Hyppää pääsisältöön

romanikieli

 • Palvelumme erityis- ja vähemmistöryhmille

  23.04.2019 Ylen vuosi 2018

  Huomioimme erityis- ja vähemmistöryhmien tarpeet.

  Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan erityisenä tehtävänä on huomioida tarjonnassa myös erityisryhmien ja vähemmistöjen tarpeet.

 • Mitä käyttämäsi kieli kertoo sinusta?

  22.01.2019 Kulttuuri

  Sosiolingvistit tallentavat tämän päivän puheet

  Sitä voisi luulla, että aikuistuessa myös kieli vakiintuu. Puhuttu kieli kuitenkin muuttuu koko elämän ajan. Se kertoo asiasisällön lisäksi myös mm. puhujan asuinpaikoista, sosiaalisesta verkostosta ja yhteiskunnallisesta asemasta.

 • Sunnuntai 8.4.2018 (radio)

  08.04.2018 Yle Selkouutiset

  Sähköalalla alkaa maanantaina lakko. Finnair on lentänyt Helsingistä suoraan Pekingiin 30 vuoden ajan. Sunnuntaina on vietetty romanien kansallispäivää. Sisällissota näkyy koulujen historian opetuksessa.

 • "Syrjintä on jokapäiväistä – vain toinen romani ymmärtää"

  20.11.2016 Yle Uutiset

  Aila Lindeman haluaa toimia siltana romaniväestön ja yhteiskunnan välillä, vaikka kertoo kohtaavansa itse syrjintää arjessaan päivittäin.

 • Alle neljäsosa ruotsalaisista tuntee ruotsinsuomalaiset

  04.06.2015 Yle Uutiset

  Tuoreen tutkimuksen mukaan alle neljäsosa ruotsalaisista tietää, että ruotsinsuomalaiset ovat yksi maan viidestä vähemmistöryhmästä. Alle kolmasosa tietää, että suomi on yksi Ruotsin vähemmistökielistä.

 • Romanit tuovat tapojaan tutuksi: "Olemme vieraskoreita, kaikki tulijat otetaan avosylin vastaan"

  13.05.2015 Yle Uutiset

  Romanit ovat olleet osa Suomen kansaa satojen vuosien ajan. Romanikulttuuri on säilynyt vahvana, mutta valtaväestölle romanit ovat edelleen vieraita. Tätä verhoa halutaan nyt avata.

 • Aristoteleen kantapää puhuu romania

  23.09.2014 Kulttuuri

  Millainen on monta nimeä ansainneen tarunhohtoisen kansan oma kieli romani? Mitä se kertoo kansan alkuperästä? Onko yleistä romanikieltä? Onko se vaikuttanut suomen kieleen?

 • Sihko diives – Katoava romanikieli halutaan elvyttää

  16.05.2014 Yle Uutiset

  Oma kieli oli aiemmin romaneille pärjäämisen väline. Huonoissa elinolosuhteissa oma kieli vahvisti identiteettiä, mutta nykyään romanikielelle ei koeta olevan tarvetta. Siitä huolimatta kieli halutaan säilyttää.

 • Romaneja kannustetaan hakeutumaan yliopistoihin ja politiikkaan - romaninimi hankaloittaa edelleen työn saantia

  04.02.2014 Yle Uutiset

  Vaikka romanit kouluttautuvat aiempaa innokkaammin, asennetyötä riittää yhä niin romaniväestön kuin valtaväestön piirissä. Alueelliset neuvottelukunnat tekevät aloitteita ja esityksiä esimerkiksi romaniväestön työllistymisen edistämiseksi.

 • 500 vuotta syrjintää - nyt vähän helpottaa

  01.10.2013 Yle Uutiset

  Romanikulttuurilla on Suomessa jo 500 vuotta vanhat perinteet. Silti syrjintää esiintyy edelleen.

 • Kielelliset oikeudet eivät toteudu - saamelaisilla tuskin koskaan

  14.06.2013 Yle Uutiset

  Kielellisten oikeuksien toteutuminen Suomessa on vielä osin hyvien aikomusten tasolla. Valtioneuvoston selvityksen mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa on ollut vaikeuksia järjestää palveluja sekä suomeksi että ruotsiksi. Selvityksessä nostetaan esiin myös viime aikoina eri kieliryhmiä kohtaan lisääntynyt kielteinen suhtautuminen. Suomessa puhutaan 148 kieltä äidinkielenä.

 • Romanikielen opettajista pula pohjoisessa

  08.04.2013 Yle Uutiset

  Romanilasten perusopetuksen tasossa on suuria eroja eri kuntien välillä. Esimerkiksi romanikielen opettajista on pula erityisesti Pohjois-Suomessa. Romanilasten koulumenestys on parantunut selvästi viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana.

 • Romanikieli on vaarassa kadota

  04.10.2012 Yle Uutiset

  Suomessa puhuttava romanikielen murrehaara on vaarassa kadota. Noin 13 000 Suomen romanista enää vain 30 prosenttia puhuu ja ymmärtää sujuvasti omaa kieltään. Kieltä ymmärtää noin puolet. Helsingin yliopistossa alkoi tänä syksynä romanikielen- ja kulttuurin opinnot. Rovaniemellä on vuoden ajan toiminut romanikielen kielipesä.

 • Romanit eivät lämpene herrojen kulttuurille

  27.03.2012 Yle Uutiset

  Romanit käyttävät kulttuuripalveluja hyvin vähän. Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämän kyselytutkimuksen mukaan suurin syy tähän on se, etteivät romanit koe tarjolla olevia kulttuuripalveluja kiinnostaviksi. Kulttuuritapahtumista romanit käyvät enimmäkseen hengellisissä tilaisuuksissa.

 • Romaninuoret haluavat nopeasti hyvään ammattiin

  15.03.2012 Yle Uutiset

  Yhä useampi romaninuori käy peruskoulun loppuun ja jatkaa opintojaan ammattikoulutuksessa. Opetushallituksen tuoreen katsauksen mukaan kymmenessä vuodessa ammatilliseen koulutukseen lähtevien romanien määrä on yli kaksinkertaistunut. Lukioon menevät kuitenkin vain harvat.

 • Romanikieltä vaalitaan kielipesissä

  12.11.2011 Yle Uutiset

  Suomen romanikieli on vakavasti uhanalaisten kielten listalla UNESCON luokituksessa. Romanikielen hengissä pitämiseen pyritään panostamaan muun muassa kielipesillä, joissa kokoonnutaan puuhailemaan arkisia asioita ja samalla puhutaan romanikieltä kaikenikäisten keskustelijoiden voimin.

 • Romanilasten koulunkäyntiä helpotetaan Lahdessa

  18.08.2011 Yle Uutiset

  Romanilasten koulunkäyntiongelmiin on puututtu Lahdessa. Uuden hankkeen myötä kouluihin on tullut uudenlaista kerhotoimintaa, romanikielen opetusta ja romanihenkilökuntaa. Myös koulujen ja kotien välistä yhteistyötä on tiivistetty. Pohjimmiltaan kysymys on kulttuurierojen ymmärtämisestä ja hyväksymisestä.

 • Euroopan neuvosto: Ruotsin kielen asema Suomessa vaarassa

  13.04.2011 Yle Uutiset

  Euroopan neuvosto varoittaa, että ruotsin kielen asema Suomen toisena virallisena kielenä on vaarassa pidemmällä tähtäimellä. Ruotsin kielen asemaa uhkaavat virkamiesten huono kielitaito ja kielen opetuksen puutteet, sanoo Euroopan neuvosto vähemmistökieliä käsittelevässä raportissaan.

 • "Romanikulttuuri hukkuu vääriin mielikuviin"

  10.04.2011 Yle Uutiset

  Suomessa elää noin 11 000 romania. Joukkoon mahtuu kaikenlaisia ihmisiä, mutta yksittäisen romanin ajatellaan silti usein edustavan koko yhteisöä. Tamperelainen Kasimir Palm ei päälle päin näytä noudattavan romanien kulttuuria, mutta sanoo silti edustavansa paitsi itseään, myös perhettään ja koko yhteisöään.

 • Romanikielen opiskelijoita kaivataan lisää

  08.04.2011 Yle Uutiset

  Tampereella toimii seitsemän lapsen ja nuoren romanikielen opetusryhmä. Oman äidinkielen opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa. Opetusryhmän ikähaitari on esikoululaisista teini-ikäiseen, mikä asettaa omat haasteensa opetukseen. Jos oppilaita saataisiin lisää, voitaisiin perustaa myös useampia ryhmiä.

Sivut