Hyppää pääsisältöön

keskitaso

 • Alright? Alright!

  15.12.2015 Oppiminen

  Englannin kurssi keskitason opiskelijoille ja kertaukseen.

  Tervetuloa opiskelemaan englannin kieltä ja kulttuuria hymyssä suin! Alright? Alright! -kurssilla kerrataan ja opiskellaan englannin perusteita, mutta tässä alemman keskitason englanninopiskelijoille tarkoitetussa materiaalissa riittää haasteita pidemmällekin ehtineille itseopiskelijoille. Kielitaidon tavoitetaso sarjalle on B1.1.

 • Es español 2 - espanjan kielen jatkokurssi

  15.12.2015 Oppiminen

  12-osainen keskitason espanjan kurssi.

  Es español 2 on 12-osainen keskitason espanjan kielen kurssi. Sen tavoitteena on syventää alkeiskurssilla opittuja espanjan kielen taitoja ja käydä läpi lisää kielen perusrakenteita ja sanastoa. Kulttuuriosioissa kasvatetaan Espanjan maan ja kulttuurin tuntemusta - nyt espanjan kielellä. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle B1-B2.1.

 • 1. ¡Cada uno es como es!

  15.12.2015 Oppiminen

  Luonteenpiirteet, epäsuora kerronta, lomanvietto.

  Tässä kurssin ensimmäisessä osassa opit kuvailemaan luonnetta ja kieliopissa tutustumme muun muassa epäsuoraan kerrontaan. Kulttuuriosiossa puhutaan lomanvietosta.

 • 2. ¡Buen viaje!

  15.12.2015 Oppiminen

  Matkustussanastoa, matkailua, käskymuotoja.

  Tässä osassa opiskellaan muun muassa matkustussanastoa. Kieliopissa opit subjunktiivin preesensin muodostuksen ja käytön käskymuodoissa. Lopuksi tutustutaan espanjalaisten matkailutapoihin.

 • 3. ¡Aprender una lengua!

  15.12.2015 Oppiminen

  Pyytäminen ja neuvominen, ajan adverbit, Espanjan kielet

  Tässä osassa opit pyytämään, neuvomaan ja kysymään. Kieliopissa opiskellaan muun muassa ajan adverbejä. Lopuksi tutustutaan Espanjassa puhuttuihin kieliin ja kieltenopiskeluun.

 • 4. Ya llega el fin de semana

  15.12.2015 Oppiminen

  Viihde, taide, vapaa-aika. Preteriti ja imperfekti.

  Tässä osassa opit viihteeseen ja taiteeseen liittyvää sanastoa. Kieliopissa kerrataan muun muassa preteriti ja imperfekti. Lopuksi pohditaan vapaa-ajan viettoa.

 • 5. Historias del pasado

  15.12.2015 Oppiminen

  Menneen ajan aikamuodot ja Don Quijote

  Tässä osassa opit kertomaan menneistä tapahtumista. Kieliopissa kerrataan preteriti ja imperfekti ja opitaan pluskvamperfekti. Kulttuuriosion päähenkilö on Don Quijote.

 • 6. ¡Cuánto tiempo sin verte!

  15.12.2015 Oppiminen

  Kohtelias puhetapa ja tervehtiminen, subjunktiivin preesens.

  Tässä osassa opit kohteliaisuuksia ja virallisempaa käyttäytymistä. Kieliopissa syvennytään subjunktiivin preesensin käyttöön sivulauseissa. Espanjaksi pohditaan tervehdystapoja Espanjassa ja muissa maissa.

 • 7. ¡Vaya fiesta!

  15.12.2015 Oppiminen

  Espanjalaisia juhlia, futuuri, lisää subjunktiivista.

  Tässä osassa opit espanjalaisiin juhliin liittyvää sanastoa. Kieliopissa tutustutaan futuurin ja subjunktiivin perfektin muodostukseen sekä subjunktiivin käyttöön ajanilmaisujen ja olettamusten kanssa. Juhlista puhutaan myös espanjankielisessä artikkelissa.

 • 8. Ponte en forma

  15.12.2015 Oppiminen

  Voinnista puhuminen, subjunktiivin käyttö.

  Tässä osassa opit muun muassa kehoon ja voinnista puhumiseen liittyvää sanastoa. Kieliopissa opiskellaan subjunktiivin käyttöä. Terveyttä ja hyvinvointia pohditaan espanjan kielellä.

 • 9. ¿Qué me cuentas? ¿Estás al día?

  15.12.2015 Oppiminen

  Tunteiden ilmaisu, epäsuora esitys.

  Tässä osassa opit ilmaisemaan hämmästystä, iloa ja surua. Kieliopissa opiskellaan muun muassa epäsuoraa esitystä. Tiedonvälitystä ja kommunikointia pohditaan espanjaksi.

 • 10. En la ciudad

  15.12.2015 Oppiminen

  Mielipiteen ilmaisu, perifraaseja, verbien kertausta.

  Tässä osassa opit ilmaisemaan mielipiteitä ja käyttämään niissä indikatiivia ja subjunktiivia. Kieliopissa opiskellaan myös yleisimpiä perifraaseja ja kerrataan verbimuotoja. Internetin vaikutusta maailman "kutistumiseen" pohditaan espanjaksi.

 • 11. ¡Buen provecho!

  15.12.2015 Oppiminen

  Kirjeen kirjoitus, ehtolauseita, ajanilmaisuja, ruokaa!

  Tässä osassa opit muun muassa kirjoittamaan epämuodollisen ja virallisen kirjeen sekä lyhenteitä. Kieliopissa harjoitellaan ehtolauseita ja ajanilmaisuja. Espanjaksi pohditaan ruokaa ja gastronomian ilmiöitä.

 • 12. ¿Buscas trabajo?

  15.12.2015 Oppiminen

  Työnhakua, tunteiden ilmaisua, verbirakenteita.

  Tässä osassa opit työpaikkailmoituksiin liittyvää sanastoa ja kirjoittamaan CV:n. Kieliopissa opit lisää tavallisia perifraaseja ja datiivilla järjestyviä verbejä sekä ilmaisemaan tunteita ja mieltymyksiä. Työntekoa ulkomailla pohditaan espanjaksi.

 • 1. Welcome to Egganham!

  15.12.2015 Oppiminen

  Alright? Alright! -sarja, osa 1.

  Alright? Alright! -sarjassa kerrataan ja opiskellaan englannin perusteita. Ensimmäisessä osassa tutustutaan Egganhamin kylän asukkaisiin. Sarja on suunnattu aikuisille englannin kielen opiskelijoille ja brittihuumorin ystäville.

 • 2. The local pub

  15.12.2015 Oppiminen

  Alright? Alright! -sarja, osa 2.

  Sarjan toisessa osassa tutustutaan tarkemmin Egganhamin kylän asukkaisiin ja harjoitellaan samalla muun muassa ruokailusanastoa.

 • 3. How may I help you?

  15.12.2015 Oppiminen

  Alright? Alright! -sarja, osa 3.

  Kolmannessa osassa Egganhamin kylän väki on kokoontunut pubiin peli-iltaan. Peli sujuu, ainakin MrsBrownilta. Mutta mitä tapahtui hänen polkupyörälleen?

 • 4. At the hotel

  15.12.2015 Oppiminen

  Alright? Alright! -sarja, osa 4.

  Sarjan neljännessä osassa harjoitellaan hotellihuoneen varaamista ja sekä opetellaan tavaamaan englanniksi.

 • 5. Weather forecast and baby news

  15.12.2015 Oppiminen

  Alright? Alright! -sarja, osa 5.

  Sarjan viidennessä osassa Sharonilla on Ericille tärkeätä kerrottavaa, mutta voiko tytölle antaa nimeksi Liverpool?

 • 6. The queen is coming!

  15.12.2015 Oppiminen

  Alright? Alright! -sarja, osa 6.

  Kuudennessa osassa Egganhamin kylässä valmistaudutaan vastaanottamaankuninkaallisia vieraita. Kuninkaallinen perhe on tärkeä osa englantilaista kulttuuria. Kielioppiosassa opetellaan pluskvamperfekti, ajanmääreitä ja imperatiivi.

Sivut