Hyppää pääsisältöön

Vaaratiedote 1/4

 Viranomainen voi antaa vaaratiedotteen 
 tilanteissa, joissa väestöä on varoi- 
 tettava hengen- tai terveysvaarasta  
 tai kun ilmenee vaara merkittävälle  
 omaisuuden vaurioitumiselle tai    
 tuhoutumiselle. Vaaratiedote voidaan  
 antaa myös, kun vaaratilanne on ohi  
 (Laki vaaratiedotteesta, 466/2012).  

 Vaaratiedote välitetään radion ja tv:n 
 kautta molemmilla kansalliskielillä  
 Vaaratiedote välitetään väestölle   
 tiedoksi radiossa ja myös televisiossa,
 jos vaaratiedotteen antanut viranomai- 
 inen niin päättää (Valtioneuvoston   
 asetus 705/2013).           

 Vaaratiedote annetaan aina suomeksi ja 
 ruotsiksi. Jos vaaratilanne tai sen  
 seuraukset kohdistuvat saamelaisten  
 kotiseutualueelle, tiedote on annettava
 myös saamenkielellä.        >>> 
866/1 Sivu 466 Sivu 705 Sivu 866