitetään erillislakia

Viittomakielilakia pohtinut työryhmä on luovuttanut esityksensä oikeusministerille. Laki on tarkoitus saattaa voimaan vielä tämän vaalikauden aikana.

Minister quashes indigenous Sámi hopes for more rights under ILO convention

Finland is to sign the International Labour Organisation's convention on the rights of indigenous and tribal peoples, but this may not bring more rights to the nation’s Sámi people.

Odotettu sopimus ei tuokaan maaoikeutta saamelaisille – "Maaomistukset pysyvät nykyisellään"

Vuosia kiistelty, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäiskansasopimus ei tuo lisää oikeuksia saamelaisille. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan Suomen lait ovat jo vaaditulla tasolla. Saamelaiset olisivat odottaneet päätösvaltansa kasvavan, kun hallitus allekirjoittaa kauan odotetun sopimuksen syksyllä.

Sote-palvelujen järjestämisvastuu tulee viidelle sote-alueelle

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta saatiin viimein sopu. Sote-alueet päättävät, mitkä kunnat ja kuntayhtymät ovat tuottamisvastuussa.

Outgoing children’s ombudsman snags sign language award

The Finnish Association for the Deaf has granted an award to outgoing Children’s Ombudsman Maria Kaisa Aula for her advocacy of sign language rights. The 2013 Sign Language Deed of the Year Award was conferred on the occasion of National Sign Language Day on February 12.

Noin puolet kunnista tehnyt ilmoituksen selvityskumppaneista

Aikaa toimittaa ilmoitus on ensi maanantaihin asti. Tämän jälkeen valtiovarainministeriö arvioi kullekin alueelle syntyviä kokonaisuuksia ja muun muassa erityisselvitysten tarvetta.

Kaupunginhallituksen väliintulo ei muuttanut palveluasumisen kilpailutusta

Otto-oikeuttaan käyttänyt Kokkolan kaupunginhallitus tyytyi lopulta sosiaali- ja terveyslautakunnan alkuperäiseen päätökseen. Kilpailutuksesta on valittanut markkinaoikeuteen kaksi yritystä, myös kaupunginhallitus vaati asiasta lisäselvityksiä. Lautakunta on koko ajan pysynyt tiukasti päätöksensä takana.

Kuurojen Liitto julkaisi viittomakielisten vanhusten hyvinvointiohjelman

Kuurojen liitto on julkistanut Suomen viittomakielisten ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisohjelman. Ohjelma sisältää runsaasti suosituksia mm. viittomakieltä käyttävien ikäihmisten kielellisten oikeuksien turvaamisesta ja syrjäytymisen ehkäisemisestä.

Oikeusministeri Henriksson: Pakkoliitokset ovat ongelmallisia

Anna-Maja Henriksson toppuuttelee intoa kuntien pakkoliitoksiin. Asia on tutkittava perustuslakivaliokunnassa, joka ei ole aiemmin ollut suopea isoimman kunnan ehdoilla eteneviin uudistuksiin. EU-tukien maksaminen vain muutaman ELY-keskuksen kautta nostaa esille Pohjanmaalla jälleen kielikysymyksen

Language rights under scrutiny

A new cabinet report filed with Parliament notes that the rights enjoyed by different language groups in Finland are far from being on an equal footing. There is lots of room to improve services in Swedish - to say nothing of services for Russian or Sámi speakers.

Kielelliset oikeudet eivät toteudu - saamelaisilla tuskin koskaan

Kielellisten oikeuksien toteutuminen Suomessa on vielä osin hyvien aikomusten tasolla. Valtioneuvoston selvityksen mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa on ollut vaikeuksia järjestää palveluja sekä suomeksi että ruotsiksi. Selvityksessä nostetaan esiin myös viime aikoina eri kieliryhmiä kohtaan lisääntynyt kielteinen suhtautuminen. Suomessa puhutaan 148 kieltä äidinkielenä.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle