Hyppää pääsisältöön

Yle Teksti-TV Sivu 858/1

                  1/3 
           Eläketurva 12.12. 
   Nuorten työkykyä voi tukea     
                    
   Työkyvyttömyyseläkettä saavien  
   suomalaisten määrä on laskenut  
   2000-luvulla, mutta yhä useammin 
   työkyvyttömyyseläkkeelle jäävä on 
   nuori.              
                    
 20 - 34-vuotiaista suomalaisista noin 
 joka viideskymmenes on eläkkeellä.   
 Myös alle 20-vuotiaiden työkyvyttömyys-
 eläkettä saavien määrä on kasvanut.  
                    
 Yleensä nuorten saama eläke on kuiten- 
 kin määräaikaista kuntoutustukea. Eläk-
 keen myöntäjä arvioi silloin, että hoi-
 to tai kuntoutus voi parantaa eläkettä 
 saavan työkykyä niin, että töissä käy- 
 minen tai opiskelu onnistuu. Työkykyä 
 voi tukea muillakin tavoin.      
    Eläketietoa keskiviikkoisin >>> 
858/1