Hyppää pääsisältöön

VIIKKOMAKASIINI 1/3

           Eläketurva 12.5. 
   Työtulotaso on YEL-turvan perusta 

   Yrittäjäeläkevakuutettuja (YEL)  
   yrittäjiä oli viime vuonna 211 000
   henkilöä. Määrä kasvoi koronan  
   sävyttämästä vuodesta huolimatta, 
   vaikka YEL-vakuutuksia myös päät- 
   tyi normaalia enemmän.      

 Huolestuttavaa on, että uusista yrit- 
 täjistä puolet vahvisti YEL-työtulon  
 minimiin (8 064 euroa/vuodessa 2021)  
 tai sen tuntumaan. Kaikista yrittäjistä
 noin kolmasosalla on sama tilanne.   

 YEL-työtulo on yrittäjän työeläke-   
 vakuutuksen ja sosiaaliturvan perusta. 
 Siksi työtulo tulisi asettaa siten,  
 että se vastaisi yrittäjän työpanoksen 
 arvoa.                 
    Eläketietoa keskiviikkoisin >>> 
858/1 Sivu 211 Sivu 858