Hyppää pääsisältöön

KOTIMAA YLE MAANANTAI

 Kuntavaalit eivät houkutelleet kaikkia


 Pienituloiset ja matalasti koulutetut 
 syrjäytyivät politiikasta viime    
 kuntavaaleissa selvästi aiempia vaaleja
 enemmän.                

 Muun muassa tämä käy ilmi Helsinki   
 GSE:n Tilannehuoneen maanantaina    
 julkistamasta raportista.       

 Heikentynyt äänestysaktiivisuus ei   
 kuitenkaan näkynyt siinä, minkä verran 
 pienituloisten ja matalasti      
 koulutettujen edustajia valittiin   
 valtuutetuiksi. Hyvätuloiset ja    
 korkeasti koulutetut ovat vahvasti   
 yliedustettuina valtuustoissa kaikkina 
 vaalivuosina, eikä tilanne raportin  
 mukaan muuttunut koronavaaleissa.   
106/1