Hyppää pääsisältöön

psyykkinen kehitys

 • Oppimateriaalit: psykologia

  15.02.2017 Abitreenit

  Sisältöjä eri aihealueista, joita lukiossa opiskellaan.

  Psykologiassa ihmisen toimintaa lähestytään useasta eri näkökulmasta. Neuropsykologiassa voidaan tutkia aivojen välittäjäaineiden tai yksittäisten hermosolujen toimintaa, persoonallisuuspsykologiassa verrataan yleensä yksilöitä toisiin yksilöihin ja sosiaalipsykologiassa pohditaan ihmisryhmien sisäisiä ja välisiä ilmiöitä.

 • Psykoanalyysi ihmismielen valaisijana

  07.02.2014 Elävä arkisto

  Siitä asti kun psykoanalyysi syntyi 1900-luvulla, sitä on sekä hyödynnetty että haukuttu. Teoriana ja hoitomuotona se on levinnyt laajalti, lisäksi se on jättänyt jälkensä niin kulttuurihistoriaan kuin arkiseen kielenkäyttöön. Dokumentissa vuodelta 1984 suomalainen tunnettu psykoanalyytikko sekä lääketieteen ja kirurgian tohtori Tor-Björn Hägglund valottaa psykoanalyysin periaatteita ja tarkoitusta.

 • INKA tähtäsi inhimilliseen kasvuun

  01.10.2013 Elävä arkisto

  Inhimillisen kasvun seminaari INKA sai alkunsa vuonna 1974 vaihtoehtoisena koulutuskokeiluna, jossa pyrittiin tukemaan aikuisen kokonaisvaltaista kehitystä. Koulutuksesta saadut hyvät kokemukset toimivat myöhemmin pohjana jopa Snellman-korkeakoulun synnylle.

 • Millainen lapsuus tänään, sellainen yhteiskunta huomenna

  27.02.2013 Elävä arkisto

  Dokumentissa tarkastellaan lasten pahoinvoinnin syitä.

  Lapsikin voi kärsiä stressistä. Kasvatusneuvolassa ja lastentarhassa vuonna 1974 kuvattu dokumentti kertoo, miten aikuisten maailman paineet näkyvät kouluikäisissä ja sitä nuoremmissa lapsissa.

 • Pahoinvointia hyvinvointivaltiossa

  05.07.2010 Elävä arkisto

  Kurkistus yhteiskunnan nurjemmalla puolelle.

  Ohjelmassa tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan nurjempaa puolta, mielenterveysongelmaisia, alkoholisteja, vammautuneita ja vankeja.