Hyppää pääsisältöön

Yle Teksti-TV Sivu 858/1

                  1/2 
           Eläketurva 20.2. 
   Työeläkerahastojen merkitys    
                    
   Tulevia eläkkeitä varten on osa  
   jokaisen sukupolven eläkemaksuista
   säästetty eläkerahastoihin.    
                    
 Eläkerahastot tukevat työeläketurvan  
 taloudellista kestävyyttä. Kertyneiden 
 varojen avulla eläkemaksuja ja työvoi- 
 makustannuksia pidetään mahdollisimman 
 matalina leikkaamatta eläkkeitä. Tuot- 
 tava ja vastuullinen eläkesijoittaminen
 kuuluu kestävään kansantalouteen.   
                    
 Yksityisalojen palkansaajien eläkkeistä
 sijoitusvaroilla ja niiden tuotoilla  
 katetaan nyt lähes neljännes eläke-  
 menosta.                
                    
                    
    Eläketietoa keskiviikkoisin >>> 
858/1