Hyppää pääsisältöön

aikamuodot

 • Kapusta Master - osa 4: Suunnitelmia ja puheluita

  04.05.2016 Oppiminen

  Mennyt aika sekä objektin sijamuoto akkusatiivi.

  Tässä osassa pohditaan, miten ilmaistaan mennyttä aikaa ja millaisia päätteitä saa objektin sijamuoto eli akkusatiivi.

 • 5. Historias del pasado

  15.12.2015 Oppiminen

  Menneen ajan aikamuodot ja Don Quijote

  Tässä osassa opit kertomaan menneistä tapahtumista. Kieliopissa kerrataan preteriti ja imperfekti ja opitaan pluskvamperfekti. Kulttuuriosion päähenkilö on Don Quijote.

 • 7. ¡Vaya fiesta!

  15.12.2015 Oppiminen

  Espanjalaisia juhlia, futuuri, lisää subjunktiivista.

  Tässä osassa opit espanjalaisiin juhliin liittyvää sanastoa. Kieliopissa tutustutaan futuurin ja subjunktiivin perfektin muodostukseen sekä subjunktiivin käyttöön ajanilmaisujen ja olettamusten kanssa. Juhlista puhutaan myös espanjankielisessä artikkelissa.

 • 11. Tus experiencias y recuerdos

  15.12.2015 Oppiminen

  Sää ja tunteet, imperfekti, pronomineja, musiikkia.

  Tässä osassa opit kuvailemaan säätä ja erilaisia tunteita ja tilanteita. Kieliopissa opiskellaan imperfekti ja indefiniittipronomineja. Kulttuuriosiossa tutustutaan espanjalaiseen musiikkiin.

 • 12. Julián se va de vacaciones

  15.12.2015 Oppiminen

  Matkustussanastoa, futuuri, prepositioita, flamencoa.

  Tässä osassa opit sekä puhelinsanastoa että matkustamiseen liittyvää sanastoa. Kieliopissa opiskellaan tulevien tapahtumien rakenne lähifutuuri sekä verbejä ja prepositioita. Lopuksi tutustutaan flamencoon.

 • Viikon sitaattivinkki: Kuolemasta puhuminen on herkkäluonteista touhua

  30.10.2014 Kulttuuri

  Kuulijanimimerkki Rigor Mortenson kysyy meiltä seuraavaa: ”Miksi sana kuolla tuntuu olevan mahdoton käyttää imperfektissä otsikoissa, kun kyseessä on henkilö? Otsikko on silloin lähes poikkeuksetta muotoa Muusikko Matti on kuollut eikä Muusikko Matti kuoli.”

 • Aristoteleen kantapää: Aikamuoto on rahaa

  03.09.2014 Kulttuuri

  Monelle on kouluaikojen äidinkielentunneilta jäänyt mieleen lause: suomen kielessä ei ole futuuria. Väite on kiehtova: se ikään kuin poistaa kieleltämme tulevaisuuden kokonaan.

 • Verbin taivutus

  04.12.2012 Oppiminen

  Verbin taivutus

  Viron kielen verbeillä on kaksi infiniivimuotoa: da-infinitiivi ja ma-infinitiivi. Kumpaa muotoa käytetään riippuu rakenteessa käytettävästä toisesta verbistä. Opetellaan myös preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti ja konditionaali.

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Transitiiviverbit, intransitiiviverbit, pluskvamperfekti

  Transitiiviverbit - Intransitiiviverbit - Pluskvamperfekti - Tentti (osat 5 ja 7)

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Perfekti ja imperfekti, rinnakkaiset objektit

  Verbien menneen ajan muotoja: perfekti ja imperfekti - Rinnakkaiset objektit - Kertaustentti (osat 1-4)

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Konjunktiivin impf. ja pl.kv.perfekti, ehtolauseet, futuuri

  Konjunktiivin imperfekti ja pluskvamperfekti - Hypoteettiset ehtolauseet - Futuuri - Harjoitukset

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Preteriti sekä erot perfektin ja preteritin välillä.

  Kieliopissa opiskelemme preteritin - yhden espanjan menneistä aikamuodoista - sekä eroja perfektin ja preteritin välillä.

 • Kielioppia

  14.06.2012 Oppiminen

  Imperfektin muodostus ja käyttö, indefiniittipronominit

  Opiskellaan imperfektin muodostus ja sen käyttöä sekä indefiniittipronominit algo/nada, alguien/nadie, alguno/ninguno.