Hyppää pääsisältöön

Yle Teksti-TV Sivu 861/1

                    
           Kuluttajakysymys 
   Mainostettu alennustuote loppui?  
                    
   Onko mainostettu alennustuote   
   loppu ennen kuin ehdit paikalle? 
   Ellei kappalemäärää ole rajattu  
   mainoksessa, on sinulla oikeus  
   ostaa tuote alennettuun hintaan, 
   kun tavaroita saapuu lisää.    
 Kuluttajalla on oikeus odottaa, että  
 tuotetta on saatavilla, kun mainos on 
 julkaistu.Mainostajan on etukäteen var-
 mistettava,että kampanjaerä todennäköi-
 sesti riittää koko tarjousajan.Jos tar-
 joustuote loppuu kesken, eikä markki- 
 noinnissa ole kerrottu tarjouksen kos- 
 kevan vain tiettyä kappalemäärää,asiak-
 kaalle on annettava mahdollisuus ostaa 
 se myöhemmin tai annettava vastaava  
 tuote tilalle. Lisää: www.kkv.fi > Tie-
 toa,ohjeita > markkinointi,asiakassuhde
  Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
861/1www.kkv.fi