Hyppää pääsisältöön

VIIKKOMAKASIINI

           Kuluttajakysymys 
   Tuotteiden kaupittelu painostaen? 

   Markkinoinnissa tai asiakassuh-  
   teessa ei saa käyttää aggressii- 
   vista menettelyä.         

 Pelkkä asiakkaan suostuttelu ei vielä 
 tee menettelystä kielletyllä tavalla  
 aggressiivista. Kauppaamisen jatkaminen
 ei kuitenkaan ole asiallista, jos   
 kuluttaja sanoo selkeästi ”ei” jopa  
 useita kertoja.            

 Lisätietoa: www.kkv.fi -> Tietoa ja  
 ohjeita -> Markkinointi ja menettely  
 asiakassuhteessa -> Sopimaton markki- 
 inointi ja menettely asiakassuhteessa 

            Lue myös s. 862 

  Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
861/1 www.kkv.fi Sivu 862