Hyppää pääsisältöön

Yle Teksti-TV Sivu 858/1

                  1/3 
           Eläketurva 20.7. 
   Eläketurva kuvastaa yhteiskuntaa  
                    
   Suomessa elettiin maa- ja metsä- 
   talousvaltaisesti 1960-luvulle  
   asti. Yhteiskunnan muutokset   
   johtivat eläketurvan kehitykseen, 
                    
 Kun työ tehtiin enimmäkseen kotipiiris-
 sä, vanhat ja työhön kykenemättömät  
 ihmiset hoidettiin luontevasti kotona. 
 Ilman omaisia joutui elätehoitoon tai 
 kunnalliskotiin.            
                    
 Ei ole sattumaa, että ensimmäiset   
 yleiset työeläkelait astuivat voimaan 
 1962. Eliniän nousu ja yhteiskunnan  
 muutos johdattivat kehittämään yleistä 
 eläketurvaa. Eläketurva oli      
 modernisaation merkki samoin kuin   
 peruskoulu tai sairausvakuutus.    
          Kalenteri s. 890 >>> 
858/1Sivu 890