Hyppää pääsisältöön

meluesteet

 • Kuokkalan kehäväylän suunnitelmat nähtävillä

  13.09.2011 Yle Uutiset

  Kuokkalan kehäväylä on nytkähtänyt eteenpäin. Väylän katusuunnitelmat ovat valmistuneet siihen asti, että ne on asetettu nähtäville. Hankkeen suunnitelmat ovat olleet edellisen kerran nähtävillä vuonna 2010.

 • Helsinki kartoitti hiljaiset alueet

  19.07.2011 Yle Uutiset

  Helsinki on selvittänyt asukkaiden avulla, missä sijaitsevat kaupungin hiljaiset alueet. Asukaskysely on osa Helsingin meluntorjunnan suunnitelmaa. 190 000 helsinkiläistä asuu tieliikenteen melualueella, jossa ohjearvot ylittyvät.

 • Savonlinnan liikenne on sutjakoitunut

  11.07.2011 Yle Uutiset

  Liikenne Savonlinnan keskustan läpi itään sujuu nyt aiempaa sutjakammin. Uuden ohikulkutien parikilometrinen osuus uusine siltoineen otettiin käyttöön viikonvaihteessa.

 • Kouvola lisää meluvalleja teiden varsille

  16.06.2011 Yle Uutiset

  Kaupungin eri rakennustyömailta kertyvä pintamaa käytetään melu- ja maisemavallien rakentamiseen sen sijaan, että se kuljetettaisiin maankaatopaikalle. Kaupungilla on tarvetta uusille meluvalleille, mutta valleja rakennetaan myös säästösyistä.

 • Vaajakosken moottoritie on Jyväskylän suurin mölyn lähde

  22.03.2011 Yle Uutiset

  Suurten kaupunkien meluongelmat halutaan kuriin. Jyväskylä aloittaa oman melukartoituksen laatimisen ensi vuonna. Kaupunki toteuttaa selvityksen kuitenkin suppeampana kuin mitä valtio edellyttää.

 • Kaksoisraide lähenee Imatraa ja Luumäkeä

  14.03.2011 Yle Uutiset

  Kaksoisraiteen rakentaminen Imatran ja Luumäen välille edistyy. Imatran tekninen toimi on saanut valmiiksi lausuntonsa Liikenneviraston tekemistä kaksoisraidesuunnitelmista.

 • Pysäköintitalo Kaivoparkin rakentaminen voi alkaa Hämeenlinnassa

  22.02.2011 Yle Uutiset

  Kaupunginhallitus edellyttää kuitenkin, että pysäköintiyhtiö sovittaa hankkeensa yhteen kauppakeskuksen toteuttajan NCC:n kanssa.

 • Helsingintien leventäminen alkaa

  10.02.2011 Yle Uutiset

  Helsingintien rakentaminen Lappeenrannassa pääsee vauhtiin toukokuussa. Tekninen lautakunta pääsi keskiviikkona viimein päätökseen tien rakentamisesta.

 • Veneteollisuuden jäte halutaan hyötykäyttöön

  31.01.2011 Yle Uutiset

  Käytöstä poistettu lasikuituvene voi tulevaisuudessa päätyä meluvallin materiaaliksi tai kaatopaikan peitteeksi. Kokkolan teknologiakeskus Ketekin tutkimuksessa on saatu lupaavia tuloksia veneteollisuuden jätemuovien hyötykäytöstä. Alhaiset kaatopaikkamaksut eivät aina kannusta kierrätykseen.

 • Kehä I:n massiivinen remontti valmistuu poikkeuksellisesti etuajassa

  17.01.2011 Yle Uutiset

  Kehä I:n remontti Espoon Leppävaarassa etenee niin vauhdilla, että se valmistuu jopa puoli vuotta suunniteltua aiemmin. Remontti on valmis tämän vuoden aikana.

 • Seinäjoen itäisen ohikulkutien linjausta siirretään

  14.12.2010 Yle Uutiset

  Seinäjoen itäisen ohikulkutien suunnittelua valtatiellä 19 jatketaan jälleen. Hallinto-oikeus kumosi pari viikkoa sitten osan suunnitelmasta, koska se ei ollut kaikilta osin voimassa olevien kaavojen mukainen.

 • Tampereella runsaasti raivaustöitä

  15.11.2010 Yle Uutiset

  Kekkosentien varressa Tampereella raivataan seuraavan kahden viikon aikana vesakkoa ja huonokuntoista puustoa. Töitä tehdään Mustanlahden ja Naistenlahden välillä.

 • Aura haaveilee 65 000 euron skeittipuistosta

  28.09.2010 Yle Uutiset

  Auralaiset nuoret voivat saada lähivuosina itselleen kymmenien tuhansien eurojen skeittipuiston. Auran vapaa-aikalautakunta on esittämässä, että kuntaan tehtäisiin 65 000 euron skeittipaikka.

 • Lanta haisee Lappeenrannassa

  28.09.2010 Yle Uutiset

  Lappeenrannan keskustan tuntumassa on jo reilun viikon ajan ihmetelty erittäin voimakasta lannanhajua. Hajun lähteeksi on paljastunut Kuutostien varteen levitetty kompostimulta.

 • Lentokentän louhinnoille jatkoa

  22.09.2010 Yle Uutiset

  NCC Roads Oy aikoo laajentaa kiviaineksen louhintaa ja murskausta Turun lentoaseman alueella. Yhtiö on jättänyt ympäristölupa- ja maaainesten ottoon liittyvän hakemukseen.

 • Kirkkokankaalle rakennetaan melusuojausta

  21.09.2010 Yle Uutiset

  Oulun kaupunki rakentaa lisää liikenteen meluvalleja. Kaupungin suunnitelmissa on muun muassa Sangintie - Vaalantie - osuuden melusuojausten täydentäminen Kirkkokankaalla. Suunnitelma Parkkisenkankaan alueen meluntorjunnan toteuttamistavasta valmistuu joulukuussa.

 • Oulu varautuu kaksoisraiteeseen

  07.09.2010 Yle Uutiset

  Rautatien kaksoisraiteen rakentamiseen varaudutaan myös Oulun kaupungin kaavoituksessa. Rata-alueella on tilaa toiselle raiteelle mutta radan huoltotielle sekä meluvalleille tarvitaan tilaa nykyisiltä viheralueilta.

 • Rajavuoren YVA-menettely päättyi

  06.09.2010 Yle Uutiset

  Ympäristöviranomainen suosittaa Rudus Oy:n Kotkan Rajavuoren kiviaineksen ottoalueen rajoille meluvalleja, jos tuotantoa lisätään.

 • Taysin liikennekaava etenee

  03.09.2010 Yle Uutiset

  Tampereen yliopistollisen sairaalan liikennettä ja pysäköintiä helpottava asemakaava on valmistumassa. Siihen sisältyy muun muassa kauan kaivattu pysäköintitalo.

 • Meluaita on myös näköeste

  20.08.2010 Yle Uutiset

  Tietyömailla rakennetaan nykyisin teiden lisäksi myös muuta ympäristöä. Teiden maisemointi ja meluaitojen rakentaminen ovat perustyötä siinä missä tienrakentaminenkin.

Sivut