Hyppää pääsisältöön

Yle Teksti-TV Sivu 858/1

                  1/2 
           Eläketurva 17.4. 
   Harmaan talouden toimiva torjunta 
uta                   
   Tilastojen perusteella harmaan  
   talouden ja talousrikollisuuden  
   torjunta on tällä hetkellä toimi- 
   vaa. Viranomaisten yhteistyö,jossa
   Eläketurvakeskus on mukana, on  
   kasvattanut kiinnijäämisriskiä.  
                    
 Valvontatilastot kertovat viranomaisten
 tehokkuudesta. Tilastoja eri viran-  
 omaisilta kerää Verohallinnon harmaan 
 talouden selvitysyksikkö.       
                    
 Verottajan lisäksi tärkeitä harmaata  
 taloutta vastustavia viranomaisia ovat 
 poliisi, Tulli ja Eläketurvakeskus,jon-
 ka valvonta löysi viime vuonna vakuut- 
 tamattomia palkkoja 109 milj. euroa.  
                    
    Eläketietoa keskiviikkoisin >>> 
858/1Sivu 109