Hyppää pääsisältöön

Yle Teksti-TV Sivu 107/1

  KOTIMAA     YLE MAANANTAI    
                    
 Riskitekijät ennustavat lapsen elämää 
                    
                    
 THL:n suurtutkimuksen mukaan neljä   
 riskitekijää ennustaa lapselle huonoa 
 tulevaisuutta.             
                    
 Vanhempien koulutus ja tulotaso    
 vaikuttavat yhä siihen, miten lapsi voi
 menestyä elämässään. Myös vanhempien  
 ero tai toisen kuolema lisää riskiä.  
                    
 Ennustetta synkistää myös se, jos   
 perheessä on mielenterveysongelmia tai 
 perhe elää toimeentulotuen varassa.  
                    
 THL:n ja Nuorisotutkimusseuran     
 rekisteritietojen pohjalta koottuun  
 Suomi lasten kasvuympäristönä     
 -raporttiin kerättiin tiedot 60 000  
 vuonna 1997 syntyneestä nuoresta.   
107/1