Hyppää pääsisältöön

1/2

    KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ sr    
    DÖVAS SERVICESTIFTELSE sr    


 Viittomakielinen kohtaamispaikka    
 lähellä sinua!             

 Kuurojen Palvelusäätiössä on tarjolla 
 monipuolisia palveluja eri-ikäisille  
 kuuroille, kuurosokeille, viittomakom- 
 munikaatiota käyttäville ja muille   
 kommunikaatiossa tukea tarvitseville  
 henkilöille.              

 Kuurojen Palvelusäätiöllä on seitsemän 
 palvelukeskusta, joissa tarjotaan   
 asumispalveluja. Palveluvalikkoomme  
 kuuluvat myös päivä- ja työtoiminta,  
 henkilökohtainen apu ja kotiin tuotet- 
 tavat palvelut.            

 Lisätietoja www.kpsaatio.fi    >>>> 
561/1 www.kpsaatio.fi