Hyppää pääsisältöön

tutkimusmenetelmät

  • Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

    09.07.2013 Abitreenit

    Moderni psykologia perustuu empiirisiin tutkimuksiin.

    Moderni psykologinen tieto ei perustu arkitietoon tai -kokemukseen, vaan empiirisiin, kokemusperäisiin tutkimuksiin. Keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat ihmisen toimintojen sekä yksilöiden muodostamien kokonaisuuksien selittäminen ja luokittelu. Ihminen nähdään fyysis-psyykkis-sosiaalisena kokonaisuutena ja ihmisen toiminnan monimutkaisia ilmiöitä lähestytään useista eri koulukunnista eli teoriasuuntauksista käsin.