Hyppää pääsisältöön

1/12

   R A D I O A M A T Ö Ö R I T    

 Suomen Radioamatööliitto ry.     


 Suomen Radioamatööriliitto ry. eli   
 SRAL on Suomen radioamatöörien     
 valtakunnallinen keskusjärjestö.    

 Liitto on perustettu vuonna 1921.   
 Jäseniä on noin 3500.         

 Liiton jäsenkerhoja toimii eri puolilla
 Suomea.                

 Liitto järjestää tapahtumia ja koulu  
 tusta, julkaisee lehteä, opetusmate-  
 riaalia ja kirjallisuutta sekä edistää 
 radioamatööriharrastusta viranomais-  
 neuvotteluin ja erilaisiin työyhmiin  
 osallistumalla.            

590/1