Hyppää pääsisältöön

Yle Teksti-TV Sivu 858/1

                  1/2 
           Eläketurva 20.9. 
   Yrittäjän eläkemaksu joustaa    
inet                  
   Yrittäjänä toimiva vastaa itse  
   YEL-työeläkevakuutuksestaan.   
   YEL-vakuutus tarjoaa monia    
   vastaantuloja, kuten varsin    
   vähän tunnetun maksujouston.   
                    
 Yrittäjä voi pienentää YEL-maksua huo- 
 nojen aikojen koittaessa 10 - 20 pro- 
 senttia vakituisesta maksusta. YEL-  
 maksun jousto ei vaikuta vahvistettuun 
 työtuloon eikä sen pohjana olevaan   
 sairaus- tai peruspäivärahaan.     
                    
 Hyvinä aikoina yrittäjä voi kohentaa  
 eläketurvaansa maksamalla lisää    
 vakuutusmaksua 10 - 100 prosenttia   
 vakituisesta maksusta, ilman että hänen
 vahvistettu YEL-työtulonsa nousisi.  
    Eläketietoa keskiviikkoisin >>> 
858/1