Hyppää pääsisältöön

Yle Teksti-TV Sivu 858/1

                  1/3 
           Eläketurva 21.2. 
   Eläkevakuuttamista valvotaan    
                    
   Eläketurvakeskus selvitti 120 mil-
   joonaa euroa vakuuttamattomia   
   palkkoja viime vuonna. Työeläke- 
   vakuuttamisen valvonta on merkit- 
   tävä harmaan talouden torjuja.  
                    
 Työeläkevakuuttaminen on lakisääteistä.
 Työnantajat ovat velvollisia vakuutta- 
 maan työntekijänsä, mitä valvotaan   
 jatkuvasti.              
                    
 Eläketurvakeskus valvoo työnantajien  
 vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä 
 laajoilla vero- ja eläkevakuutustieto- 
 jen vertailuilla.           
                    
                    
                    
    Eläketietoa keskiviikkoisin >>> 
858/1Sivu 120