Hyppää pääsisältöön

VIIKKOMAKASIINI

           Kuluttajakysymys 
   Peruuttamisoikeus ei koske?    

   Mitä tuotteita peruuttamisoikeus 
   ei koske?             
   Kaikilla verkko-ostoksilla ei ole 
   palautusoikeutta. Tällaisia ovat 
 esim. hygieniatuotteet sekä personoidut
 tuotteet, kuten mittatilauksena tehdyt 
 vaatteet ja tuotteet, joihin tehty kai-
 verruksia kuluttajan toiveiden mukaan. 

 Lisäksi verkosta ostetuilla lentopuilla
 ei ole pääsääntöisesti peruuttamis-  
 oikeutta. Lentoajankohtaa voi olla mah-
 dollista muuttaa. Lippuehdoissa kerro- 
 taan,onko matkan siirtämisessä joustoa,
 joten lue ehdot huolellisesti ennen  
 ostoa ja lipputyypin valintaa.     
 Lisää: www.ecc.fi -> Euroopan kulutta- 
    jakeskuksen uutiskirje 4/2022  
  Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
871/1 www.ecc.fi