Hyppää pääsisältöön

demonstratiivipronominit

 • 5. La aldea global. ¡No te pierdas!

  15.12.2015 Oppiminen

  Kaupunki- ja ruokasanastoa, verbejä, uuden ajan historiaa.

  Tässä osassa opit kaupunki- ja ruokasanastoa, ja kieliopissa opiskellaan muun muassa diftongoituvia verbejä ja demonstratiivipronomineja. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulta nykyaikaan.

 • Kielioppia

  21.02.2013 Oppiminen

  Opit lisää viittaussanoista, ja opit myös käyttämään kolmea eri kysymyssanaa (mikä, kuka ja mikä paikka/missä) sekä vastaamaan kysymyksiin.

 • Sanastoa ja fraaseja

  21.02.2013 Oppiminen

  Tämä, tuo, se; ruokia ja juomia, perheenjäseniä.

  Opit viittaamaan eri paikoissa oleviin esineisiin, henkilöihin ja paikkoihin demonstratiivipronomineilla tämä, se ja tuo. Sanastoissa esitellään ruokia ja juomia, perheenjäsenten nimityksiä, myymälöitä ja julkisia paikkoja.

 • Pronominit

  27.11.2012 Oppiminen

  Pronominit

  Persoonapronominien kahta muotoa käytetään rinnakkain (mina/ma), joistakin muodoista ovat lyhyet muodot yleisempiä, joistakin pitkät. Opetellaan myös muut pronominit ja niiden taivutukset.

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Kysymyssanat, pronomineja, sanojen suvut, nominaalilause.

  Kieliopissa opetellaan kysymyssanat, persoonapronominit, demonstratiivipronominit, suku, nominaalilause ja kirjaimet alif, beh, teh, seh, giim, Ha, kha.

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Pronomineja, adverbejä, verbimuotoja, adjektiiveja

  Demonstratiivipronominit - Tavan ja määrän adverbit - Adjektiivi bello + substantiivi - Verbin preesens + prepositio da - Imperatiivin teitittely - Qualcosa + adjektiivi - III taivutusryhmän verbit, joissa -isc- - Partikkeli ci - Tentti (osa 4)

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Verbit dormir ja querer, järjestysluvut 1.-10., pronomineja.

  Kieliopissa opiskelemme diftongoituvia verbejä (esim. dormir "nukkua" ja querer "haluta, rakastaa"), järjestysluvut 1.-10. sekä demonstratiivipronominit.