Hyppää pääsisältöön

alkeistaso

 • Kapusta Master - osa 1: Pietariin

  04.05.2016 Oppiminen

  Ensimmäisessä osassa matkustetaan Pietariin.

  Ensimmäisessä osassa matkustetaan Pietariin, opitaan sanojen suvut, persoonapronomineja ja lukusanat 1-10 sekä tervehdyksiä.

 • Kapusta Master - osa 2: Tapaamisia ja tutustumista

  04.05.2016 Oppiminen

  Verbien 1. taivutusluokka, sijamuoto prepositionaali.

  Venäjässä verbit taipuvat aivan kuten suomessakin, eli niillä on omat persoonapäätteet. Lisäksi tutustutaan yhteen venäjän kuudesta sijamuodosta eli prepositionaaliin. Dialogeissa esittäydytään eri tilanteissa.

 • Kapusta Master - osa 3: Rajamuodollisuuksia ja kahviloita

  04.05.2016 Oppiminen

  Lukumäärät, monikkomuoto, genetiivi sekä verbitaivutuksia.

  Kolmannen oppitunnin aiheita ovat lukumäärät, substantiivien monikkomuodot ja genetiivi. Myös verbien taivutusta jatketaan ja tutustutaan rajamuodollisuuksiin sekä ruokalistaan.

 • Kapusta Master - osa 4: Suunnitelmia ja puheluita

  04.05.2016 Oppiminen

  Mennyt aika sekä objektin sijamuoto akkusatiivi.

  Tässä osassa pohditaan, miten ilmaistaan mennyttä aikaa ja millaisia päätteitä saa objektin sijamuoto eli akkusatiivi.

 • Kapusta Master - osa 5: Kulttuuria ja harrastuksia

  04.05.2016 Oppiminen

  Verbien taivutus, harrastuksia ja pitämisen ilmaisuja.

  Viidennellä oppitunnilla perehdytään verbien taivutukseen ja kysytään mistä pidät ja ketä rakastat. Puhutaan myös vapaa-ajan vietosta.

 • Kapusta Master - osa 6: Arkena ja vapaa-ajalla

  04.05.2016 Oppiminen

  Genetiivi ja adjektiivi. Vaatteet, värit ja koti.

  Tässä osassa puhutaan genetiivistä ja milloin sitä käytetään. Tiesitkö jo sen, että adjektiivit ovat riippuvaisia pääsanastaan? Opitaan myös vaatteiden ja värien nimiä sekä kotisanastoa.

 • Kapusta Master - osa 7: Tulevaisuudensuunnitelmia

  04.05.2016 Oppiminen

  Tulevan aikamuoto futuuri sekä sijamuoto instrumentaali.

  Tämän osan aiheita ovat verbin tulevaisuuden aikamuoto futuuri sekä yksi venäjän kuudesta sijamuodosta nimeltään instrumentaali.

 • Kapusta Master - osa 8: Ei kysyvä tieltä eksy

  04.05.2016 Oppiminen

  Liikkeellä kaupungissa, liikeverbit ja järjestysluvut.

  Tässä jaksossa liikutaan kaupungilla niin jalkaisin kuin julkisilla liikennevälineillä sekä perehdytään liikeverbien käyttöön ja opetellaan järjestyslukuja.

 • Kapusta Master - osa 9: Ostetaan lahjoja ja tuliaisia

  04.05.2016 Oppiminen

  Datiivin muodostus ja käyttö.

  Tässä osassa valmistaudutaan syntymäpäiviin ja hankitaan lahjoja sekä opitaan yksi uusi sijamuoto, datiivi. Se vastaa kysymykseen kenelle? ja sitä käytetään myös esimerkiksi puhuttaessa iästä.

 • Kapusta Master - osa 10: Kiitos vieraanvaraisuudesta ja näkemiin!

  04.05.2016 Oppiminen

  Kyläilyä sekä sijamuotojen kertausta.

  Tässä osassa kyläillään ja kohotetaan maljoja. Lisäksi opetellaan lisää prepositionaalin käyttöä sekä kerrataan vielä kaikki sijamuodot.

 • Finnish numbers – Numerot

  11.04.2016 Oppiminen

  Opi numeroita suomeksi videoilta.

  Welcome to learn Finnish! Here are the most common numbers.

 • Finnish alphabet – Aakkoset

  11.04.2016 Oppiminen

  Opettele videoista suomen aakkoset.

  Welcome to learn Finnish! We begin by learning the Finnish alphabet. Here we go! Tervetuloa oppimaan suomen kielen alkeita! Aloitamme aakkosista.

 • Supisuomea, osa 6: Imperfekti sekä asiointia preesensissä

  27.01.2016 Oppiminen

  Kerrotaan menneistä ja harjoitellaan asiointitilanteita.

  Tässä osassa opetellaan kertomaan menneestä. Aloitetaan imperfektin opettelulla, minkä jälkeen siirrytään harjoittelemaan asiointitilanteita. Asiointitilanteista mukana ovat lääkäri, apteekki, pankki, ravintola ja vaatekauppa.

 • Supisuomea, osa 9: Suomalaisia tapoja ja kulttuuria

  27.01.2016 Oppiminen

  Tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, asumiseen ja juhliin.

  Tässä osassa tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin, asumiseen ja juhliin. Tärkeintä on kulttuuritietouden ja sanaston opettelu.

 • Supisuomea, osa 8: Matkustussanastoa, imperatiivi ja konditionaali

  27.01.2016 Oppiminen

  Opetellaan matkalla tarvittavia rakenteita ja sanastoa.

  Tässä osassa harjoitellaan matkustamisessa tarvittavia rakenteita ja sanastoa. Kielioppiasioista opetellaan imperatiivia eli käskymuotoa ja konditionaalia.

 • Supisuomea, osa 7: Suomalaista ruokaa ja partitiivi

  27.01.2016 Oppiminen

  Tutustutaan ruokasanastoon ja opetellaan partitiivi.

  Tässä osassa opetellaan partitiivia. Ensin tutustutaan suomalaiseen ruokaan. Sen jälkeen siirrytään opettelemaan partitiivia ja monikon partitiivia. Siinäkin tarvitaan ruokasanastoa.

 • Supisuomea, osa 5: Paikallissijat ja vokaaliharmonia

  27.01.2016 Oppiminen

  Paikallissijojen muodostaminen ja monikkomuodot.

  Tässä osassa opetellaan paikallissijoja. Aloitetaan tutustumalla vokaaliharmoniaan. Käydään läpi paikallissijojen muodostaminen ja opetellaan paikallissijojen monikkomuodot.

 • Supisuomea, osa 4: Omistaminen ja oma perhe

  27.01.2016 Oppiminen

  Omistuslauseet, genetiivi ja perhesanastoa.

  Tässä osassa opetellaan ilmaisemaan omistamista. Aloitetaan omistuslause-osiolla, jonka jälkeen jatketaan opettelemaan genetiiviä. Lopuksi käydään läpi perhesanastoa.

 • Supisuomea, osa 3: Arjen kysymyksiä ja astevaihtelu

  27.01.2016 Oppiminen

  Arkikeskustelua, kysymyssanoja, tervehdyksiä ja astevaihtelu

  Tässä osassa opetellaan arkikeskusteluja. Aloitetaan kysyminen-osiolla, jossa käydään läpi muun muassa tärkeimmät kysymyssanat. Sen jälkeen kysytään Mitä kuuluu?, jossa opetellaan kuulumisten vaihtoa ja tervehdyksiä. Lopuksi käydään läpi astevaihtelua.

 • Supisuomea, osa 2: Lukusanat ja ajanilmaukset

  27.01.2016 Oppiminen

  Numerot, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat.

  Tässä osassa opetellaan numeroita ja erilaisia ajanilmauksia. Aloitetaan numeroiden ja kellonaikojen opettelulla. Sen jälkeen siirrytään opettelemaan kuukausien ja vuodenaikojen nimiä. Lopuksi opetellaan vielä viikonpäivät.

Sivut