Hyppää pääsisältöön

1/2

    SIITEPÖLYTILANNE 23.9.      
    Vuoden viimeinen         
    siitepölytiedote:        
 Siitepölykausi käytännössä       
 ohi,siitepölymäärä pysyy ko-      
 ko maassa pääosin nollata-       
 solla. Heinien uudelleen ku-      
 kinta esim. aiemmin leikatul-     
 la nurmikolla voi paikalli-      
 sesti nostaa vähäisen määrän      
 siitepölyä ilmojen selvään       
 kylmenemiseen saakka.         

 Homesienten itiömäärä         
 laskenut pääosin vähäi-        
 seksi. Lämpiminä päivinä        
 määrä voi nousta hetkel-        
 lisesti kohtalaiseksi.         
 Itiömärä laskee täysin         
 nollaan vasta yöpakkas-        
 ten yleistyttyä.            
  Aerobiologian yksikkö,Turun yliopisto
418/1