Hyppää pääsisältöön

NÖDNUMRET 112

 Så här ringer du till nödnumret    

 - Ring nödsamtalet själv, om du kan  
 - Berätta vad som har hänt       
 - Ange exakt adress och kommun     
 - Svara på frågorna          
 - Följ de instruktioner du får     
 - Avsluta samtalet först när du får  
  tillstånd att göra det.       

 Om du behöver hjälp omedelbart i en  
 nödsituation, då liv, egendom eller  
 miljö är i fara, ring nödnumret 112.  
 När du ringer från en mobiltelefon   
 behöver du inget riktnummer.      

 Via 112 når du ambulans,        
 polis, brandkår, socialväsendets    
 krishjälp och sjöräddningen.      


795/1 Sivu 112 Sivu 112 Sivu 112