Hyppää pääsisältöön

järjestysluvut

 • 5. La aldea global. ¡No te pierdas!

  15.12.2015 Oppiminen

  Kaupunki- ja ruokasanastoa, verbejä, uuden ajan historiaa.

  Tässä osassa opit kaupunki- ja ruokasanastoa, ja kieliopissa opiskellaan muun muassa diftongoituvia verbejä ja demonstratiivipronomineja. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulta nykyaikaan.

 • Lukusanat

  27.11.2012 Oppiminen

  Lukusanat

  Opetellaan lukusanat, järjestysluvut ja niiden taivutukset sekä kysymään kelloa.

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Viikonpäivät, lukusanat, verbimuotoja, pronomineja, tentti 3

  Viikonpäivät - Lukusanat - Refleksiiviverbit - Preposition ja artikkelin yhdistetyt muodot - Konditionaali - Modaaliset apuverbit - Partikkeli ’ne’ - Painoton pronomini + verbit piacere / servire - Tentti (osa 3)

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Verbit dormir ja querer, järjestysluvut 1.-10., pronomineja.

  Kieliopissa opiskelemme diftongoituvia verbejä (esim. dormir "nukkua" ja querer "haluta, rakastaa"), järjestysluvut 1.-10. sekä demonstratiivipronominit.