Hyppää pääsisältöön

konditionaali

 • Supisuomea, osa 8: Matkustussanastoa, imperatiivi ja konditionaali

  27.01.2016 Oppiminen

  Opetellaan matkalla tarvittavia rakenteita ja sanastoa.

  Tässä osassa harjoitellaan matkustamisessa tarvittavia rakenteita ja sanastoa. Kielioppiasioista opetellaan imperatiivia eli käskymuotoa ja konditionaalia.

 • Verbin taivutus

  04.12.2012 Oppiminen

  Verbin taivutus

  Viron kielen verbeillä on kaksi infiniivimuotoa: da-infinitiivi ja ma-infinitiivi. Kumpaa muotoa käytetään riippuu rakenteessa käytettävästä toisesta verbistä. Opetellaan myös preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti ja konditionaali.

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Opit mm. subjunktiivia vaativia konjunktioita.

  Tässä osassa opit subjunktiivia vaativia konjunktioita kuten a condición de que, ojalá, a menos que ja siempre que sekä subjunktiivin pluskvamperfektin.

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Alright? Alright! -sarja, osa 8. Kielioppia.

  Kerrataan liitekysymyksiä ja opiskellaan konditionaalia ja futuuria.

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Konjunktiivin impf. ja pl.kv.perfekti, ehtolauseet, futuuri

  Konjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti - Hypoteettiset ehtolauseet - Futuuri - Harjoitukset

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Viikonpäivät, lukusanat, verbimuotoja, pronomineja, tentti 3

  Viikonpäivät - Lukusanat - Refleksiiviverbit - Preposition ja artikkelin yhdistetyt muodot - Konditionaali - Modaaliset apuverbit - Partikkeli ’ne’ - Painoton pronomini + verbit piacere / servire - Tentti (osa 3)

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Verbien futuuri-, konditionaali- ja konjunktiivimuodot

  Verbien futuurimuodot - Verbien konditionaalimuoto: nykyaika - Verbien konjunktiivimuoto: preesens ja passato prossimo - Tentti (osat 8 ja 9)