Hyppää pääsisältöön

1/12

   R A D I O A M A T Ö Ö R I T    


 Suomen Radioamatööriliitto ry.    


 Suomen Radioamatööriliitto ry. eli   
 SRAL on Suomen radioamatöörien     
 valtakunnallinen keskusjärjestö.    

 Liitto on perustettu vuonna 1921.   
 Jäseniä on noin 3500.         

 Liiton jäsenkerhoja toimii eri puolilla
 Suomea.                

 Liitto järjestää tapahtumia ja koulu- 
 tusta, julkaisee lehteä, opetusmate-  
 riaalia ja kirjallisuutta sekä edistää 
 radioamatööriharrastusta viranomais-  
 neuvotteluin ja erilaisiin työryhmiin 
 osallistumalla.            
590/1