Hyppää pääsisältöön

Yle Teksti-TV Sivu 104/1

  KOTIMAA     YLE TORSTAI     
                    
 Eteläiset lintulajit kohti pohjoista  
                    
                    
 Ilmastonmuutos on vaikuttanut     
 voimakkaasti lintujen levinneisyyteen 
 Suomessa. Asia ilmenee Mari      
 Pihlajaniemen, Heikki Erikssonin ja  
 Aleksi Lehikoisen tuoreesta kirjasta  
 Linnut ja ilmasto - matka muuttuvaan  
 luontoon.               
                    
 Karkeasti ottaen pohjoiset lajit ovat 
 kärsineet ja eteläiset lajit hyötyneet 
 ilmastonmuutoksesta.          
                    
 Suomen lintulajit ovat siirtyneet 1970-
 ja 2010-lukujen välissä keskimäärin 37 
 kilometriä pohjoiseen ja koilliseen.  
 Suomeen on levinnyt viimeksi kuluneiden
 kolmen vuosikymmenen aikana useita   
 uusia lintulajeja.           
104/1