Hyppää pääsisältöön

VIIKKOMAKASIINI 1/3

           Eläketurva 22.11. 
   Mistä eläke kertyy – mitä korvaa? 

   Työeläkkeen perustana on ansiotu- 
   lo, joka on vastinetta työnteosta.

 Työntekijälle lähes kaikista 65,26 e/kk
 kuukaudessa ylittävistä ansioista ker- 
 tyy eläkettä.Työntekijälle eläke kertyy
 työstä maksetusta verollisesta korvauk-
 sesta, rahapalkasta tai luontaisetuu- 
 desta. Yrittäjän eläkkeen kertymisen  
 määrittää hänelle vahvistettu työtulo, 
 jonka mukaan hän maksaa eläkevakuutus 
 maksunsa.               

 Lisäksi eläkettä voi kertyä sosiaali- 
 etuuksista, kuten ansiosidonnaisista  
 työttömyyskorvauksista, sairausajalta 
 ja eräistä muista merkittävistä    
 elämänvaiheista.            
    Eläketietoa keskiviikkoisin >>> 
858/1 Sivu 858