Hyppää pääsisältöön

Yle Teksti-TV Sivu 110/1

  KOTIMAA     YLE TIISTAI     
                    
 Korkeakoulut ehdottavat lisätutkintoja 
                    
                    
 Korkeakoulut ovat esittäneet, että   
 niissä aloitettaisiin lähivuosina yli 
 71 000 tutkintoa vuodessa. Lisäpaikkoja
 halutaan myös ammattikorkeakouluihin. 
                    
 Opetusministeriö taas on vaatinut   
 korkeakouluja tuottamaan keskimäärin  
 vajaat 67 000 tutkintoa vuodessa.   
                    
 Yliopistot ovat lisäämässä opiskelu-  
 paikkoja etenkin tietojenkäsittelyyn, 
 tietoliikenteeseen ja teknillisille  
 aloille. Myös mm. luonnontieteissä ja 
 liiketaloudessa kaavaillaan nostoa.  
                    
 Korkeakoulut päättävät aloituspaikkojen
 määristä lopulta itsenäisesti.     
                    
110/1