Hyppää pääsisältöön

alkeistaso

 • Sanastoa ja fraaseja

  26.02.2013 Oppiminen

  Opit kysymään, mitä jokin maksaa. Opit myös yli 10.000 suuruisia numeroita. Jenimääräisistä hinnoista puhuttaessa suuret lukusanat ovat tarpeen.

 • Tapakulttuuria

  26.02.2013 Oppiminen

  Junamatkalle lähtiessä on hyvä tietää japanilaisen aseman erikoisuuksista, paikoista ja laitteista.

 • Kielioppia

  26.02.2013 Oppiminen

  Ajankohtiin liittyviä rakenteita sekä ajanmääreiden käyttöä.

  Opit lisää ajankohtiin liittyviä rakenteita sekä ajanmääreiden käyttöä. Kertaamme myös erilaisia aikaan liittyviä kysymyssanoja ja kysymyksiä, sekä tutustumme lähemmin kolmeen tulemista ja menemistä ilmaisevaan verbiin.

 • Sanastoa ja fraaseja

  26.02.2013 Oppiminen

  Opiskelemme kysymään ja kertomaan, mikä viikonpäivä, kuukausi tai kuukauden päivä on. Opit myös lukusanat 100–10 000 sekä keskustelemaan liikkumisesta eri kulkuvälineillä.

 • Tapakulttuuria

  26.02.2013 Oppiminen

  Japanilainen preppauskoulu, japaniksi juku, on monille koululaisille tuttu paikka.

 • Kielioppia

  26.02.2013 Oppiminen

  Tutustumme alustavasti verbeihin. Opit kertomaan, milloin tai mihin aikaan jotakin teet ja missä. Opit myös kyselemään samoja asioita.

 • Sanastoa ja fraaseja

  25.02.2013 Oppiminen

  Opitaan lukusanat 1-100, kellonaikojen ilmaisut sekä muita ajan ilmaisuja. Opit myös kysymään ja kertomaan, paljonko kello on, puhumaan aukioloajoista sekä asioiden alkamis- ja päättymisajoista.

 • Kielioppia

  22.02.2013 Oppiminen

  Opit käyttämään kysymyssanoja dare no (kenen) ja dore (mikä monesta vaihtoehdosta) sekä tutustut verbien kielteisiin ja menneen ajan muotoihin.

 • Sanastoa ja fraaseja

  21.02.2013 Oppiminen

  Elottomien ja elollisten olentojen ja asioiden sijainti kerrotaan eri tavoin – ja niissäkin on kaksi erilaista tapaa. Sanastoissa esitellään erilaisia sijainteja ja jokapäiväisiä käyttöesineitä. Myös omistusmuodon eli genetiivin opit tässä osiossa.

 • Tapakulttuuria

  21.02.2013 Oppiminen

  Japanissa saatat törmätä esineisiin, joita et ole ennen nähnyt, mutta jotka kuuluvat olennaisesti japanilaiseen arkeen.

 • Kielioppia

  21.02.2013 Oppiminen

  Opit lisää viittaussanoista, ja opit myös käyttämään kolmea eri kysymyssanaa (mikä, kuka ja mikä paikka/missä) sekä vastaamaan kysymyksiin.

 • Sanastoa ja fraaseja

  21.02.2013 Oppiminen

  Tämä, tuo, se; ruokia ja juomia, perheenjäseniä.

  Opit viittaamaan eri paikoissa oleviin esineisiin, henkilöihin ja paikkoihin demonstratiivipronomineilla tämä, se ja tuo. Sanastoissa esitellään ruokia ja juomia, perheenjäsenten nimityksiä, myymälöitä ja julkisia paikkoja.

 • Tapakulttuuria

  20.02.2013 Oppiminen

  Käyntikorttien vaihtamiseen liittyy muutamia asioita, jotka on tärkeä tietää. Tässä opit vaihtamaan käyntikortin oikeaoppisesti.

 • Kielioppia

  20.02.2013 Oppiminen

  Opit puhuttelemaan erilaisia henkilöitä ja perustietoa japaninkielisistä olla-lauseista. Tutustumme myös siihen, miten voi esittäytyä epämuodollisesti.

 • Sanastoa ja fraaseja

  20.02.2013 Oppiminen

  Esittäydyttäessä käytetään erilaisia fraaseja riippuen mm. tilanteen muodollisuudesta ja esittäytyjien ikä- ja muista sosiaaliseen asemaan liittyvistä eroista. Suurin osa tässä esiteltävistä rakenteista on muodollisia ja ne sopivat joustavasti erilaisiin tilanteisiin.

 • Kielioppia

  20.02.2013 Oppiminen

  Tutustut erilaisiin tapoihin tervehtiä ja muodostaa fraaseja sekä kohteliaasti että tuttavallisesti. Kohteliaisuussäännöt ovat Japanissa tärkeitä myös puheessa!

 • Sanastoa ja fraaseja

  20.02.2013 Oppiminen

  Opit eri vuorokaudenaikoina käytettäviä tervehdyksiä, erilaisia toivotuksia sekä kohteliasta sanastoa muihin tilanteisiin (kiitos, anteeksi jne.). Audiomateriaalien avulla voit harjoitella ääntämystä.

 • Hello, hello, hello!

  04.12.2012 Oppiminen

  Englannin alkeita 70-luvulta.

  Muistatko 70-luvun klassikko-opetusohjelman Hello, hello, hello, jossa neropattipoliisit Stan ja Dud (David Mitchell ja Neil Hardwick) etsivät kissaa ja opettavat samalla englannin alkeita?

 • Verbin taivutus

  04.12.2012 Oppiminen

  Verbin taivutus

  Viron kielen verbeillä on kaksi infiniivimuotoa: da-infinitiivi ja ma-infinitiivi. Kumpaa muotoa käytetään riippuu rakenteessa käytettävästä toisesta verbistä. Opetellaan myös preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti ja konditionaali.

 • Sijamuodot ja sijapäätteet

  03.12.2012 Oppiminen

  Sijamuodot ja sijapäätteet

  Sijamuodot muodostetaan sanan vartalon ja sijapäätteen avulla. Yksikön sijamuotojen vartalo on yksikön genetiivi, monikon vartalona on monikon genetiivi.

Sivut