Hyppää pääsisältöön

Uusimmat artikkelit

Talkkikaivos laskee Talvivaarasta tuttua sulfaattia lintukeitaaseen – 40 prosentin ylitys huomattiin jälkikäteen

Kaivosyhtiö Mondo Minerals saa laskea Outokummussa lintujärveen sulfaattia 40 prosenttia enemmän kuin ympäristöluvassa. Aluehallintovirasto antoi luvan jälkikäteen.

Johnson & Johnson tuomittiin miljoonakorvauksiin syöpäkuoleman yhteydestä talkkiin

Suuryritys tuomittiin maksamaan runsaat 65 miljoonaa euroa munasarjasyöpään kuolleen naisen perikunnalle. Yhdysvaltain syöpäjärjestö arvioi, että talkki saattaa lisätä hiukan munasarjasyövän riskiä, mutta varmuutta asiasta ei ole.

Mondo Minerals Pohjois-Karjalan suurin yritystuen saaja

Mondo Minerals sai viime vuonna eniten yritystukea Pohjois-Karjalassa toimivista yrityksistä. Kaivosyhtiö sai valtiolta tukea lähes 2,5 miljoonan euron verran.

Mondo Mineralsin talkkitehtaan palo sammutettu Outokummussa – video

Mondo Mineralsin talkkitehtaan kemikaaliasemalla syttynyt tulipalo on saatu hallintaan Outokummussa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen alueelle tiistaina iltapäivällä.

Pelastuslaitos sammuttaa hallia Mondo Mineralsin alueella Outokummussa

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos sai hälytyksen Mondo Mineralsin alueelle Outokumpuun tiistaina iltapäivällä.

Mondo Minerals aikoo palkata uutta työvoimaa – laajennus valmistunee elokuussa

Mondo Mineralsin Vuonoksen rikastamon laajennus on meneillään Outukummussa. Uusien tilojen sanotaan tuovan myös uusia työpaikkoja.

Viitasammakon kaatama kaivoshanke käsiteltävä uudestaan

Oulujärven rantaan, Paltamon Mieslahteen suunnitellun talkkikaivoksen kielteinen ympäristölupapäätös on käsiteltävä uudestaan. Vaasan hallinto-oikeus palautti asian aluehallintovirastolle, koska virasto hylkäsi ympäristöluvan kysymättä kaivosyhtiöltä lisäselvityksiä.

Sähkömoottori paloi rikastamossa Outokummussa

Moottori syttyi tuleen Mondo Mineralsin rikastamossa Outokummussa. Pelastuslaitos sammutti moottorin ja tuuletti rikastamon.

Sotkamoon tulossa nikkelin jatkojalostamo

Mondo Minerals suunnittelee Sotkamoon uutta nikkelin jatkokäsittelylaitosta. Talkkimalmin sivutuotteena syntyvän nikkelirikasteen korkea arseenipitoisuus rajoittaa rikasteen käyttöä ja kaupallista arvoa tällä hetkellä. Jalostamon suunnittelukapasiteetti on 13 000 tonnia vuodessa. Rikastetta ajettaisiin Sotkamoon myös Vuonoksen rikastamolta.

Mondolle kuudes kaivospiiri Paltamon Mieslahteen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on myöntänyt kaivosyhtiö Mondo Mineralille kaivospiirin Mieslahden Maailmankorpeen. 33,5 hehtaarin kaivospiiri kuuluu Mondon Mineralsin suunnittelemiin satelliittimalmioihin, jotka syöttävät malmia Sotkamon rikastamolle.

Mieslahden kaivospiiri laajenee Paltamossa

Kaivosyhtiö Mondo Minerals on laajentamassa talkkikaivoksen kaivospiiriä Paltamossa. Laajennuksella halutaan pienentää kaivoksen vaikutuksia läheiseen Natura-alueeseen.

Kainuun kaivosten stressitestitulokset sekalaisia

Ympäristöministeriön stressitestaukseen osallistui Kainuusta Mondo Mineralsin Punasuo-Lahnaslammen kaivos ja Talvivaaran kaivos. Mondon mukaan sillä ei ole ongelmia, mutta vastauksia ei juuri perusteltu. Talvivaaralta näyttää puuttuvan syvällisempään riskinarvioon perehtynyttä henkilöstöä.  

Viitasammakko voitti kaivoskiistan Paltamossa

Paltamon Mieslahden talkkikaivoksen ympäristölupa on hylätty. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto AVI ei myöntänyt Mondo Mineralsille ympäristölupaa Oulujärven rantaa sijoittuivalle avolouhokselle. AVIn mukaan kaivosta ei voi perustaa, koska alueella elävien viitasammakon ja liito-oravan elinalueita ei olisi voinut varmasti turvata.

Mondo Minerals karsii kymmeniä työpaikkoja

Kaivosyhtiö Mondo Minerals lopettaa Suomen yksiköistään noin 30 työpaikkaa. Päätös syntyi kuusi viikkoa kestäneissä yt-neuvotteluissa.

Polvijärven talkkikaivosta laajennetaan?

Mondo Minerals hakee Polvijärven Horsmanahon kaivokseen laajennusta. Malmi kuljetetaan Outokumpuun Vuonoksen tuotantolaitokseen, jossa lopputuote talkki valmistuu.

Kajaani epäileväinen Mieslahden kaivoksen vaikutuksista

Kajaani suhtautuu varoen Mondo Mineralsin Mieslahden kaivoksen lupahakemukseen. Yhtiö on hakenut niin sanottua sekoittumisvyöhykettä ympäristö- ja vesitalouslupaan.

Puolangan talkkikaivoksen avaus venyy vuosia

Kaivosyhtiö Mondo Minerals ei aloita louhintaa Puolangan Pihlajavaaran talkkikaivoksella lähivuosina. Yhtiön suunnitelmissa on pitää kaivosta varalla tulevia tarpeita varten.

Puolangalle tulee talkkikaivos

Mondo Minerals on saanut ympäristö- ja vesitalousluvan Pihlajavaaran kaivokselle Puolangalla. Noin 10 kilometriä Puolangan keskustasta sijaitsevasta avolouhoksesta on tarkoitus louhia vuositasolla 50 000 - 100 000 tonnia malmia.

Talkkikaivoshanke poiki katselmuksia

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto järjestää Paltamon Mieslahden kaivoshankkeesta katselmustilaisuuksia lokakuussa. Erityisesti kiinnostavat Oulujärven rannalle suunnitellun kaivoksen naapureiden vesiasiat.

Mieslahden kaivoksen lupahakemus uuteen kuulutukseen

Kaivosyhtiö Mondo Minerals on täydentänyt talkkikaivoksen ympäristölupahakemusta. Tarkennuksia on tullut muun muassa nikkeli- ja arseenipäästöihin, pöly- ja meluennusteisiin ja kiintoainepäästöihin.

Pihlajavaaran kaivoksen ympäristölupapäätös ratkaisuvaiheessa

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on saanut pyytämänsä lisäselvitykset. Päätös ympäristöluvasta on tulossa syksyn aikana. Mikäli lupa myönnetään, kaivoksen on suunniteltu toimivan jopa 20 vuotta.

Palonalku Mondo Mineralsilla Outokummussa

Moottorin voiteluöljyt syttyivät palamaan ilmeisesti moottorivian vuoksi. Palon vahingot rajoittuivat kuitenkin moottoriin.

Kaivoshankkeelle täystyrmäys Paltamossa

Paltamon Mieslahden ja Savirannan kylien asukkaat eivät halua talkkikaivosta. Kyläläisten mielestä Mondo Mineralsin suunnittelema avolouhos ei pysty toimimaan suunnitellussa paikassa ilman Oulujärven Pitkänperänlahden pilaantumista.

Mondon kaivoslupahakemukset nähtävillä

Mondo Mineralsin kaivoshanke Paltamon Mieslahteen on edennyt kuulutusvaiheeseen. Ympäristö- ja vesitalouslupahakemukset on asetettu nähtäville Paltamon kunnantalolle ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Ouluun.

Puolangan Pihlajavaaran kaivosalueella rauhoitettuja lajeja

Mondo Mineralsin Puolangan Pihlajavaaraan suunnitteleman kaivoksen ympäristöluvan käsittely venyy. Kaivosalueelta on löytynyt kaksi luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua lajia.

Talkkilieju on pesty Kuopiontieltä

Tielle aamulla levinnyt talkkilieju on saatu pestyä pois Outokummussa. Sekä Kuopiontie että Kuusjärventie on nyt puhdistettu liukkaasta nesteestä.

Talkkitehtaalla kärähti Outokummussa

Mondo Mineralsin talkkitehtaalla on syttynyt pieni tulipalo Outokummussa. Vaahdotusilmapuhaltimen moottorin kytkin oli kärähtänyt tehtaan rikastamon muuntamotilassa.

Mondo Minerals avasi uuden kaivoksen Sotkamossa

Talkintuottaja Mondo Minerals on avannut uuden talkkikaivoksen Sotkamossa. Talkkitehtaan välittömässä läheisyydessä olevalta Punasuon kaivokselta on toimitettu ensimmäiset kuormat Sotkamon jalostamolle.

Talkkikaivos etenee Polvijärvellä

Valmistelut Polvijärven Karnukan kaivoksen avaamiseksi etenevät ripeästi. Polvijärven kunnanhallitus valmistaa oman lausuntonsa Mondo Mineralsin kaivospiirihakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriölle maanantaina.

Uusi kaivoshanke esillä Polvijärvellä

Polvijärveläiset pääsevät tänään tutustumaan Karnukan kaivoshankkeeseen. Kaivosta ja sen ympäristövaikutusten arviointia esitellään kunnantalon valtuustosalissa iltakuudelta torstaina.

Polvijärvelle uusi talkkikaivos lähivuosina

Kaivosyhtiö Mondo Minerals haluaa käynnistää uuden talkkikaivoksen Polvijärvellä parin vuoden kuluessa. Euroopan suurimpiin talkintuottajiin kuuluva yhtiö haluaa avata louhoksen Karnukkapurolla, Polvijärven kirkonkylän länsipuolella. Mondo Minerals pitää uutta talkkiesiintymää huippulaatuisena.

Mondon syanidipäästön tuomio piti hovissa

Itä-Suomen hovioikeus on pitänyt voimassa käräjäoikeuden ratkaisun Mondo Mineralsin syanidipäästöistä. Sotkamon talkkitehtaalta pääsi Nuasjärveen syanidia, nikkeliä ja arseenia vuosina 1997-1998.

Mondo koelouhi Puolangalla

Mondo Mineralsin talkkimalmin koelouhinta Puolangan Pihlajavaarassa on onnistunut hyvin.

Ahtaajien lakon venyminen pelottaa yrityksiä

Ahtaajien lakolla ei ole vielä vaikutuksia maakunnan teollisuuteen. Pitkittyessään lakko sen sijaan vaikuttaisi useiden yritysten vientiin.

Mondo Minerals tutkii Polvijärven talkkiesiintymää

Talkintuottaja Mondo Minerals tekee koelouhintaa Polvijärven Haapovaaran kylässä. Yhtiö tutkii, voiko Karnukkapuron talkkiesiintymän malmista valmistaa talkkituotteita.

Puolangalle on tulossa talkkikaivos

Talkintuottaja Mondo Minerals aikoo avata uuden kaivoksen Puolangalle. Kaivos tulisi Pihlajavaaralle 10 kilometriä kaakkoon Puolangan kirkonkylältä.

Mondo Minerals jatkaa lomautuksia

Talkintuottaja Mondo Minerals jatkaa lomautuksiaan Sotkamon tehtaalla.

Mondo Minerals lomauttaa

Lomautuksista suurin osa koskee Sotkamoa, missä talkkikaivosyhtiöllä on yli 100 työntekijää.

Etelä-Koreassa asbestia lääkintätarvikkeissa

Etelä-Korean lääketurvallisuusvirasto on kieltänyt yli 1100 lääkintätarvikkeen myynnin asbestia sisältäneen talkkijauheen takia. Etelä-Korean viranomaiset ovat joutuneet ankaran arvostelun kohteeksi sen jälkeen, kun useista maassa myydyistä vauvantalkkilaaduista ja kosmeettisista tuotteista löytyi myrkyllistä asbestia.

Vasarakankaan talkkikaivokselle ympäristölupa

Vasarakankaan talkkikaivos Polvijärvellä on saanut ympäristöluvan. Mondo Minerals on saanut luvan kaivostoiminnan aloittamiseen uudelleen liki 30 vuotta sitten suljetussa talkkikaivoksessa.

Mondo Minerals aloittaa yt-neuvottelut

Lomautettavien määrä selviää yt-neuvotteluissa. Neuvottelujen kohteena on 160 henkilöä. Yhtiöllä on Sotkamossa satakunta työntekijää kaivos- ja rikastamotoiminnoissa.

Sotkamon Alasen talkkitehdashanke jatkuu

Luzenac Suomen vuonna 2004 saama ympäristölupa on nyt saanut lainvoiman, ja yhtiö aikoo tehdä hankkeelle uudet kannattavuuslaskelmat. Tehdas voisi olla toiminnassa vuonna 2015 ja tuottaisi talkkia vähintään 20 vuoden ajan.

Mondon syanidijutun syytteet hylättiin

Kajaanin käräjäoikeus hylkäsi syytteet näyttämättömänä. Yksityishenkilö vaati talkkikaivoksen johtajille rangaistuksia ympäristön turmelemisesta.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle