Hyppää pääsisältöön

Talo Italiassa

 • Italian peruskurssi

  15.12.2015 Oppiminen

  Lähtee aivan alkeista, etenee kattamaan keskitason.

  Talo Italiassa -sarjan kilpailijat opiskelivat tämän kurssin avulla italian perussanaston ja kieliopin. Kurssi lähtee liikkeelle aivan alkeista, mutta etenee kattamaan lähes lukion oppimäärän, joten se sopii myös kielen alkeet taitaville. Kielten taitotasoasteikolla kurssi etenee tasolta A1.1 jopa tasolle B1.2.

 • 1. Un caffè, per favore!

  15.12.2015 Oppiminen

  Tervehdyksiä ja alkeiskielioppia.

  Tervehdyksiä ja alkeiskielioppia.

 • 2. In un bar di Piazza Navona

  15.12.2015 Oppiminen

  Aamiais- ja kahvikulttuuri, kiitos ja anteeksi, kielioppia.

  Aloitetaan aamiaisella kahvilassa ja tutustutaan muutenkin italialaiseen kahvikulttuuriin. Jatketaan sitten kohteliaiden ilmaisujen ja peruskieliopin parissa. Tämän osan jälkeen voit myös tehdä ensimmäisen tentin ja tarkistaa, että tärkein kielioppiaines on jäänyt mieleen.

 • 3. Come ti trovi a Roma?

  15.12.2015 Oppiminen

  Ravintola- ja ruokasanastoa, ajanmääritteitä, mieltymyksiä.

  Tämän osan pääaiheena on italialainen ruoka! Lisäksi opitaan ajanmääreitä sekä ilmaisemaan mielipiteitä ja mieltymyksiä. Verbimuotoja, pronomineja ja prepositioita on myös luvassa, ja lopuksi voit testata oppimaasi kielioppitentillä.

 • 4. In Trattoria a Trastevere

  15.12.2015 Oppiminen

  Ruokakulttuuria, kohteliaista puhetta, peruskielioppia.

  Tässäkin osassa puhutaan ruoasta ja syödään trattoriassa. Lisäksi opitaan kohteliasta puhetta, kyselemään toisista ja kertomaan itsestä sekä paljon peruskieliopin asioita.

 • 5. Un weekend in campagna

  15.12.2015 Oppiminen

  Maaseutumatkailua, verbien menneitä aikamuotoja

  Tässä osassa valmistaudutaan viikonloppumatkaan ja tutustutaan majoittumiseen liittyvään sanastoon. Kieliopissa opetellaan menneen ajan verbimuotoja.

 • 6. Nell'agriturismo

  15.12.2015 Oppiminen

  Automatkailua, adjektiivien vertailua, italialainen perhe

  Automatkalla voi sattua ja tapahtua, varaudutaan siis myös ongelmatilanteisiin! Kieliopissa perehdytään omistuspronomineihin ja adjektiivien vertailumuotoihin. Lopuksi tutustutaan italialaiseen perheeseen.

 • 7. Visita a Todi

  15.12.2015 Oppiminen

  Sää, vuodenajat, tienkysyminen, verbit ja aikamuodot, media

  Tässä osassa puhutaan säästä, hyvästä ja huonosta. Kieliopissa opiskellaan menneen ajan muodoista pluskvamperfekti ja pohditaan minkä apuverbin mikäkin verbi saa. Tutustumme myös italialaiseen mediakenttään.

 • 8. Un bel problema!

  15.12.2015 Oppiminen

  Liikennemuotoja, persoonattomia verbejä ja -rakenteita

  Ongelmat auton kanssa pakottavat tarinamme nuoret turvautumaan junaan - harjoitellaan siis ongelmatilanteista selviämistä ja tutustutaan eri kulkuneuvoihin. Kieliopissa on lisää erilaisia verbirakenteita ja -muotoja.

 • 9. È qui la festa?

  15.12.2015 Oppiminen

  Karnevaalipohdintaa, verbimuotoja, hotellisanastoa, elokuvaa

  Tässä osassa tehdään karnevaalimatkasuunnitelmia, harjoitellaan hotellihuoneen varaamista ja opetellaan uusia verbien aika- ja tapamuotoja. Lisäksi tutustutaan italialaiseen elokuvaan.

 • 10. Carnevale

  15.12.2015 Oppiminen

  Karnevaalit, ruoanvalmistusta, adjektiiveja ja adverbejä

  Karnevaalitunnelmiin päästään Viareggiossa ja muuallakin Italiassa. Ruokaostoksia ja ruokaa tehdään niin karnevaaleja kuin arkeakin varten. Kieliopissa vertaillaan adjektiiveja ja adverbeja ja tutustutaan gerundimuotoon.

 • 11. Nella città delle Olimpiadi invernali 2006

  15.12.2015 Oppiminen

  Torino ja Piemonte, pronomineja, tunteen ilmaisuja

  Tässä osassa vieraillaan Torinossa, vuoden 2006 talviolympialaisten pääkaupungissa, mutta käymme myös Venetsiassa, jossa kuullaan venetsialaisten ajatuksia kaupungistaan. Kieliopissa opiskellaan indefiniitti- ja relatiivipronomineja. Lopuksi tutustutaan Piemonten 1900-luvun kirjallisuuteen.

 • 12. Alla partita di calcio

  15.12.2015 Oppiminen

  Jalkapalloa, urheilua, konjunktiivin muodot, futuuri

  Viimeisen kappaleen pääosassa on urheilu, ja lajeista ylinnä tietenkin jalkapallo. Kieliopista on viimeiseksi säästetty konjunktiivin menneen ajan muodot - helpolla ei siis kurssin loppuun päästä!